MEGAM - Pomarańczowe lato.pdf

(33 KB) Pobierz
Encore: G:\dane\nuty\Do zrobienia\megam
POMARAÀCZOWE LATO - Megam
(Oryginalna tonacja h-moll)
www.gramsam.pl
opr. alex
G Å
% 3 3
Æ Æ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Am ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾
â â F Å
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ÉÉz
ê ê
Ø
Æ Æ
Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
â
Ø ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ
% ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
â F Å Ø
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Æ
C
Å G ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê
Æ Æ
Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
â
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ G ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
% ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ
G
ê¾ ¾ ¾ ¾ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
â
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
kkkk
% î¾ ¾ ¾ ¾ Am
ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ -
F
ê^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê î¾ ¾ ¾ ¾ C ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾ G ê^¾ ¾ ¾ ¾
Å
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê ^ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^ ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Å
ê^¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê¾ ¾ ¾ ¾ -
F ê¾ ¾ ¾ ¾ iê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ C
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I G Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾ - Å - ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I G ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I G ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ i F ê¾ ¾ ¾ ¾ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I G ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
ê ¾ ¾ ¾ ¾ F ê ¾ ¾ ¾ ¾ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ I G ê¾ ¾ ¾ ¾ -
Å Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Æ
z
Am ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Am ê¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ i
Am ê ¾ ¾ ¾ ¾
% î¾ ¾ ¾ Am
% ê ¾ ¾ ¾ ¾ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê
% ê¾ ¾ ¾ ¾ Am ê ¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
81751666.004.png 81751666.005.png 81751666.006.png 81751666.007.png 81751666.001.png 81751666.002.png 81751666.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin