Get The Picture. Ilustrowane idiomy angielskie.pdf

(2227 KB) Pobierz
449254690 UNPDF
Ilustrowane idiomy angielskie
449254690.007.png 449254690.008.png 449254690.009.png 449254690.010.png 449254690.001.png 449254690.002.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Get the Picture
Ilustrowane idiomy angielskie
Jerzy Chyb
tekst
Micha ã D Ĉ browski
ilustracje
Warszawa 2006
449254690.003.png 449254690.004.png
Reviewer
Dariusz K č tla
Consultant
Ewa Wola ę ska
Copy editor
Natica Schmeder
Anna Koz ã owska
Production editor
Barbara Gluza
Cover designer
Micha ã D Ĉ browski
DTP
Krzysztof ģ wistak
Druk i oprawa
OPOLGRAF SA
Text and illustrations
copyright © by FELBERG SJA
Publishing House, 2006
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior written permission of the Publisher.
Printed in Poland
ISBN 83-88667-55-6
449254690.005.png
3
Spis tre Ĥ ci
Przedmowa .................................... 5
Idioms ............................................. 6
Exercises ....................................... 51
Key to exercises ........................... 55
Indeks polsko-angielski ............. 57
Indeks idiomów........................... 61
449254690.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin