Wesołą nowinę - opr. J. Polit.pdf

(42 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Weso³¹ nowinê - opr. J. Polit]
S I
S II
9 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
a
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
.
.
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
.
.
¾ ¾ ¾
#
¾
¾
Jak mi - ła
ta no - wi - na!
Mów gdzie jest
ta Dzie - ci - na,
A
9 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
a
#
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
l
¾ ¾
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
9 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
a
¾ ¾ ¾ ¾
#
¾
. . .
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
. . .
¾ ¾
¾
¾ ¾
Org.
?
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
# ¾ ¾
l
é
¾
a
¾ ¾
¾
13
¾
¾
¾
1
¾ ¾ ¾
. .
2
.
a
¾
é ½
½
¾ ¾
½
S I
S II
&
¾ ¾
¾
#
¾
.
¾ ¾ ¾
¾ ¾
# ¾
¾ ¾ ¾
é
¾ ¾
¾
é
byś- my tam
po-bie-Ŝe - li
i uj - rze -
li.
i uj-rze -
li.
13
1
. .
2
a
¾
¾ ¾
½
½
A
&
¾
¾ ¾ ¾
.
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
é
¾
é
13
¾
1
é
. .
2
. . .
&
a
¾
¾
#
¾
¾
¾
¾ ¾
é
½
¾ ¾
¾
é
½
Org.
¾ ¾
¾ ¾
¾
é
?
¾
¾
é
¾ ¾ ¾
. .
a
é
¾
½
½
é
¾
¾
&
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
&
&
¾
½
¾
é
¾
½
380221532.004.png 380221532.005.png 380221532.006.png 380221532.007.png 380221532.001.png 380221532.002.png
Wesołą nowinę
opr. ks. Józef Polit
a
3
duet
¾
¾ ¾ ¾
½
¾ ¾ ¾
¾
Soprano I
Soprano II
&
¾
¾
¾
¾
1. We -
2. Bo -
so -
gu
łą
chwa -
no -
łę
wi -
wzno -
szą
bra -
na
cia
wy -
słu -
so -
chaj -
koś -
cie,
ci,
3
Alto
&
a
¾ ¾ ¾
#
¾
¾ ¾
# ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
½
&
a
3
#
é ¾
¾
¾
¾ ¾
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
½
é
.
Organo
?
3
¾
¾ ¾
¾
é
¾
¾
l
¾
½
a
¾
5
¾ ¾
S I
S II
&
a
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
½
nie -
po -
bies -
kój
lu -
Dzie -
dziom
ci -
gło -
szą
ze
du -
mną
chy
wi -
świat -
taj -
łoś -
cie.
ci.
5
A
&
a
¾ ¾ ¾
#
¾
¾ ¾
# ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
½
5
¾ ¾
&
a
¾
¾
#
¾
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
½
¾
é
.
Org.
?
é
¾ ¾
¾
é
¾
¾ ¾
l
½
a
¾
¾
¾
380221532.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin