Wciąż ją kocham 2010. DVDRip. XviD-ARROW CD 1.txt

(30 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x272 23.976fps 696.3 MB
{500}{1100}T�umaczenie: gregory666| Specjalnie dla ciebie Tiptorku z okazjii urodzin:)
{1164}{1228}Jest co� co chcia�bym wam powiedzie�.
{1281}{1331}Po tym gdy oberwa�em...
{1359}{1431}...Chcecie wiedzie� pierwsz� rzecz kt�ra przysz�a mi na my�l...
{1435}{1485}...zanim zemdla�em?
{1559}{1594}Monety.
{1655}{1748}Znowu mam 8 lat|na wycieczce w Ameryka�skiej mennicy.
{1770}{1846}S�ucham jak pracownik opowiada|jak monety s� wytwarzane.
{1850}{1909}Jak s� robione z metalu.
{1913}{1966}oprawiane i formowane.
{1970}{2033}wyt�aczane i oczyszczane.
{2038}{2126}I jak ka�da z osobna i ca�e pakiety |monet s� weryfikowane.
{2130}{2233}W wypadku gdyby kt�rakolwiek mia�a zadrapanie
{2237}{2282}To w�a�nie utkwi�o mi w g�owie.
{2318}{2378}Jestem monet�|w ameryka�skiej Armii.
{2412}{2531}Zosta�em wybity w 1 980.|Z kawa�ka metalu.
{2535}{2577}Wyt�oczony i oczyszczony.
{2582}{2649}Moje brzegi zosta�y odpowiednio dopasowane.
{2694}{2776}Ale teraz mam|dwa ma�e otwory we mnie.
{2789}{2850}Nie jestem ju� w doskona�ej kondycji.
{2883}{2935}Wi�c jest co� innego|Co chce wam powiedzie�.
{2939}{3001}Zaraz przed tym|jak wszystko sta�o sie czarne...
{3006}{3087}...Chcecie wiedzie�|tak narawde ostatnia rzecz kt�ra przysz�a mi na my�l?
{3127}{3166}Ty.
{3801}{3867}Czemu nie? Dlatego bo jest| du�o rzeczy kt�re chcia�by� robi�.
{3871}{3918}Takie jak granie w tenisa.
{3956}{4026}Wimbledon? Nie wiem.
{4148}{4244}Po prostu chce jecha�.|mo�e to zrobie. sze��-trzydzie�ci.
{4248}{4284}I ty i ja mogliby�my zdoby� 1 0?
{4302}{4337}-O, kurde!|-O, nie!
{4341}{4391}-O, nie, Randy, nie!|-Przepraszam.
{4395}{4463}Zaraz to odzyskam. Przepraszam.
{4467}{4494}Okay? Chwilka.
{4498}{4530}Ca�e moje �ycie jest w tej torebce.
{4534}{4588}Widz� j�. spoko.
{5120}{5157}Masz j�.
{5346}{5409}Kole�. mia�em to w�a�nie zrobi�.
{5413}{5452}Mam na my�li, dzi�ki �e wskoczy�e�.
{5456}{5481}Tak, nie ma problemu.
{5485}{5541}Ale czekaj, hej, wezm� j�.
{5554}{5601}Dzi�kuje Ci bardzo!
{5634}{5693}Kto skacze z 20 metrowego molo?
{5718}{5816}Bo�e, Jestem niezdar�.|Ty jeste� ratownikiem. Mam na imi� Savannah.
{5820}{5865}-John.|-John.
{5869}{5994}Odwazny cz�owiek. W �rodku jest ca�e moje �ycie,|wi�c jestem ci d�uzna.
{5998}{6023}Nie przejmuj si� tym.
{6034}{6076}-Mi�o Ci� pozna�.|-mi te�.
{6080}{6115}�ycze mi�ego wieczoru.
{6137}{6196}Taa, dzi�ki.|By�em po to w wodzie.
{6210}{6275}Ju� mia�em to dla Ciebie wyci�gn��.
{6309}{6334}Ten typ jest szalony.
{6338}{6445}Taa, nie, Przysi�gam. Nie|prze�laduj� ci�. Poprostu mam tu wsi��� na statek.
{6449}{6528}-Zostajesz tutaj?|-tak, tak, Jestem st�d.
{6532}{6617}Hej, John, chcia�bys mo�e--?|M�j dom jest zaraz tutaj.
{6622}{6709}W�a�nie zamierzali�my wr�ci�|teraz. Chcesz do nas do��czy�?
{6714}{6740}Robimy grilla.
{6744}{6819}w porzadku. Nie chc� si� wprasza�|Tata robi kolacje.
{6823}{6859}Dobrze.
{6863}{6964}Mog�abym Ci da� chocia� piwo na drog�.
{7026}{7065}-Gdzie to?|-Tutaj zaraz.
{7716}{7761}-Jeste� w wojsku czy co?|-No.
{7782}{7814}Naprawd�?
{7818}{7869}W jakim oddziale?
{7873}{7928}Armia, Si�y specjalne.
{7932}{8053}Oh, Si�y specjalne.To imponuj�ce. to....
{8102}{8190}Czy to jaki� specjalny pier�cie�?  Tak na niego m�wi�?
{8194}{8240}Dobrze na tobie wygl�da.
{8244}{8327}Nie powinienes nosi� tak�e kapelusza? |Takiego jak Francuzi, beretu.
{8331}{8373}-Tak to sie nazywa?|-Randy.
{8377}{8407}Tylko sobie �artuje z nim.
{8411}{8501}Nie powinienes sobie �artowa� z cz�owieka kt�ry mo�e |zabi� ci� go�ymi r�kami.
{8538}{8581}Twardziel.
{8585}{8640}Rozpierdzielmy ich, dawaj.
{8644}{8681}Co ty na to?
{8705}{8760}Wiesz, Ide po piwko.
{8764}{8830}�o�nierzu. Spocznij.
{8954}{9021}Przepraszam za niego.|My�li �e mnie lubi.
{9025}{9073}Taa, My�le tak samo.
{9078}{9177}Nie, Nie jestem w jego typie.|Tylko jeszcze tego nie wie.
{9298}{9329}Co?
{9353}{9417}Przesta�, My�le tylko|�e jeste� prawdopodobnie typem kazdego.
{9463}{9495}Widzisz co mam na my�li?
{9499}{9610}Czy to to ten, kt�ry my�le �e jest? Alan, Alan.
{9640}{9708}Hej, kolego, Chc� �eby� pozna� Johna.|John, poznaj Alana.
{9712}{9770}-Alan, mi�o ci� pozna�.|-Powiedz cze��.
{9774}{9822}Jest troche nie �mia�y, co nie?
{9826}{9861}Gdzie tw�j tata?
{9866}{9957}-Tam.|-Dwa kroki z ty�u jak zwykle.
{9961}{10042}Przepraszam, jest jak rakiety naprowadzane na ciep�o|za ka�dym razem gdzy ci� widzi.
{10046}{10085}-Oh, hej, Jestem Tim.|-John.
{10089}{10116}Przepraszam.
{10120}{10149}Mi�o pozna�.
{10153}{10198}Oh, sily specjalne, heh?
{10202}{10235}Tak, sir.
{10269}{10315}Stacjonujesz w Fort Bragg?
{10319}{10385}Nie, Niemcy, aktualnie.
{10389}{10446}-Oh, jeste� na wyje�dzie.|-Tak, sir.
{10450}{10485}Mam nadzieje �e wszystko dobrze.
{10506}{10544}Taaa, W porzo.
{10575}{10656}Przepraszam, Nie chcia�em przeszkadza�.|Mi�o Ci� pozna�.
{10660}{10766}-Mi te�.|-Chod� synu. Uciekamy.
{10833}{10868}Idziemy.
{10886}{10929}Narka, John.
{10933}{10968}narka, Alan.
{11072}{11166}-Wow, to by�o ekscytuj�ce.|-Taa?
{11170}{11233}On nigdy nie odzywa si� do nikogo.|z poza rodziny.
{11238}{11265}Odezwa� se do Ciebie.
{11270}{11367}Tak, ale ja jestem praktycznie jego rodzin�.|Znam go odk�d si� urodzi�.
{11371}{11406}tak?
{11609}{11652}Kiedy wracasz?
{11656}{11691}Za dwa tygodnie.
{11715}{11770}To co robisz musi by� straszne.
{11798}{11887}Zanudzaj�ce zwykle.|Wiesz d�uga ciagn�ca si� nuda
{11891}{11953}Okazjonalnie jakas migawka strachu.
{11957}{12001}Pe�nia dzisiaj.
{12098}{12178}Zauwa�y�e� kiedy� jak du�y jest ksi�yc |gdy wstaj�?
{12210}{12288}I jaki ma�y staj� si�|/gdy wzbija si� na niebie./
{12304}{12364}Wiesz co,|to twoja perspektywa.
{12368}{12441}Nie ma znaczenia gdzie jest|na niebie albo gdzie ty...
{12445}{12518}...je�li podnosisz swoja r�ke|i zamykasz oczy...
{12544}{12595}...nigdy nie jest wiekszy od twojego kciuka.
{12726}{12769}Gdzie si� tego nauczy�e�?
{12774}{12810}Nie wiem.
{12829}{12864}Gdzie�.
{13052}{13121}W�a�nie wskrzesi�e� w�asny ogie�.
{13149}{13203}To bardzo imponuj�ce.
{13218}{13245}Jedno z pierwotnych zachowa�.
{13313}{13392}Ale boj� si� �e w dalszym ci�gu nie jeste�|w stanie ugotowa� tego hotdoga.
{13396}{13440}Te� si� tego boj�.
{13475}{13529}Powinienem si� ju� zbiera�.
{13540}{13650}Przepraszam. Mamm nadzieje �e nie wpadniesz przez to w k�opoty.
{13654}{13709}My�le �e i tak juz na to za p�no.
{13730}{13760}Taa.
{13791}{13830}Dzi�ki.
{13834}{13906}Tak ca�a przyjemno�� po mojej stronie.
{13999}{14073}Chcia�aby� mo�e|zrobi� to jutro wieczorem ponownie?
{14078}{14146}Jutro jest kurczak.|My�le �e nie chcia�by� go pr�bowa�.
{14150}{14232}Mia�em nadziej� �e mo�e pozwolimy|komu� innemu zaj�� si� gotowaniem.
{14236}{14275}Co� w tym rodzaju.
{14283}{14337}-Okej.|-Tak?
{14379}{14476}Wi�c mo�e pojawi� si� oko�o 18?
{14507}{14550}-Okej.|- W porzo.
{14658}{14702}Wi�c widzimy si� jutro, tak?
{14706}{14740}Tak.
{14744}{14812}Tak, jutro.
{15052}{15104}-Hej.|-Hej, kole�.
{15115}{15180}Jedziemy do miasta na lody|Podwie�� ci�?
{15184}{15282}Nie, nie, nie, spoko.|NIe mam nic przeciwko chodzeniu. jest w porzo.
{15306}{15337}Napewno?
{15378}{15448}-No dobra. Dzi�kki wielkie.|-Taa.
{15452}{15493}Hej, Alan, przesu� si�.
{15497}{15528}Tutaj.
{15586}{15680}5, 6, 7, 8...
{15684}{15741}-Jak d�ugo w mie�cie?|-...9.
{15745}{15778}Mieszkamy tu od roku.
{15782}{15850}Je�dzimy tu w ka�dy weekend...
{15854}{15957}...wreszcie przekona�em �one ze to ma sens.
{15978}{16026}-Ona nie lubi lod�w?|-Kto?
{16030}{16116}Oh, moja �ona. Nie.
{16120}{16179}Nie, aktualnie przebywa na wakacjach.
{16183}{16245}Bia�a owca, Bia�a owca,|Bia�a owca.
{16250}{16329}-Ci�ko jest wybra� si� razem.|-Bia�a owca.
{16348}{16419}Jest w porz�dku. uk�ada nam si�./
{16453}{16500}Tutaj po lewej.
{16732}{16788}Hej, John.
{16792}{16875}Tak dla jasno�ci je�li zrobisz co� co zrani Savannah...
{16879}{16929}...B�de musia�|co� z�ama�.
{16934}{17041}Co� w twojej nodze.|Kt�r��-- z ko�ci.
{17065}{17092}Okej.
{17096}{17221}Znam jej ojca|i on chcia�by �ebym co� takiego powiedzia�.
{17226}{17316}Z jego ust zabrzmialoby to bardziej naturanie.
{17320}{17353}Brzmialo dobrze.
{17365}{17412}Brzmialo dobrze.
{17430}{17461}-Nie,--|-tak, brzmia�o.
{17466}{17511}-Nie, nie brzmialo.|-brzmia�o. naprawd�.
{17515}{17545}NIe. Ale dzi�kuje.
{17549}{17595}-Naprawd e.|-Tak my�lisz?
{17599}{17629}Taa, mysle.
{17634}{17669}Okej.
{17715}{17795}Hej, nie wciskaj klaksonu,|jest noc.
{17845}{17904}-Dobranoc, John.|-Dobranoc, Tim.
{17946}{18016}-Dzi�ki za podwiezienie.|-Nie ma problemu.
{18867}{18969}Hej, Tato, NIe b�de w stanie zosta� na kolacj�.
{18974}{19028}Zrobilem lazanie.
{19032}{19093}Wiem ze zrobiles lazanie.|Jest Niedziela.
{19133}{19173}Mog� po�yczy� auto?
{19391}{19425}Dzi�ki.
{19505}{19564}-Najlepsze owoce morza jakie kiedykolwiek jad�e�.|-Tak wiem.
{19568}{19615}-Przedtem ca�y czas tu przychodzi�em.|-Naprawd�?
{19619}{19688}Jeste� pewna �e nie chcesz i�� |gdzies indziej, Nie wiem, fajniejsze?
{19692}{19756}Fajniejsze? Nie, chc� |w jakie� dobre.
{19771}{19804}Okej.
{19881}{19925}Co ty tutaj do diab�a robisz?
{19988}{20054}Daj spok�j, Steve.|To ju� prawie 3 lata.
{20084}{20121}Nie chce tu mie� �adnych k�opot�w.
{20125}{20184}Nie b�dziesz mie�. Przyrzekam.
{20209}{20244}W porzo.
{20248}{20282}Dzi�ki.
{20388}{20435}O co chodzi�o z tym go�ciem?
{20439}{20488}-Jakim?|-Jest jakas historia?
{20492}{20526}-Nie nie ma.|-Naprawd�?
{20530}{20556}Taa.
{20567}{20612}To m�j stary kumpel.
{20682}{20721}Co?
{20886}{20949}Tata sie zez�o�ci� na ciebie|za to �e p�no wr�ci�e� wczoraj?
{20972}{21073}Nie. NIe jest tego typu ojcem.
{21078}{21117}Wi�c jakiego typu jest?
{21169}{21198}ten cichy?
{21231}{21313}-Mog�o by� gorzej,|-Tak.
{21323}{21361}A twoja Mama?
{21377}{21430}Nie, tylko ja i m�j tata.
{21451}{21503}Sam cie wychowa�?
{21537}{21570}Tak.
{21598}{21640}Czemu chcesz wiedzie� a� tyle|o moim ojcu?
{21644}{21681}Jestem tylko ciekawa.
{21703...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin