Nienawidze poniedzialkow.pdf

(571 KB) Pobierz
290654356 UNPDF
290654356.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Gabriela Abratowicz
rok 2010
Data: 4.05.2010
Tytuł: Nienawidzę poniedziałków! – fragment utworu
Autor: Gabriela Abratowicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
290654356.002.png
SPIS TREŚCI
19
ROZDZIAŁ 2. POZNAJ SIEBIE . ........................ 23
Zacznij od marzeń . ............................................................ 23
Bądź konsekwentny . .......................................................... 26
Dlaczego warto być optymistą w pracy? . ........................... 27
PIENIĄDZE? . ................................................... 30
Praca to coś więcej . ............................................................ 30
Zmień nastawienie do pracy . ............................................. 31
Rozwijaj i ucz się w pracy . ................................................. 32
Żyj pełnią życia . ................................................................. 33
Możesz to zrobić . ................................................................ 34
ZAWSZE MARZYŁEŚ? ..................................... 39
Zacznij od pracy . ................................................................ 39
Czy zaniedbałeś swoje zdrowie? . ........................................ 41
Sens pracy . ......................................................................... 42
ROZDZIAŁ 5. DLACZEGO NIE POWINIENEŚ
Stres i wypalenie zawodowe . ............................................. 44
Monotonia w pracy . ............................................................ 50
......
PRZEDMOWA . ...................................................5
WPROWADZENIE ..............................................6
Czy zastanawiałeś się… . .........................................................6
Co daje szczęście w pracy? . ...................................................8
Chcesz wiedzieć więcej? . .................................................... 10
ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE? . ................................. 11
Google, czyli szczęśliwa organizacja . .................................. 11
Praca a nasze życie . ............................................................. 17
Bez wyrzeczeń i ciężkiej pracy nie osiągniesz sukcesu
MOŻESZ ZROBIĆ? ........................................... 54
Nie bój się mówić . .............................................................. 54
Popraw swoją komunikację w pracy . ................................. 58
Czy pasujesz do tego zespołu? ........................................... 59
Wszyscy popełniamy błędy . ................................................ 61
Nadgodziny . ....................................................................... 63
Zły szef . ............................................................................... 67
Niesprawiedliwe traktowanie . ........................................... 70
Mobbing w pracy . .............................................................. 72
Biurokracja . ....................................................................... 74
Idealna praca . ..................................................................... 76
Jak szukać pracy? . ............................................................. 80
Rozmowa kwalifikacyjna . ................................................... 82
Czy słabości dyskwalifikują? . ............................................ 83
ROZDZIAŁ 9. DO CZEGO POTRZEBNA JEST
SPRAWNA KOMUNIKACJA? ........................... 85
Konflikty w pracy . .............................................................. 85
Wyrażaj się jasno . .............................................................. 91
Nie uciekaj od problemów . ................................................ 93
Stwórz dobrą atmosferę w pracy . ....................................... 94
Optymizm czy pesymizm . .................................................. 95
Musisz się nauczyć pracować . ............................................ 97
Dziel się wiedzą . ............................................................... 100
Akceptuj innych ludzi . ...................................................... 101
Bądź liderem . ................................................................... 103
Nieszczęśliwy pracownik kosztuje więcej . ....................... 104
Okazuj życzliwość i pomagaj innym . ............................... 106
ROZDZIAŁ 10. CO JESZCZE POWINIENEŚ
WIEDZIEĆ? . .................................................... 107
Lekcja za milion dolarów . ................................................. 112
Czy Twoja praca jest wartościowa? .................................. 116
Czym jest Sekret 90/10? . .................................................. 118
Równowaga między pracą a życiem . ................................ 121
ROZDZIAŁ 11. DODATEK . .............................. 123
12 motywujących cytatów . ................................................ 123
9 inspirujących historii . ................................................... 125
NA ZAKOŃCZENIE . ......................................... 137
Zgłoś jeśli naruszono regulamin