Charlie Bartlett [2007].txt

(55 KB) Pobierz
{40}{136}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania.org
{140}{236}>>DarkProject SubGroup<<|..::www.dark-project.org::..
{240}{336}<<T�umaczenie ze s�uchu: bakman>>|rlbaczko@poczta.onet.pl
{340}{434}<<Korekta: Sabat1970 & omickal>>
{811}{888}/Charlie! Charlie!
{1705}{1790}Dzi�kuj�! Bardzo dzi�kuj�!
{1810}{1871}Dzi�kuj�.
{1890}{1970}Jak si� dzi� miewacie?
{2145}{2233}Wspaniale was tutaj widzie�.
{2254}{2344}Nazywam si� Charlie Bartlett.
{2580}{2654}/Charlie. Charlie!
{2685}{2746}Przyjecha�a twoja mama.
{2750}{2828}Jest w gabinecie Deana.
{2832}{2869}Powodzenia, Charlie.
{2873}{2918}Trzymaj si� z dala od k�opot�w.
{2922}{3002}Nie wiem czy dobrze rozumiem,|to z powodu jego stopni?
{3006}{3107}Nie, pani Bartlett, nie chodzi|o jego stopnie, ani obecno�ci.
{3111}{3208}Szczerze m�wi�c jest jednym|z bystrzejszych ch�opc�w w szkole.
{3212}{3253}Spokojny, wyj�tkowy.
{3257}{3349}Nie rozumiem wi�c, dlaczego|musi zosta� wyrzucony.
{3353}{3444}To mo�e rzuci� troch� �wiat�a.
{3490}{3600}Wyrzucacie go za to,|�e zrobi� prawo jazdy?
{3605}{3683}W swoim akademiku|uruchomi� pras� drukarsk�.
{3687}{3745}Sprzedawa� je innym uczniom.
{3749}{3799}Musi pan przyzna�,|�e wygl�daj� jak prawdziwe.
{3803}{3915}Pani Bartlett, szczerze powiedziawszy,|uwa�am, �e ma potencja�.
{3919}{4026}Jest indywidualny, inteligentny|i oczywi�cie bardzo zmotywowany.
{4030}{4089}To chyba dobry moment na darowizn�.
{4093}{4119}Nie.
{4123}{4186}Pani Bartlett, to co zrobi� by�o nielegalne
{4190}{4284}i nie mo�emy przymkn�� na to oka.
{4288}{4334}Dobrze.
{4338}{4416}- Rozumiem.|- Dobrze.
{4572}{4619}Jeste� z�a?
{4623}{4674}Wiesz, �e nie.
{4678}{4777}Nie mog� tylko poj��, dlaczego to zrobi�e�.|Nie potrzebowa�e� pieni�dzy.
{4781}{4895}Co by powiedzia� tw�j ojciec,|gdyby tutaj by�?
{4953}{5027}Mamo, w�a�nie zaczynali|mnie docenia�.
{5031}{5092}By�em go�ciem,|kt�rego ka�dy chcia� pozna�.
{5096}{5210}Mo�e w liceum chodzi|o co� wi�cej, ni� bycie popularnym.
{5214}{5281}A dok�adniej?
{5312}{5389}Nic nie przychodzi mi do g�owy.
{5393}{5502}Spr�bujemy z mieszkaniem w domu|i chodzeniem do publicznej szko�y.
{5506}{5581}Tw�j pok�j jest dok�adnie|w takim stanie, w jakim go zostawi�e�.
{5585}{5652}A karmi�a� mo�e moje rybki?
{5656}{5711}Ojej.
{5865}{5887}- Mamo?|- Tak?
{5891}{6014}- Chyba pojad� autobusem.|- Naprawd�? Thomas mo�e ci� zawie��.
{6018}{6147}Wiem, ale nie s�dz�,|�eby kto� inny zjawi� si� z szoferem.
{6151}{6211}Chyba masz racj�.
{6215}{6314}- Bra�a� dzisiaj sw�j Klonoc?.|- Nie. Gdzie ja mog�am go po�o�y�?
{6318}{6390}Pewnie w torebce.
{6427}{6550}Tutaj jeste�. Co ja bym|bez ciebie zrobi�a, Charlie?
{7254}{7345}Cudownie mie� ci� z powrotem.
{7360}{7398}Dzi�ki, mamo.
{7402}{7482}Te� za tob� t�skni�em.
{7935}{8026}Jaja sobie robisz?|Susan!
{8049}{8098}Co? Prosz�.
{8102}{8141}Kochanie, �cisz.|Dzi�kuj�.
{8145}{8193}Poczekaj, jest tutaj dyrektor.|Czego chcesz?
{8197}{8243}Dlaczego nazywasz|mnie tak przy kolegach?
{8247}{8299}Udaj�c, �e tob� gardz�,|zyskuj� ich szacunek,
{8303}{8341}je�li wiesz, o co mi chodzi...
{8372}{8411}Dobra, czego chcesz?
{8415}{8504}- Chcia�em si� przywita�.|- Witaj.
{8508}{8537}Przynios�em ci twoje dragi.
{8541}{8594}- Nazywaj� si� Sopelki.|- To by� �art.
{8598}{8667}Jad�em je, du�o wcze�niej,|zanim sta�a� si� niezno�na.
{8671}{8700}B�d� w swoim gabinecie.
{8704}{8768}Kocham ci�.
{8835}{8893}/Masz dwie nowe wiadomo�ci.
{8897}{8962}/Nathan, pomy�la�em, �e dobrze|/by by�o, gdybym by� przy tym,
{8966}{9041}/jak og�aszasz dzieciakom|/nowin� o kamerach,
{9045}{9138}/�eby o�wiadczenie zosta�o|/potraktowane powa�nie.
{9142}{9198}/- Nast�pna wiadomo��.|/- Nathan, to ja.
{9202}{9269}/Zastanawiam si�, dlaczego Susan|/nie odpowiada na moje telefony.
{9273}{9465}/To, �e by�e� z jej matk�|/nie ma znaczenia, ty fiucie.
{10018}{10060}Chyba pomyli�e� autobusy.
{10064}{10103}Liceum Western Summit, tak?
{10107}{10171}W porz�dku.
{10533}{10571}Jestem Charlie.
{10575}{10637}Cze��, Charlie, jestem Len.
{10641}{10705}Mi�o mi ci� pozna�, Len.
{10709}{10797}Mi�o mi ci� pozna�, Charlie.
{10868}{10929}Dzi�kuj�.
{11212}{11290}Niez�y krawat, kole�.
{11325}{11371}Niez�y popieprzeniec.
{11375}{11449}Lepiej uciekajcie!
{12077}{12134}Nie dali ci szafki w pokoju nauczycielskim?
{12138}{12196}Nie jestem nauczycielem.
{12200}{12251}Wygl�dasz jak nauczyciel.
{12255}{12306}Uwaga, ostatnia szansa, �eby si� zapisa�.
{12310}{12412}Przes�uchania s� dzisiaj, odb�d� si�|o czwartej, ka�dy jest mile widziany.
{12416}{12484}Dla tych, co nie wiedz�, w tym|roku wystawiamy Henryka V.
{12488}{12642}To Szekspir, wi�c mo�ecie przyj��|na przes�uchanie do roli odmiennej p�ci.
{12667}{12753}Do zobaczenia o czwartej, profesorze.
{12757}{12811}To jakie� badziewie, stary.
{12820}{12909}Kurde, co si� tak przygl�dasz?|I tak je kupisz, bo ci si� spieszy.
{12913}{12962}Po prostu, kurwa, kupuj.
{12966}{13046}Cze��, jestem Charlie.
{13117}{13184}Co to, akt�wka?
{13188}{13259}W�a�ciwie to, wydaje mi si�,|�e to walizeczka.
{13271}{13316}Co oznacza to co�|na twojej marynarce?
{13320}{13342}A to...
{13351}{13419}Cor ad cor l�quitur.
{13424}{13462}To po �acinie.
{13466}{13577}T�umaczenie to chyba "serce przemawia|do serca", ale mog� si� myli�.
{13581}{13624}Jeste� jakim� pedziem, czy co?
{13628}{13693}Zamknij si�.
{13722}{13802}To pytanie retoryczne?
{13860}{13882}Chyba nie.
{13886}{13912}Sukinsyn...!
{13921}{13950}Dopierdol mu.
{13970}{14003}W�a� tu, kurwa!
{14052}{14145}Dupku!|Jak ci si� to podoba, suko?
{14185}{14280}Nie ma palenia.|Wyrzu� papierosa.
{14365}{14412}Co my tu mamy?
{14416}{14475}Nic, tylko si� wyg�upiali�my.
{14479}{14511}Panie Bivens,
{14515}{14547}panie...
{14552}{14618}Ty, do klasy.
{14625}{14718}Do zobaczenia p�niej, peda�ku.
{14890}{14960}Nic ci nie jest?
{15029}{15101}Mam ju� powy�ej uszu swoich|starych. Mam ju� siedemna�cie lat.
{15106}{15191}O co taka afera?|To tylko dziurka.
{15195}{15253}Co moj� mam� obchodzi|ile razy przek�uj� sobie uszy?
{15257}{15278}Jej to nie obchodzi.
{15283}{15335}Britney, my�l�, �e powinna�|przek�u� sobie sutki.
{15339}{15410}Spadaj, zboczku.
{15535}{15614}Cze��, jestem Charlie.
{15636}{15697}Chod�cie.
{16020}{16110}- Cze��, Charlie.|- Cze��, Len.
{16153}{16199}Dosi�dziesz si�?
{16204}{16277}Dzi�kuj�, Charlie.
{16326}{16376}Mam groszek
{16381}{16401}i marchewki.
{16406}{16513}- Uwielbiam groszek i marchewki.|- Ja te�.
{16533}{16593}When, Caius, Rome is thine,
{16597}{16653}Thou art poor'st of all;
{16658}{16744}then shortly art thou mine.
{16769}{16838}Schodz� ze sceny.
{16842}{16863}Dzi�kujemy.
{16868}{16941}By�em oszo�omiony.
{16946}{17018}Charlie Bartlett.
{17076}{17158}Kt�re z dzie� Szekspira|nam przedstawisz?
{17163}{17257}W�a�ciwie my�la�em o monologu|ze znanego arcydzie�a:
{17261}{17354}"Wypadki nastoletniej renegatki."
{17511}{17628}/Chyba powinnam opowiedzie� ci|/o moim pierwszym okresie.
{17633}{17694}/M�j tatu� wi�z� mnie z letniego obozu,
{17699}{17739}/odwr�ci�am si� do niego i powiedzia�am:
{17743}{17833}/Tatusiu, chyba miesi�czkuj�.
{17839}{17865}/A on powiedzia�:
{17870}{17917}/To fajnie, kochanie.
{17922}{17969}/I zda�am sobie spraw�,
{17973}{18064}/�e nie mia� zielonego poj�cia,
{18069}{18128}/co oznacza�o miesi�czkowanie.
{18132}{18177}/Wi�c wyja�ni�am mu,
{18182}{18305}/�e to oznacza krew tryskaj�c�|/z mojej, wiesz czego.
{18348}{18408}/Prawie rozbi� samoch�d,
{18412}{18482}/pr�buj�c poda� mi serwetk� z fast foodu,
{18487}{18633}/a to nie jest co�, co szczeg�lnie|/chcia�aby� w�o�y� w swoj� wagin�!
{18714}{18763}Super, dzi�kujemy.
{18768}{18838}- W sumie to nie sko�czy�em...|- Nie, nie, wystarczy.
{18843}{18919}Dzi�kujemy, Charlie.
{19050}{19105}Zaraz ci napierdol�.
{19110}{19184}- Filmujesz?|- Tak.
{19197}{19222}Napierdol mu, Murph.
{19226}{19252}Jakie to uczucie?
{19257}{19342}G�wno mnie to obchodzi. Wiesz dlaczego?|Bo to by�o pytanie retoryczne.
{19346}{19411}Charlie, jak po �acinie|b�dzie "jestem cipk�"?
{19436}{19503}Spadajmy st�d.
{19582}{19622}Charlie, jak posz�o?
{19626}{19656}Ekstra.
{19660}{19747}Pozna�e� nowych przyjaci�?
{19811}{19839}Dobra.
{19843}{19945}Mo�esz zapomnie� o jutrzejszych zaj�ciach.|Dzwoni� do doktora Weathersa.
{19950}{20075}Twoja mama m�wi, �e mia�e�|k�opoty z innymi ch�opcami.
{20091}{20191}To naj�agodniejsze okre�lenie|na bycie ciot�, jakie s�ysza�em.
{20196}{20288}Dlaczego uwa�asz,|�e jeste� wy�miewany?
{20292}{20322}Nie wiem.
{20326}{20359}Chyba jestem nienormalny.
{20363}{20425}Nie czujesz si� normalnym?
{20429}{20552}Moja rodzina ma psychiatr� na wezwanie.|Jak bardzo mog� by� normalny?
{20556}{20605}Jak tam twoje zaj�cia?
{20609}{20637}Spoko.
{20641}{20710}Chocia� czasami mam|problemy z koncentracj�.
{20714}{20775}O czym wtedy my�lisz?
{20779}{20849}Mam tak� jedn� fantazj�.
{20853}{20886}Seksualn�?
{20890}{20962}Nie, niezupe�nie.
{20976}{21051}Taka fantazja, o tym,|jak wychodz� na scen�.
{21055}{21161}A wszystkie dzieciaki|na widowni skanduj� moje imi�, jakbym
{21165}{21203}by� gwiazd� rocka.
{21207}{21288}Podchodz� do mikrofonu i m�wi�:
{21292}{21334}Jak si� dzisiaj macie?
{21338}{21389}Wtedy zaczynaj� krzycze�.
{21393}{21455}Wspaniale was widzie�,|jestem Charlie Bartlett.
{21459}{21590}Chc�, �eby�cie odeszli z nastawieniem,|�e ogranicza nas tylko niebo.
{21603}{21637}Wi�c dla tych, co maj� problemy,
{21641}{21731}dla tych przestraszonych,|zak�opotanych, albo z�ych.
{21735}{21760}Zapami�tajcie.
{21764}{21828}Nie jeste�cie sami.
{21832}{21916}I znowu zaczynaj� szale�.
{22115}{22183}Charlie, jak ostatnimi czasy|odnosisz si� do swojego taty?
{22187}{22268}Jeste� z�y, �e go nie ma?
{22322}{22348}Ceny gazu.
{22352}{22390}Prosz�?
{22394}{22518}Na zaj�ciach martwi� si� te�|o wzrastaj�ce ceny gazu.
{22559}{22652}Przepisz� ci recept� na Ritalin.
{22656}{22726}Chcia�bym, �eby� zacz��|od ma�ych dawek,
{22730}{22795}a je�li po kilku dniach|nie odczu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin