American.Pie.6.Beta.House.2007.txt

(52 KB) Pobierz
{500}{700}T�umaczenie: Animol|Korekta: Markiz de Crassac
{1207}{1285}Stary, zobacz na te wszystkie laseczki,|kt�re tutaj chodz�.
{1286}{1336}Patrz, patrz.|Bo�e...
{1337}{1426}Tato, s�uchaj, mo�esz...|Prosz�, nie nar�b mi dzisiaj wstydu, dobrze?
{1427}{1465}- Wstydu?|- Nie dzisiaj.
{1466}{1515}Synu, ca�e lato mia�e� depresj�,
{1516}{1582}bo twoja dziewczyna zostawi�a ci�|dla tego lalusia, Trenta.
{1583}{1654}Czas ruszy� do dzie�a|i wyhaczy� jak�� dupci�!
{1655}{1690}Tylko tak o niej zapomnisz.
{1691}{1757}Tak, w�a�nie o to chodzi!
{1758}{1821}"Wyhaczy� dupci�"?|Dajcie spok�j.
{1822}{1862}Chwila, moment.
{1863}{1926}- Poka�� ci, jak to si� robi.|- Nie, nie, nie.
{1927}{1972}- Patrz i ucz si�.|- Prosz�, jed�.
{1973}{2048}Przepraszam panie.|Cze��.
{2049}{2132}- To m�j syn, Erik.|- Cze��.
{2133}{2202}Wprowadza si� dzisiaj...
{2203}{2308}i zastanawiali�my si�,|czy kt�ra� z was by�aby zainteresowana...
{2309}{2360}pokazaniem mu, jak si� zabawi�.
{2361}{2426}Nie, dzi�ki.
{2454}{2485}Przepraszam.
{2486}{2588}- Jest ogierem! Zupe�nie jak jego staruszek!|- Nie, tato, daj spok�j!
{2589}{2614}Pr�bowa�em, Erik.
{2615}{2714}Tak, dzi�ki.|B�d� musia� si� przenie��.
{2767}{2793}- Synu.|- No?
{2794}{2826}Chc� ci co� pokaza�.
{2827}{2938}To jest lista wszystkich lasek,|kt�re pukn��em.
{2948}{2978}Powa�nie?
{2979}{3038}- Z obu stron? Nie�le!|- No.
{3039}{3138}Dobrze by by�o,|gdyby� nad��y� za swoim starym.
{3139}{3203}Tato, dlaczego mama|nie jest ostatnia na li�cie?
{3230}{3336}Nie m�wili�my ci, ale jak mia�e� trzy lata,|byli�my w pr�bnej separacji przez tydzie�.
{3337}{3380}Pr�bnej sep...
{3381}{3454}Tato, przez ten tydzie�|dopisa�e� jakie� 10 nazwisk.
{3455}{3522}Tak, zrobi�em sobie|ma�y rajd po kobitkach.
{3523}{3551}To moja mama?
{3552}{3618}Wiesz co,|mo�e jednak to zatrzymam.
{3619}{3696}Dalej, ch�opaki!|Wypakujmy si�!
{3697}{3768}- Przykro mi.|- Cooze, we� pude�ko.
{3769}{3809}- Uprawia�e� seks z jego mam�?|- Tak.
{3810}{3874}Jak by�o?
{4086}{4148}Tu jest niesamowicie.
{4149}{4175}Cze��.
{4176}{4266}Bo�e, wsz�dzie s� dziewczyny.
{4286}{4318}To m�j pok�j.
{4319}{4373}Niez�a zwa�a,|�e nie b�dziemy wsp�lokatorami .
{4374}{4428}Nie sikaj.|Przecie� b�dziesz na ko�cu korytarza.
{4429}{4473}Poza tym ja mam "jedynk�".
{4474}{4519}- Potrzymaj to, poszukam �azienki.|- Dobra.
{4520}{4553}Zaraz wracam.
{4554}{4578}O m�j Bo�e...
{4579}{4693}Cze��, jak leci?|Mike Coozeman. Mi�o ci� pozna�.
{4787}{4893}Trzeba si� b�dzie|do tego przyzwyczai�.
{4900}{4995}No...|To nie jest m�ska �azienka?
{4997}{5090}Nie, jest wsp�lna.|We wszystkich akademikach tak jest.
{5091}{5134}Fajnie, wsp�lna.
{5135}{5188}Nie b�j si�.|Nie b�d� podgl�da�.
{5189}{5261}Tak, ja te�...|Ja te� nie b�d� podgl�da�.
{5262}{5360}- Jestem Ashley, a ty?|- Erik.
{5361}{5442}- Mi�o ci� pozna�, Erik.|- Ciebie r�wnie�.
{5473}{5580}Mo�esz mi poda� szampon?|Jest tam.
{5581}{5695}- Pewnie, daj mi chwilk�.|- Dzi�ki.
{6021}{6087}Erik?
{6125}{6161}Erik?
{6162}{6234}Pomo�esz?
{6428}{6471}Uje�d�aj bia�ego wieloryba, ma�a!
{6472}{6503}Uje�d�aj bia�ego wieloryba.
{6504}{6558}- Taaaak.|- O m�j Bo�e. Stary, przepraszam.
{6559}{6584}Drzwi by�y otwarte.
{6585}{6621}- Hej, jeste� Erik?|- Tak.
{6622}{6651}- Jestem Bobby.|- Cze��.
{6687}{6733}- W�a�, stary.|- Nie, nie... To...
{6734}{6806}- Jeste�cie zaj�ci. Wr�c� p�niej.|- Dobra, s�uchaj. To te� twoje lokum.
{6807}{6867}Nie przejmuj si� Margie.|Raczej nie jest nie�mia�a.
{6868}{6905}Nie, nie jest.
{6906}{6991}- Siadaj. Chcesz browca?|- Nie.
{6992}{7039}- Na pewno?|- Tak.
{7040}{7143}Jeste� g�odny?|Margie zrobi�a niez�� kie�bas�.
{7144}{7210}- Nie, w�a�nie zjad�em kanapk�. Dzi�ki.|- W porz�dku.
{7211}{7261}- Sk�d jeste�?|- Z East Great Falls.
{7262}{7347}East Great Falls.
{7366}{7421}Zwolnij, pupciu.
{7422}{7481}Dobrze?|Pr�buj� porozmawia�.
{7482}{7523}No.
{7524}{7635}- Koled�! Tak! Najlepsze lata naszego �ycia!|- Tak.
{7636}{7697}Dawaj pi��.
{7698}{7781}- Wysoka...|- Wysoka pi�tka.
{7782}{7813}Chcesz si� przy��czy�?
{7814}{7871}- No, Margie to uwielbia.|- Nie, nie, Margie, nie, nie.
{7872}{7918}Nie, nie trzeba.
{7919}{7993}Mi�o by�o was pozna�,|Bobby i Margie.
{7994}{8043}W�a�ciwie to przyszed�em|zmieni� spodnie.
{8044}{8167}Obla�em si� napojem.
{8168}{8206}Znowu si� wyg�upiasz?
{8207}{8304}Powiedz s�owo-klucz...|Kochanie? Krztusisz si�?
{8305}{8351}- Stary, chyba si� zakrztusi�a!|- Co?
{8352}{8386}Krztusi si�.|Zr�b co�.
{8387}{8412}Co mam zrobi�!
{8413}{8476}Jestem zwi�zany|i le�� tu jak dzi�kczynny indyk!
{8477}{8536}Dobra, dobra, mam.|Uwa�aj. B�d� uciska�.
{8555}{8567}Wypluj!
{8569}{8602}Co ja mam zrobi� z tym...
{8603}{8636}No wy�a�!
{8637}{8703}- Erik? Nie!|- Wybacz.
{8705}{8767}Dobra jest, synu!
{8768}{8819}Tak!|O to chodzi w byciu Stiflerem.
{8821}{8877}- Nie, nie. Zakrztusi�a si�.|- O to chodzi!
{8879}{8914}- Pomaga�em jej.|- Tak Stiflerowie przechodz� koled�.
{8916}{8982}A teraz damy wam troch� prywatno�ci.
{8983}{9078}Dobrze ci idzie.|Tak trzymaj.
{9095}{9226}Nie chc� ci� przestraszy�, kole�ko,|ale w�a�nie doszed�em.
{9565}{9671}/Polowanie na pierwszoroczne laseczki.
{9892}{9912}Witam panie.
{9914}{10025}Czy tu mieszkaj�...
{10032}{10089}Laura Johnson i Sara Coleman?
{10091}{10189}Tak, ja jestem Laura Johnson|a to moja wsp�lokatorka, Sara.
{10191}{10219}Nazywam si� Dwight Stifler.
{10220}{10262}Jestem z Komitetu|Powitalnego Pierwszak�w,
{10263}{10319}i powiedziano mi,|�e mam panie eskortowa�...
{10321}{10373}podczas oprowadzania po kampusie.
{10374}{10435}- To takie s�odkie.|- Tak.
{10437}{10526}Powinny�my si� jako� wyj�tkowo ubra�?
{10563}{10650}Stary, nie ma bata,|�e oni wszyscy s� uczniami.
{10652}{10703}Patrz, trzyma jej cycka.
{10704}{10734}No.
{10735}{10827}S� uczniami.|Subskrybuj� to od jakiego� roku.
{10828}{10897}To si� przyda.
{10899}{10941}To nie reklama wody kolo�skiej.
{10943}{11061}Ju� si� pogubi�em w liczeniu,|ile razy u�ywa�em tej gazety.
{11113}{11183}�adnie pachniesz.
{11220}{11315}- Wybacz.|- To by�o bardzo niepo��dane.
{11393}{11451}To pok�j Erika Stiflera?
{11453}{11508}Tak.
{11634}{11715}Witajcie w koled�u, ch�opcy.
{11732}{11774}Tak, nie ok�ama�bym ci�.|Jestem �miertelnie powa�ny.
{11776}{11846}Wi�kszo�� kobiecych zrzesze�|nie we�mie was pod uwag� bez tr�jk�ta.
{11848}{11937}To pokazuje, �e umiecie pracowa� w grupie|i jeste�cie przygotowane do siostrze�stwa.
{11939}{11963}Rozumiecie?
{11964}{12002}- Naprawd�?|- Tak.
{12003}{12033}Stary, kto to jest?
{12034}{12142}Stary, przez niego|jeste�my w tym koled�u.
{12164}{12253}- Jeste�my na miejscu, ch�opcy.|- Ale laska...
{12254}{12287}- Podoba ci si�?|- To niesamowite.
{12289}{12363}Kiedy� b�dziesz musia� si� odwdzi�czy�.
{12364}{12434}- Cze��, kolego spod prysznica!|- Cze��.
{12435}{12464}Kolega spod prysznica?
{12466}{12538}Tak, poznali�my si�,|kiedy bra�am dzi� prysznic.
{12539}{12596}- Naprawd�?|- Tak.
{12597}{12635}No tak, wsp�lne �azienki.
{12636}{12739}Trzy lata zaj�o mi namawianie|na to rady nadzorczej, ale by�o warto.
{12742}{12783}Ashley, to...
{12785}{12847}Wszyscy, to jest Ashley.|Ashley, to s� wszyscy.
{12849}{12875}Cze�� wszystkim.
{12877}{12946}To moja wsp�lokatorka, Denise.|W�a�nie przyjecha�a z Georgii.
{12948}{12987}Cze�� wam.
{12988}{13070}No prosz�,|prawdziwa Scarlett O'Hara.
{13072}{13098}Ojej...
{13099}{13137}Chwila, chyba nie wychodzicie?
{13138}{13218}Idziemy do tego miksera koktajli|w Domu Epsilon Sigma Kappa.
{13220}{13294}Nie, nie, nie. Do Dziobak�w?|Nie, wierzcie mi.
{13296}{13359}- Ja chc� zosta�...|- Ale obieca�y�my, wi�c...
{13361}{13446}Poza tym Ashley my�li,|�e ta impreza jest troch� d�class�.
{13447}{13476}�e niby obskurna?
{13478}{13547}Cze��, s�onko. Jak leci?|We� sobie piwko.
{13548}{13588}Nie, nie zrozumia�y�cie,|o co w tym chodzi.
{13589}{13657}To tylko takie ma�e zapoznanie,|kt�re zorganizowa�em, �eby...
{13659}{13760}pokaza� ducha szko�y i nasze|po�wi�cenie dla tego uniwersytetu.
{13762}{13842}Dom Beta rz�dzi w chuj!
{14018}{14082}Z wielk� klas�.
{14083}{14129}- Erik, mi�o by�o znowu ci� zobaczy�.|- Tak.
{14130}{14177}- Do zobaczenia p�niej.|- Tak, na razie.
{14179}{14211}- Cze��.|- Cze��.
{14212}{14257}Mi�o by�o pozna�.|Do zobaczenia.
{14259}{14330}Stifler, o co chodzi|z tym Domem Dziobak�w?
{14331}{14363}No, nigdy o nim nie s�ysza�em.
{14365}{14491}Wiem, �e brzmi� niegro�nie,|ale to koszmar.
{14504}{14539}/Przez dekady byli domem socjalnym,
{14541}{14621}/a� sprowadzi�a si� grupa|/bogatych dziobak�w i sypn�a kas�.
{14622}{14652}/Zbudowali nowy dom,|/zyskali przywileje.
{14654}{14694}/Braterstwo dziobak�w?
{14695}{14747}/�eby si� do nich dosta�,|/musisz mie� idealnie zdan� matur�.
{14748}{14800}Przelej 2 miliony|na moje konto w Szwajcarii.
{14801}{14888}/Potem sprawdzaj� twoje drzewo genealogiczne|/i obliczaj� przysz�y potencja� finansowy.
{14889}{14955}Nie, m�wi�em "kupuj za 60",|a nie "sprzedawaj za 60".
{14956}{14979}Zwalniam ci�, kurwa!
{14980}{15023}/Maj� absolwent�w-miliarder�w.
{15024}{15065}To tylko 100 kawa�k�w.
{15066}{15195}/Prowadz� samorz�dem,|/a wyk�adowcy ich uwielbiaj�.
{15196}{15262}Nawet nie pytajcie o kobiety.
{15263}{15368}/Przyci�gaj� najpi�kniejsze|/kobiety z ca�ej szko�y.
{15369}{15460}/Kto by chcia� przebywa�|/w domu pe�nym dziobak�w?
{15461}{15511}/Tam jest inny �wiat.
{15512}{15602}/Te kobiety zdaj� sobie spraw�, �e dziobaki|/b�d� milionerami zaraz po szkole.
{15603}{15706}/Przystosowa�y si� do ich zwyczaj�w.
{15740}{15812}Nie b�jta.|Impreza wci�� jest w Becie, nie?
{15813}{15923}Uwaga!|Zaraz zacznie si� s�dzenie.
{16009}{16069}S�dzenie?
{16258}{16330}Dom Beta nigdy nie zawodzi.
{16331}{16436}- Powa�nie? Tu zawsze tak jest?|- Ca�y czas.
{16437}{16565}- Te dziewczyny s� niesamowite.|- Dawaj kwity.
{16697}{16804}Kochanie, jeste� niegrzeczna.|Zostajesz dzisiaj po lekcjach.
{16805}{16901}Przynie� t� linijk�.|Te� by�em niegrzeczny.
{16914}{16962}Ta tutaj ma �wietny brzuch.
{16963}{17037}Wygl�daj� ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin