Katalog_slaskich_monet_ferdynanda_iii.pdf

(10385 KB) Pobierz
ŚLĄSKIE MONETY CESARZA KAROLA VI HABSBURGA
ŚLĄSKIE MONETY
HABSBURGÓW
FERDYNAND III
KATALOG
Piotr Kalinowski
KALETY 2006
15533081.004.png
Słowo wstępu
Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na
podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince Ziemí
Koruny České . W katalogu tym zamieszczono monety (jak
również medale talarowe) wybite przez śląskie mennice
(Wrocław i Kłodzko) oraz przez mennice obce, ale na których
uwzględniono śląską tytulaturę ( Dux Silesiae ).
Katalog został ułożony nominałowo.
Przy większości monet podano ich ceny w euro osiągane
współcześnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i
internetowych (dane pochodzą z portali Coinarchives, WCN, e-
Bay, i Allegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, układu
katalogowego czy wyceny można składać pod adresem
pk99@op.pl
Piotr Kalinowski
FERDYNAND III
Ferdynand III Habsburg (ur. 13 lipca 1608 w Grazu, zm. 2 kwietnia 1657 w
Wiedniu) – król Węgier w latach 1637-1657 (koronowany w 1625 r.), i Czech
w latach 1637-1657 (koronowany w 1627 r.) cesarz Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1637-1657 (król rzymski od
1636 r.) z dynastii Habsburgów. Syn cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier Ferdynanda II Habsburga i
księżniczki bawarskiej Marii Anny Wittelsbach. Mąż Marii Anny Habsburg
(córki króla Hiszpanii Filipa III Habsburga). Ojciec Ferdynanda IV
Habsburga, cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego,
króla Czech i Węgier Leopolda I Habsburga i królowej polskiej Eleonory
Habsburg.
Po śmierci ojca w 1637 r. został cesarzem rzymskim. W Świętym Cesarstwie
toczyła się wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648 r.). Starał się opanować
sytuację w Niemczech, ratować pogrążony w ruinie kraj i pozycję polityczną
Habsburgów. We wrześniu 1640 r. Ferdynand III zwołał Sejm Cesarstwa w
Ratyzbonie. Przywrócono wtedy funkcjonowanie organów centralnych
Rzeszy.
W 1643 r. rozpoczął negocjacje pokojowe ze Szwedami, Holendrami i
Francuzami w Münster i Osnabrück. Ambasadorem cesarza został
Maksymilian hrabia von Trauttmansdorff. Pod wrażeniem pogarszającej się
sytuacji obozu katolickiego, upadku władzy cesarskiej i ruiny Niemiec, w
1644 r. Ferdynand III przyznał książętom i stanom Rzeszy prawo do
samodzielnego zawierania traktatów i prowadzenia wojen ( ius belli ac pacis ).
Miał nadzieję, że głosy książąt wesprą go podczas negocjacji pokojowych w
15533081.005.png
toczącej się wojnie trzydziestoletniej. Decyzja Ferdynanda przyczyniła się do
osłabienia władzy centralnej w Świętym Cesarstwie Rzymskim.
Stopniowo kolejni książęta podpisywali pokoje lub rozejmy z Francją i
Szwecją. W 1645 r. armia szwedzka marszałka Lennarta Torstenssona
pokonała siły cesarskie pod Jüteborgiem i Jankowicami. W 1648 r. pod
Zursmarshausen wojska francuskie (Tureniusz) i szwedzkie (gen. Karol
Gustaw Wrangel) zwyciężyły po raz kolejny nad armią cesarza. Droga do
Austrii i Wiednia już wcześniej stała otworem, a na zachodzie kolejne klęski
ponosili Hiszpanie. Cesarz musiał zgodzić się na podpisanie traktatu
westfalskiego (24 października 1648 r.). W marcu 1650 r. Ferdynand III
wydał specjalny edykt regulujący egzekucję postanowień pokoju w
Niemczech. W 1653 r. zwołał jezcze Sejm Cesarstwa dla rozpatrzenia spraw
wykonania postanowień pokoju.
W 1648 r. Ferdynand III ustanowił jednostki stałej armii dla obrony granic
ziem dziedzicznych Habsburgów. W 1651 r. cesarz ostatecznie zerwał z
tolerancyjną polityką w krajach naddunajskich. Ogłosił wyznanie
rzymskokatolickie za jedyne dozwolone na obszarach monarchii Habsburgów
austriackich.
W 1653 r. Sejm Cesarstwa zakazał cesarzowi nadawania statusu stanu Rzeszy
oraz godności książęcych i elektorskich bez zogdy elektorów i książąt. W
1654 r. Ferdynand III zaakceptował ustwę Sejmu Cesarstwa pozwalającą
książętom i stanom Rzeszy na samodzielne zbieranie podatków na cele
obronne. Wzmocniło to pozycję książąt zarówno wobec cesarza, jak i wobec
poddanych.
W 1641 r. jako król czeski wydał edykt wprowadzający placetum regium ,
czyli zakaz publikacji bulli i listów papieskich bez zgody cesarza (króla).
Nr
Nominał
Rok
Materiał
Mennica
Opis odmiany
III
II
1.
Fenig
1627 Ag
Kłodzko klipa
2.
Fenig
1638 Ag
3.
Fenig
1647 Ag
4.
Greszel
1644 Ag 0,64 g Wrocław
5.
Greszel
1653 Ag 0,62 g Cieszyn
6.
Greszel
1654 Ag 0,62 g Cieszyn
7.
Greszel
1654 Ag 0,64 g Wrocław
8.
Greszel
1655 Ag 0,62 g Cieszyn
9.
1/4 Krajcara
1638 Ag 0,38 g Kłodzko
10.
1/2 Krajcara
1630 Ag 0,45 g Kłodzko
11.
1/2 Krajcara
1631 Ag 0,45 g Kłodzko
12.
1/2 Krajcara
1637 Ag 0,45 g Kłodzko
13.
1/2 Krajcara
1641 Ag 0,45 g Kłodzko
15533081.006.png 15533081.007.png 15533081.001.png 15533081.002.png 15533081.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin