Katalog_slaskich_monet_krolow_czeskich.pdf

(7288 KB) Pobierz
ŚLĄSKIE MONETY CESARZA KAROLA VI HABSBURGA
ŚLĄSKIE MONETY
KRÓLÓW CZESKICH
KATALOG
Piotr Kalinowski
KALETY 2006
15534526.001.png
Słowo wstępu
Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na
podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince Ziemí
Koruny České . W katalogu tym zamieszczono monety (jak
również medale talarowe) wybite przez śląskie mennice
(Wrocław i Kłodzko) oraz przez mennice obce, ale na których
uwzględniono śląską tytulaturę ( Dux Silesiae ).
Katalog został ułożony nominałowo.
Przy większości monet podano ich ceny w euro osiągane
współcześnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i
internetowych (dane pochodzą z portali Coinarchives, WCN,
Auero, e-Bay, i Allegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, układu
katalogowego czy wyceny można składać pod adresem
pk99@op.pl
Piotr Kalinowski
MACIEJ KORWIN
Maciej Korwin , Mátyás Corvinus (węg. Hunyadi Mátyás ), zwany
“Sprawiedliwym” (węg. Igazságos ) (23 lutego 1443 - 26 kwietnia 1490), król
Węgier od 1458 r. i Czech od 1469 r.
Korwin był drugim synem Jana Hunyadiego, po jego śmierci więzionym w
Pradze przez Władysława V Pogrobowca. Przydomek "Korwin" pochodzi od
herbu, na którym umieszczony był kruk (łac. corvus ).
W wieku 15 lat Maciej został koronowany na króla Węgier. Studiował we
Włoszech i zafascynowany ideami renesansu wprowadzał jego osiągnięcia na
Węgrzech. Założył uniwersytet w Bratysławie (wówczas Pozsóny), znany był
jako mecenas sztuki, nauki i kultury.
Przeprowadził szereg reform administracyjnych, podatkowych i wojskowych.
Założył zawodową armię zaciężną, tzw. "czarne szeregi" ( Fekete Sereg ). Za
jego panowania Węgry były u szczytu potęgi.
Po wojnie z Czechami przyłączył do Węgier Śląsk, Łużyce i Morawy (1468-
1490), koronował się w Ołomuńcu na króla Czech (1469), a następnie po
walkach z Fryderykiem III, zajął i przyłączył do Węgier Dolną Austrię (1477-
1491). Rywalizował o tron czeski z Władysławem Jagiellończykiem. Bez
powodzenia próbował zostać cesarzem, co miało mu pomóc w pokonaniu
Turcji. Uważany jest za najwybitniejszego władcę Węgier.
Zmarł w 1490 r.
15534526.002.png
Nr Nominał Rok Materiał Mennica Opis odmiany III II
1. Halerz
---- Ag 0,18 g
160,-
2. Halerz
---- Ag
125,-
3. Grosz
---- Ag
15534526.003.png 15534526.004.png
WŁADYSŁAW II JAGIELOŃSKI
Władysław II Jagiellończyk (1456–1516) - król czeski od 1471, węgierski
od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka.
Król czeski Jerzy z Podiebradów w zamian za pośrednictwo Polski w
rokowaniach czesko-papieskich uznał następstwo Władysława Jagiellończyka.
Ten ostatni musiał jednak walczyć o tron czeski z panującym na Węgrzech
Maciejem Korwinem, który przez Niemców zamieszkujących Czechy został
wybrany na króla. Węgierski władca zajął Śląsk i inne czeskie prowincje.
Zawarł pokój w Ołomuńcu (1479), przyznający Maciejowi Korwinowi rządy
na Śląsku i Morawach.
Wybrany królem Węgier w 1490, pokonał w bitwie pod Koszycami wyprawę
wojsk polskich pod wodzą jego brata, pretendenta do korony węgierskiej,
królewicza Jana Olbrachta. W 1500 nadał przywileje szlachcie czeskiej.
Ustępliwy wobec magnatów, na początku panowania na Węgrzech musiał
przezwyciężyć pretensje do tronu brata Jana Olbrachta i króla niemieckiego
Maksymiliana I Habsburga. W 1506 urodził się jego jedyny syn Ludwik II
Jagiellończyk. W 1515 r. uznał następstwo Habsburgów w Czechach i na
Węgrzech po wymarciu swych męskich potomków - zjazd wiedeński.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin