Cicha noc (opr. o.Cherubin Pająk).pdf

(62 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy5]
Cicha noc
h.: o.Cherubin Pająk
Sopran
Alt
"
2
º
*
º
º
º
*
º
*
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
*
º
*
º
*
1.Ci cha
cha
cha
º
noc,
noc,
noc,
Świę
Świe
Świę
ta
ta
ta
noc,
noc,
noc,
po
pa
na
kój
stu
ro
º
nie
szko
dzo
sie
wie
ny
º
lu
od
Bo
dziom
swych
zy
wszem.
trzód
Syn,
Tenor
Bas
;
2
º
º
º
*
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
*
5
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
*
S
A
"
º
º
º
*
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
*
º
º
º
º
A
bie
Pan
u
gną
wiel
º
żłó
wie
kie
bka
lce
go
º
Ma
za
ma
tak
dzi
je
Świę
wie
sta
ta
ni
tu
czu
za
nie
wa
a
sie
sa
nie
dziś
ma
lskich
ca
º
u
gło
łe
śmiech nię
pie
świa
ta
ni,
tu
T
B
;
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
9 º
º
º
º
*
º
º
º
*
º
Î
º
*
º
º
º
*
º
*
º
º
º
º
*
*
Î
º
º
º
ä *
nad
gdzie
od
Dzie
się
ku
cią
speł
pie
tka
nił
nie
snem,
cud,
win *
nad
gdzie
od
Dzie
się
ku
cią
speł
pie
tka
nił
nie
snem.
cud.
win.
º
º
;
º
º
º
º
º
*
º
Î
º
º
º
º
ä *
*
*
T
B
º
º
ä
º
º
Î
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
*
*
2.Ci
3.Ci
º
º
º
º
º
º
*
º
º
*
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
*
*
º
º
sów
mu
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
"
º
º
º
ä
º
º
º
º
259956770.017.png 259956770.018.png 259956770.019.png 259956770.020.png 259956770.001.png 259956770.002.png 259956770.003.png 259956770.004.png 259956770.005.png 259956770.006.png 259956770.007.png 259956770.008.png 259956770.009.png 259956770.010.png 259956770.011.png 259956770.012.png 259956770.013.png 259956770.014.png 259956770.015.png 259956770.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin