Sorority Row[2010]DvDrip-LW txt.txt

(44 KB) Pobierz
00:00:01:movie info: XVID  576x240 25.0fps 700.0 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
00:00:46:- Danny, oddawaj koszulk�!|- Chod� po ni�!
00:00:57:{Y:B}SORORITY ROW
00:01:19:Nie uwa�asz, �e posuwamy si� za daleko?
00:01:23:W �yciu.
00:01:28:Cassidy!
00:01:46:- Daj browara.|- Za�atw sobie, �ajzo.
00:01:49:- Nie b�d� chujcem.|- Za�atw se.
00:01:51:Spadaj, g��bie.|Wypad.
00:01:57:Chugs, daj browarka.|I zr�b mi loda.
00:02:15:Kurwa, co jest?
00:02:49:Nic z tego!|Wyno�cie si�!
00:02:53:/Ale cyce!
00:03:03:Od kiedy jeste� w Theta?
00:03:04:- Chcesz?|- Nie, dzi�ki.
00:03:09:- Ellie, chod� na g�r�.|- Musz� lecie�, sorka.
00:03:12:To proste pytanie.
00:03:20:Dupek!
00:03:26:- Claire, dok�d idziemy?|- Szybko, Jessica czeka.
00:03:30:/Totalne rozdziewiczenie!|/Theta Pi rz�dzi!
00:03:35:/Chyba b�d� rzyga�.|/Uwaga tam na dole!
00:03:41:Heather, znajd�cie sobie pok�j.
00:03:46:Ch�opaki, wypad stamt�d.
00:03:49:- Dopiero testowa�em, odjazd.|- No dobra.
00:03:53:Cassidy, m�j pok�j,|toast Theta, teraz.
00:03:54:- Widzia�a� Andy'ego?|- Najpierw panny.
00:03:58:Claire, kieliszki.
00:04:00:Jell-O si� nie umywa.|Mama musi si� wczu�.
00:04:02:Theta!
00:04:04:Ta impreza rozpoczyna|nasz ostatni rok.
00:04:07:Ale czas na pociski.|Claire, fajnie, �e si� przyja�nimy,
00:04:12:bo dzi�ki temu jestem|wielokulturowa.
00:04:16:- To by�o rasistowskie.|- Dobra.
00:04:19:Chugs, kocham ci�,|bo zawsze pr�bujesz nowych rzeczy
00:04:22:i masz w dupie,|co ludzie my�l�.
00:04:24:To ju� mog� powiedzie�,|�e pieprzy�am twojego ojca?
00:04:28:Obrzydliwe.
00:04:30:Ale to po rozwodzie.
00:04:33:Ellie, kocham ci�, bo zawsze|pomagasz w zadaniach domowych.
00:04:36:Jeste� jak s�ownik z niez�ymi cyckami.
00:04:40:Cass, kocham ci�,|bo jeste� prawdziwa.
00:04:44:Bo nie sta� j� na sztuczne.
00:04:47:Jessica, kocham ci�,|bo z kurwienia si� robisz sztuk�.
00:04:52:Zdrowie.
00:04:53:Theta Pi, zas�ugi twe niema�e!|Tylko ty przez �ycie ca�e!
00:05:01:A gdzie Megan?|Powinna przy czym� takim by�.
00:05:04:Kurcz�, zapomnia�am.
00:05:06:Poka�� wam co�, co niew�tpliwie|b�dzie hiciorem YouTube'a.
00:05:10:Chod�cie, panie.|Chugs, we� laptopa.
00:05:13:O co chodzi?
00:05:16:/- Kochanie, kocham ci�.|- Bo�e.
00:05:18:To Garret?
00:05:19:My�la�em, �e Megan rzuci�a go|po tym, jak j� zdradzi�.
00:05:22:C�, najwyra�niej|przyj�a go z powrotem.
00:05:25:- No co, m�j brat jest dobry w ��ku.|- Chugs.
00:05:27:- Ohyda.|- To chore.
00:05:29:Czy Megan co� sobie|ulepszy�a przez lato?
00:05:31:A my�lisz �e same uros�y|4 rozmiary w 3 miesi�ce?
00:05:34:Tylko na to go sta�?
00:05:36:Co to, seks bezp�ciowy?
00:05:42:- Obrzydliwe.|- Bo�e.
00:05:45:Dlaczego si� nie rusza?
00:05:46:Da�y�my Garretowi|ma�y dodatek do jej drinka.
00:05:48:- Pomo�e wprowadzi� j� w nastr�j.|- Da jej pigu�k� gwa�tu?
00:05:51:Taki seks nie jest z�y.|Popieprzysz i si� wy�pisz.
00:05:56:- To prawda.|- Chugs.
00:05:59:W ko�cu co� si� dzieje.
00:06:00:- Jakby ca�owa� trupa.|- Dok�adnie. Najlepszy kawa�.
00:06:14:Bo�e.
00:06:15:/- Chryste, Megan.|- Co jest?
00:06:17:/- Skarbie?|- Cholera.
00:06:19:- Musimy co� zrobi�.|/- Skarbie, nic ci nie jest?
00:06:22:- Jezu!|- Chod�my.
00:06:23:Bo�e.
00:06:28:Ma drgawki i pluje jakim� g�wnem.
00:06:30:Co?
00:06:32:- Co ty zrobi�e�?|- Nic, da�em jej te tabletki.
00:06:35:Mia�e� da� jedn�!
00:06:36:Nie wiedzia�em!
00:06:37:- Nie oddycha.|- Musimy jej pom�c.
00:06:40:- Czemu nikt nie dzwoni po karetk�?|- Nie ma czasu.
00:06:42:Daj klucze.|Przyprowad� samoch�d.
00:06:43:Lec�.
00:06:45:Ju�.
00:06:52:Ostro.
00:06:53:Chugs!
00:06:58:Co, bez j�zyczka?
00:06:59:Spokojnie, Lezzie Lohan.|To tylko kawa�.
00:07:02:- Co si� dzieje?|- Nic jej nie jest?
00:07:04:Wcale nie, mam sztuczne rzygi|na  jedwabnej po�cieli za 800$.
00:07:07:- Co jest grane?|- Garret mnie zdradzi�.
00:07:10:- Nie zdradzi�a� go pierwsza?|- Szczeg�y.
00:07:12:Ten frajerek zdradzi� Thet�.
00:07:14:Zdradzasz jedn�,|zdradzasz wszystkie.
00:07:16:M�wi "kocham ci�" nawet|przy 15. numerku.
00:07:20:Ale to brat Chugs.
00:07:21:Kt�remu si� wydaje, �e podrzuci�|mojej siostrzyczce pigu�ki gwa�tu.
00:07:24:Kt�ry przebzyka� Tri Pi.
00:07:26:Kt�rego motto to:|moczy� w ka�dej dziurce.
00:07:29:Musi dosta� nauczk�.
00:07:30:- Wi�c co to by�o?|- Witamina B12.
00:07:33:Wiesz, �e stopuje anemi�?
00:07:35:Szkoda, �e nie bulimi�.|Przyda�oby si� Megan.
00:07:42:Czas na zabaw�.
00:07:50:Nawet nie wiem czy oddycha!
00:07:52:- Stygnie.|- Nawet tak nie m�w!
00:07:55:Jak daleko do szpitala?
00:07:56:Nie wiem, chyba �le skr�ci�am,|spanikowa�am.
00:07:59:- Co?|- Nie prze�yje!
00:08:01:Kurwa, ona nie �yje.|Jest martwa.
00:08:03:Umar�a przeze mnie!|Id� do pierdla.
00:08:07:Uwa�aj na auto.
00:08:09:Spok�j.|Garret, to tylko...
00:08:11:Bo�e, naprawd� nie �yje!
00:08:13:Potrzebuj� pomocy.|Chugs, musz� zadzwoni� do mamy.
00:08:22:/Sp�ka Kopalniana Becka
00:08:27:- Dok�d jedziemy?|- Zajmiemy si� tym.
00:08:31:- Zadzwoni� po pomoc.|- Nie! Wszyscy tak samo...
00:08:33:Wzywam policj�.|Nie mia�y�cie z tym nic wsp�lnego.
00:08:37:Kto da� ci pigu�ki?|Jessica.
00:08:39:Megan umar�a na imprezie|naszego bractwa.
00:08:41:Zapuszkuj� nas.
00:08:43:- Prawda, Ellie?|- Znalezienie narkotyk�w w kampusie
00:08:46:- oznacza dwuletnie zawieszenie.|- Co mnie to! Ona umiera!
00:08:54:- Brak zasi�gu.|- Sp�jrz na mnie, Garrett.
00:08:56:Sp�jrz na mnie.
00:09:00:- Mo�emy to za�atwi�.|- Jak?
00:09:03:Zaufaj mi, znam pewne miejsce.
00:09:06:Dobra.
00:09:12:Claire, skr�� tutaj.
00:09:46:Wysiadajcie.
00:09:49:Garret, we� koc z baga�nika.
00:09:55:Ja wezm�.
00:10:11:- Co jest? Nic nie widz�.|- Cicho, nie �yjesz, g�uptasie.
00:10:15:Trzeba co� zrobi� z cia�em.
00:10:18:Zawijamy je w koc,|czy najpierw �wiartujemy?
00:10:22:Nie pozostawcie wsz�dzie|swojego DNA.
00:10:26:To jak?
00:10:28:Ca�o�� czy kawa�eczki?
00:10:30:Na medycynie uczono nas,|�e gdy w p�ucach zostaje powietrze,
00:10:34:- to cia�o wyp�ywa na powierzchni�.|- Racja, na to nie mo�na pozwoli�.
00:10:38:Kto� j� znajdzie.
00:10:39:A implanty?|Silikon te� p�ywa?
00:10:44:Szukajcie ostrych kamieni.|Po�wiartujemy j�.
00:11:11:Jak d�ugo jeszcze|b�dziecie to ci�gn��?
00:11:14:Zgadzam si� z Cass.|Jest �miesznie, ale...
00:11:19:Masz racj�.|Dlatego to robimy.
00:11:22:Bo to zabawne.
00:11:29:Bo�e!
00:11:30:- Nie ma powietrza w p�ucach!|- Co ty zrobi�e�!
00:11:33:Nie ma powietrza!
00:11:37:- Bo�e, co� ty narobi�!|- To ona �y�a?
00:11:41:Kurwa, zamknij si�!
00:11:42:Ellie!|Pom� zatrzyma� krwawienie.
00:11:47:Bo�e, Megan!
00:11:51:Bo�e!
00:11:52:Bo�e!
00:11:58:Niech kto� wezwie karetk�.
00:12:04:Bo�e!
00:12:08:Nie ma zasi�gu!
00:12:10:Ma kto�?
00:12:12:Nie mo�emy jej przenosi�!
00:12:16:Trzymaj si�!
00:12:36:Niech kto� jedzie,|a� z�apie zasi�g.
00:12:39:Zaczekajcie.
00:12:41:Ona nie �yje.
00:12:42:- Nie.|- Sp�jrz na ni�. Nie �yje.
00:12:45:Bardziej martwa nie b�dzie.
00:12:54:Co robimy?
00:13:01:Musimy to obgada�.
00:13:03:- Chcesz j� zapakowa� do auta i wr�ci�?|- Mog�yby�my.
00:13:07:Ale musimy by� przygotowane|na to, co nast�pi.
00:13:11:Czyli?
00:13:12:Mo�e zadzwo�my do rodzic�w.
00:13:15:Megan nie �yje.|Jeste�my za to odpowiedzialne, wi�c...
00:13:21:- ka�dej przyda si� adwokat.|- Ale to Garret.
00:13:23:Tak, i p�jdzie siedzie�.|Ale to te� nasza wina.
00:13:27:M�j brat nie p�jdzie do|paki przez g�upi dowcip!
00:13:30:- Chcesz j� tak zostawi�?|- Czemu nie.
00:13:33:Uk�ad nadal obowi�zuje.|Nikt nie wie, �e tu jeste�my.
00:13:36:- Racja.|- Nie m�wicie powa�nie.
00:13:39:- To nasza siostra.|- Te� racja.
00:13:42:Megan by�a nasz� siostr�|i kocha�y�my j�.
00:13:46:Ale wiem te�, �e i ona kocha�a nas.|I Theta Pi.
00:13:52:Czy chcia�aby|aby�my za to odpowiada�y?
00:13:55:By�my zniszczy�y �ycie sobie|i ukochanym?
00:13:59:Tak, Claire, tw�j tatu�|nie mia� zawa�u serca?
00:14:02:- Przesta�, wiem, o co ci chodzi.|- Niby o co?
00:14:06:Szukam najlepszego rozwi�zania.|Twoje to j� zostawi�!
00:14:10:Nie chcia�am!|Jest dobro i z�o.
00:14:13:Zgoda, ale to niestosowne kaza�|rodzinom p�aci� za nasze b��dy!
00:14:19:Ju� widz� min� mojego ojca.
00:14:22:To go zabije.
00:14:24:Jej nie obchodzi tw�j ojciec.
00:14:26:Dba tylko o siebie.
00:14:28:Pomy�l, je�li to si� wyda,|ojciec Kyle'a zabroni wam spotka�,
00:14:32:bo morderczyni niezbyt pasuje|do profilu senackiej rodziny.
00:14:35:A ty, �wi�toszko?|My�lisz, �e Andy z tob� zostanie?
00:14:39:To nie ma z nim|nic wsp�lnego.
00:14:41:Ta decyzja wp�ynie na nasze �ycie.
00:14:43:Na prac� i znajomo�ci.|Ludzie b�d� wiedzie�.
00:14:49:Do czego mnie zmusi�y�cie?|To pojebane!
00:14:56:Mo�e g�osujmy.
00:14:57:Nie wierz� w�asnym uszom.|A nasze przykazania?
00:15:01:Zaufanie, honor, szacunek.
00:15:04:Zapomnia�a� o dw�ch.
00:15:07:Dyskrecja i solidarno��.
00:15:10:To martwa dziewczyna.|My j� zamordowa�y�my.
00:15:12:Przypadkowo!
00:15:14:Pos�uchajcie siebie.
00:15:15:Nie da si� o tym zapomnie�|ani zamie�� pod dywan.
00:15:18:- Trzeba b�dzie z tym �y�!|- Zgadzam si�.
00:15:24:W�a�nie si� zastanawiam,|jak to b�dzie.
00:15:34:My�l� o tym, co by by�o,|gdybym to ja tu le�a�a zamiast Megan.
00:15:40:I mog� wam powiedzie�|czego bym nie chcia�a.
00:15:43:Aby�cie marnowa�y �ycie przez co�,|czego nie da si� zmieni�.
00:15:50:Tak bardzo kocham ka�d� z was.
00:15:58:G�osujemy?
00:15:59:G�osujcie sobie.|Ellie i ja wiemy, co si� sta�o, prawda?
00:16:05:Ellie?
00:16:10:Cass, pos�uchaj.|Masz racj�.
00:16:15:Jeste� silniejsza ode mnie.|Nie �yjecie stypendium.
00:16:20:- Nie widz� rozwi�zania!|- Bo go nie ma!
00:16:25:Mo�e jednak jest.
00:16:30:Rany, kompletnie ci odjeba�o?
00:16:36:U�atwi� wam to.
00:16:41:Zapomnijcie o niej.|Ostatnio widzia�y�my Megan na imprezie.
00:16:45:Znikn�a, i s�uch po niej zagin��.
00:16:49:Zgoda?
00:16:50:Je�li b�dziemy si� tego trzyma�,|nikt si� nie dowie.
00:16:53:Gadajcie, co chcecie.
00:16:55:Nie.
00:16:57:Powiesz to, co ka�emy, jasne?
00:17:01:Mnie te� zabijesz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin