Kolęda życzenie (opr. o. Cherubin Pająk).pdf

(66 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy10]
Kolęda życzenie
t. i m.: autor nieznany
opr.: o. Cherubin Pająk
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
Sopran
Alt
&
b b
c
œ
#
œ
œ
œ
˙
œ œ
#
œ
œ
˙
œ œ
#
œ
œ
˙
œ œ
#
œ
œ
˙
We sołych Świąt
ży czymy wam
u wa szych chat
u chat nych bram
œ œ
œ
œ œ œ œ
wesołych
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
u waszych
œ
œ
?
œ
œ
œ
˙
œ œ
b
œ
œ
œ
œ œ œ
życzymy
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
ubram
b b
c
œ
Tenor
Bas
œ
œ
œ œ œ
œ œ
5
b b
œ œ
.
œ œ
œ
œ
œ
S
A
&
œ œ
œ
œ
œ œ
.
œ œ œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
i wam w salonach
we sołych jasnych
i wam, co w trudzie
i wam w izdebkach
wil gotnychciasnych
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
?
b b
œ œ œ
œ
œ
.
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
œ œ œ œ
10
b b
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
.
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
S
A
&
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
spędzacie życie,
wam,co za kra jem
sro dze tęsknicie
œ œ
wszystkimwam ślemy
szcze re życze nia,
œ
œ
œ œ œ
œ
#
œ œ
œ
b
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
œ œ
b b
œ
œ
œ
T
B
œ
œ œ œ œ
œ
15
b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
niech Bóg w radośći
smu tki przemie nia,
niechsię rozjaśnią
zbolałe czo ła
i huczne"Gloria"
œ
?
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
b b
œ
œ
œ
T
B
œ
œ œ œ
20
b b
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
S
A
&
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
zabrzmidokoła,
niech żyje Jezus
w ma leńkim cie le,
niech żyje Maria
cześć Jej i chwa ła,
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
?
b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
œ
25
b b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ
œ
œ
˙
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
niech ży je Jó zef,
niech ży je Ma ria,
niech ży je Je zus
œ œ
Chry stus Król.
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
˙
b b
œ
œ
œ
T
B
W.B. Rzeszów 2009 r.
œ
˙
œ œ
˙
#
œ
#
˙
˙
œ
œ
˙
˙
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
259956776.025.png 259956776.026.png 259956776.027.png 259956776.028.png 259956776.001.png 259956776.002.png 259956776.003.png 259956776.004.png 259956776.005.png 259956776.006.png 259956776.007.png 259956776.008.png 259956776.009.png 259956776.010.png 259956776.011.png 259956776.012.png 259956776.013.png 259956776.014.png 259956776.015.png 259956776.016.png 259956776.017.png 259956776.018.png 259956776.019.png 259956776.020.png 259956776.021.png 259956776.022.png 259956776.023.png 259956776.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin