Hej bracia! - opr. J. Polit.pdf

(42 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Hej bracia! - opr. J. Polit]
22
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ Ó
¾
¾
a
¾ Ó
¾
S I
S II
&
¾
na
te
dzi - wy.
Trwo -
ga!
Trwo -
ga!
¾
¾
¾
dla
¾
Bo - ga!
¾
¾
¾ ¾
&
a
¾ ¾
¾ ¾
a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
A I
A II
¾
¾ ¾
¾
¾
na
te
dzi - wy. Trwo -
ga! Trwo -
ga! Trwo - ga! dla
Bo - ga!
27
¾
¾ ¾
FINE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
a
Ó
Ó
¾
¾
&
¾
S I
S II
co
się
dzie - je?
Od stra - chu
ser - ce truch -
¾
¾
¾
le - je,
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
A I
A II
&
a
¾
¾
¾ ¾
Ó
¾
a
¾
¾
¾ ¾ ¾
ser - ce truch -
¾
¾
co
się
dzie - je?
Od
stra - chu
le - je,
S I
S II
32 Ó
a
¾
¾
¾
¾
a
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ Ó
¾
ser - ce truch -
¾
¾
le - je,
co
się
dzie - je?
Trwo -
ga!
Trwo -
A I
A II
&
a
a ¾ ¾
ser - ce truch -
¾
a
¾
¾
¾
¾
¾
a
¾
¾
¾ ¾
¾
le - je,
co
się
dzie - je? Trwo -
ga! Trwo -
S I
S II
37 ¾
a
Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Ó
ga!
¾
¾
dla
¾
Bo - ga!
¾
co
się
dzie - je?
¾ ¾
&
a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
Ó
A I
A II
¾
ga! Trwo - ga!
dla
Bo - ga!
co
się
dzie - je?
a
¾
¾
Ó
¾
¾
¾
&
¾
¾
¾
¾
a
¾
¾
¾
¾
¾
&
¾
a
Ó
¾
¾
377203539.001.png 377203539.002.png
Hej bracia!
opr. ks. Józef Polit
Soprano I
Soprano II
&
a
2
¾ ¾
¾
l
¾
¾
a
¾
¾
l
¾
¾
#
¾
¾
¾ ¾
¾
Ó
¾
.
¾ ¾
¾
¾
.
Hej bra - cia,
czy wy śpi - cie,
czy wszys - cy ba -
czy - cie?
Dzi- wy nie -
Alto I
Alto II
&
a
2
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
Ó
¾ ¾
Hej bra - cia,
czy śpi - cie,
czy
ba -
czy - cie?
Dzi - wy
6
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
l ¾
¾
¾
S I
S II
&
a
¾ ¾
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾ ¾
Ó
¾ ¾
¾
#
¾
¾
a
¾
¾
.
sły - cha - ne,
dzi - wy nie - sły -
cha - ne!
Hej! Trwo - ga!
dla
Bo - ga!
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
A I
A II
&
a
¾ ¾
Ó
nie - sły - cha - ne,
nie
sły -
cha - ne!
Hej! Trwo - ga!
dla Bo - ga!
S I
S II
11 ¾
a
l ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
Ó
¾
.
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
.
¾
¾
¾
co się
dzie - je!
Jas - ność w no - cy
choć nie dnie - je,
jas - ność choć nie
¾ ¾
A I
A II
&
a
¾ ¾
Ó
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
co się
dzie - je!
Jas - ność
w no - cy
choć nie
16
¾ ¾
.
¾ ¾ ¾
.
¾
¾
¾
a
Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
S I
S II
&
¾ ¾
¾
¾
dnie- je.
I my teŜ ba -
czy - my,
¾
¾
¾
¾
a - le się bo -
¾
i - my,
¾
¾
¾
pa - trząc
¾
a
A I
A II
&
a
¾ ¾
Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
dnie- je.
I
my
teŜ ba - czy - my,
a - le
się bo - i - my,
pa - trząc
¾
Ó
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
#
¾
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾
Ó
&
#
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾ ¾
¾
377203539.003.png 377203539.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin