Z dalekiego Wschodu.pdf

(67 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy10]
Z dalekiego Wschodu
Uroczyście
ks. A. Chlondowski
J. Kaszycki
Sopran
Alt
"
^
º
º
º
º
ä
ä
º
]
º
º
º
q
1.Z da le
zda
kie
ich
go
do
Wscho
szo
du
py
ja
za
pro
Kró
wa
lo
dzi
wie.
ła
Tenor
Bas
;
^
º
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
q
5
ä
º
º
S
A
"
º
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
]
º
º
º
q
i
drzy
da
A
le
ra
kiej
bo
dro
wie
gi
i
trud
Mu
o
rzy
sło
no
dzi
wie.
ła.
T
B
;
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
q
S
A
9 º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Od
Bo
Tar
na
so
Skar
wej
bie
hen
się
kra
po
i
zna
ny
li
ja
win
ny
do
po
Bo
kłon
żej
Mu
Dzie
od
ci
da
ny,
li
;
*
º
h
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
T
B
13
ä
ä
º
º
*
S
A
"
º
º
º
º
º º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
qq
co
i
na
zło
świat
ży
przy
li
by
da
ła,
ry,
by go
z so
co
zba
wi
wzię
ła.
li.
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
q
*
T
B
º
º
º
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
2.Gwia
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956789.019.png 259956789.020.png 259956789.021.png 259956789.022.png 259956789.001.png 259956789.002.png 259956789.003.png 259956789.004.png 259956789.005.png 259956789.006.png 259956789.007.png 259956789.008.png 259956789.009.png 259956789.010.png 259956789.011.png 259956789.012.png 259956789.013.png 259956789.014.png 259956789.015.png 259956789.016.png 259956789.017.png 259956789.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin