I.Love.You.Phillip.Morris.2010.R5.UNDEAD.txt

(41 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  704x384 25.0fps 1.3 GB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{662}{767}dla Kingi po raz kolejny.
{1317}{1398}TO SI� STA�O NAPRAWD�
{1441}{1527}UWIERZCIE
{1702}{1764}{y:i}Mi�o�� to zabawna rzecz.
{1764}{1837}{y:i}Raz czyni ci� weso�ym,|raz smutnym.
{1837}{1909}{y:i}Ka�e ci robi� absurdalne rzeczy.
{1909}{2019}{y:i}To przez ni� le��|na tym �o�u �mierci.
{2028}{2053}Nie ma.
{2054}{2121}- Jest, widz�!|- M�wi�em.
{2129}{2224}- Ja tam nie widz�.|- Jest o, tam.
{2225}{2285}- Steven!|- Nie widz�!
{2313}{2353}Chod�, skarbie.
{2555}{2712}Musimy ci co� powiedzie�,|ale wiedz, �e to nic nie zmieni.
{2725}{2803}Nadal b�dziemy ci� kocha�,|nadal b�dziesz naszym--
{2803}{2849}Jeste� adoptowany!
{2902}{2931}To prawda.
{2988}{3090}Jeste� wyj�tkowym ch�opcem.|Wiesz dlaczego?
{3090}{3150}Bo to {y:i}ciebie wybrali�my.
{3150}{3440}To prawda. Z mi�o�ci do ciebie kupili�my ci�|od twojej mamy przed szpitalem.
{3509}{3546}{y:i}To zabola�o.
{3552}{3663}{y:i}- Ale postanowi�em si� nie poddawa�.|- Jazda!
{3663}{3708}{y:i}- O, nie.|- Gdzie defibrylator?!
{3708}{3888}{y:i}Postanowi�em by� jak najlepszym synem,|ba, jak najlepszym cz�owiekiem.
{3894}{4043}WITAJ W KO�CIELE B�OGOS�AWIE�STWA BO�EGO|W VIRGINIA BEACH
{4582}{4609}- Cze��, Steven.|- Phil.
{4609}{4694}- B�yszczysz.|- Dzi�ki, Darla.
{4754}{4900}- Wszystko ok? | - Tak, stoi jak wariat. - Zuch ch�opak.
{5249}{5326}Jeszcze czekolada i kawa�ek ciasta.
{5326}{5403}Z�b ci si� rusza. To ju� drugi?
{5403}{5445}Wyszczotkowa�am dzi�s�a.
{5445}{5487}Mam tw�j nosek.
{5502}{5566}- To palec.|- Nieprawda.
{5576}{5649}Czuj� ci�. �adnie pachniesz.
{5690}{5728}S�odkich sn�w.
{5859}{5919}- Dobranoc.|- Dobranoc.
{6269}{6370}Gdyby nie ty, Jezu, nie kupi�abym|tego filtru do kawy.
{6370}{6439}Panie z k�ka modlitewnego|by�yby za�amane.
{6439}{6496}- Dzi�kujemy ci wi�c.|- Amen.
{6496}{6589}I dzi�ki Ci, �e test alergiczny Steffie|wyszed� negatywnie.
{6589}{6739}To by�by koszmar. Wiem, �e chcesz,|by rozkoszowa�a si� orzechami,
{6739}{6911}nie to co ta Wendy, co wygl�da jak balon|i ma dziur� w gardle.
{6916}{7145}Dzi�ki Ci te� za tego ci�ko|na nas pracuj�cego m�czyzn�,
{7161}{7321}kt�ry goni� za mn� na koniec �wiata|i obieca� wieczne szcz�cie.
{7321}{7414}I codziennie dotrzymuje tej obietnicy.
{7414}{7456}- Amen.|- Amen.
{7458}{7608}Czasem chce mi si� p�aka� ze szcz�cia.|Jak wtedy, gdy--
{7661}{7798}Deb... Wiesz, �e jako glina|mam dost�p do archiwum.
{7817}{7924}Czy by�oby nieetyczne, gdybym wykorzysta�|to do odnalezienia matki?
{7924}{7948}Co?
{8004}{8126}Musisz nad tym pomy�le�.|Ale mo�e nie teraz?
{8143}{8250}- Racja, nie powinienem by�.|- Zrobi�e� to?
{8250}{8273}Znalaz�e� co�?
{8273}{8359}Nie zagl�da�em.|Mam to na dole.
{8402}{8491}- Zobaczmy!|- Czekaj, tylko dojd�.
{8521}{8646}- To chyba nielegalne.|- W wi�kszo�ci to bzdury.
{8646}{8677}Mieszka tu.
{8710}{8771}Od samego pocz�tku.
{8772}{8832}- To ona?!|- Na 100%.
{8863}{8908}Cudownie!
{9012}{9063}Zrobi� ciastka, co?
{9078}{9103}Robimy?
{9145}{9170}Nie?
{9191}{9285}Gdzie ten jebany defibrylator?!
{9321}{9361}Dajcie na 200.
{9448}{9490}Da� na 300.
{9491}{9609}{y:i}Prawd� m�wi�c, zosta�em glin� tylko po to,|by odnale�� matk�.
{9609}{9708}{y:i}Mo�e post�pi�em �le,|lub niemoralnie,
{9722}{9828}{y:i}- ale nie obchodzi�o mnie to. |- WITAJ
{9828}{9852}Tak.
{10148}{10183}Co� nie tak?
{10220}{10264}Barbara Bascombe?
{10268}{10321}Tak. Co� si� sta�o?
{10380}{10462}Odda�a pani dziecko do adopcji?
{10512}{10585}Nie wiem, o czym pan m�wi.
{10658}{10737}By�a� m�oda, oddanie mnie by�o b��dem...
{10737}{10781}Mamo, daj mi sko�czy�.
{10781}{10878}Wszyscy pope�niamy b��dy.|Jestem tu, by ci wybaczy�.
{10878}{10975}Nikt nie jest doskona�y.|Mo�emy zacz�� od nowa...
{10975}{11045}Nie wiem o czym m�wisz, Steven.
{11045}{11115}- Dlaczego, powiedz!|{y:i}- Id� sobie!
{11115}{11172}Rozumiem. Masz m�tlik.
{11231}{11447}Przyjd� p�niej, co? Wezm� kaw� i powiesz,|czemu spo�r�d tr�jki to {y:i}mnie zostawi�a�!
{11447}{11549}By�em drugim dzieckiem.|Czemu w�a�nie ja?!
{11549}{11573}Dlaczego?
{11607}{11634}Czemu ja?
{11645}{11707}Cholera, zepsu�em ci drzwi.
{11707}{11738}Przepraszam.
{11806}{11935}Wezm� t� wycieraczk�,|bo m�wi nieprawd�.
{12007}{12079}{y:i}Sto lat...
{12117}{12142}Id�!
{12175}{12228}{y:i}Tego dnia porzuci�em s�u�b�.
{12228}{12352}{y:i}Razem z rodzin� przeprowadzi�em si�|do Teksasu.
{12353}{12449}{y:i}Znalaz�em dobr� prac�|i �y�em pe�ni� �ycia.
{12449}{12491}Steven, podejd�.
{12508}{12620}Nie znasz jeszcze Neila i Sary.|Mieszkaj� w g��bi ulicy.
{12620}{12729}Faktycznie. Zmie�cie farb�.|Co to za kolor?
{12729}{12762}Przemalujemy.
{12799}{12887}- Podobno by�e� policjantem w Georgii.|- Virginia Beach.
{12887}{12985}Znudzi�o mi si�.|Wr�ci�em do rodzinnego biznesu.
{12985}{13051}- Czyli?|- Produkcja. Pracuj� w Sysco.
{13051}{13112}"�wie�e, nie mro�one".
{13117}{13216}- I dobrze p�ac�.|- Plus elastyczne godziny.
{13216}{13359}- Mamy du�o czasu dla siebie.|- Mog� mie� go na oku.
{13869}{13898}Dochodz�...
{13920}{13945}Dochodz�!
{13986}{14063}Dalej, spu�� mi si� do dupy!
{14090}{14180}{y:i}Czy�bym nie wspomnia�,|�e jestem gejem?
{14180}{14271}{y:i}Jestem gejem.|Gejem, gejem, gejem.
{14276}{14331}{y:i}By�em nim od zawsze.
{14368}{14453}Patrzcie, kucyk! A wy co widzicie?
{14453}{14514}- Poci�g!|- Helikopter!
{14530}{14565}Siusiacza.
{14571}{14674}- Jakiego siusiacza?|- M�skiego.
{14713}{14775}Dupa tam.
{14798}{14889}- Nie ma.|- Jest, widz�!
{14918}{14958}Ja tam nie widz�.
{14958}{15018}{y:i}Na czym to sko�czy�em?
{15055}{15100}Spu�� mi si� do dupy!
{15100}{15146}{y:i}Co te� uczyni�em.
{15258}{15335}{y:i}D�ugo �y�em w k�amstwie.
{15368}{15428}{y:i}Lubi� czasami pok�ama�.
{15454}{15586}{y:i}M�wi�em wi�c Debbie, �e mam klient�w,|albo �e zosta�em na nock�.
{15586}{15629}{y:i}Drobne k�amstewka.
{15629}{15747}{y:i}Czasem trzeba u�o�y� ca�� uk�adank� tak,|by trzyma�a si�  kupy.
{15747}{15842}{y:i}Lecz koleje losu lubi� si� zmienia�.
{16000}{16086}{y:i}Mo�na to te� nazwa� objawieniem.
{16215}{16332}- �y�em w k�amstwie.|- Prosz� nic nie m�wi�.
{16357}{16461}Pieprz si�. Koniec ze s�uchaniem innych.
{16468}{16508}Koniec k�amstw.
{16513}{16590}Zaczn� �y� po swojemu.
{16603}{16640}B�d� sob�.
{16656}{16700}B�d� kupowa�, co chc�.
{16700}{16739}Je��, co chc�.
{16749}{16829}Dyma�, kogo chc�.|Po swojemu.
{16832}{16871}Prosz� bardzo.
{16880}{16915}B�d� par�w�.
{16931}{16975}Wielk� par�wkow�.
{16990}{17017}S�ysza�e�?
{17043}{17078}B�d� par�w�!
{17158}{17222}Tak b�d� na mnie wo�a�!
{17237}{17332}{y:i}Ot tak, postanowi�em �y� po swojemu.
{17471}{17611}{y:i}To by�a niezr�czna sytuacja,|musia�em wi�c by� delikatny.
{17611}{17671}- Kim jeste�?|- Gejem!
{17879}{17917}{y:i}By�o cudownie.
{17920}{17988}{y:i}Przeprowadzi�em si� na Floryd�,|mia�em �liczne pieski
{17988}{18047}{y:i}i ch�opaka, Jimmy'ego.
{18062}{18145}{y:i}Chcia�em mie� wszystko,|co mi si� spodoba.
{18145}{18235}{y:i}Ciuchy, bi�uteri�.|Zgarnia�em wszystko.
{18235}{18330}{y:i}Bywa�em tylko w najlepszych lokalach.
{18333}{18427}{y:i}Kluby, bary, restauracje...|Bywa�em wsz�dzie.
{18427}{18652}{y:i}Wolne sp�dza�em w hotelu.|By�a tam dobra obs�uga i napiwki.
{18659}{18752}{y:i}Szybko u�wiadomi�em sobie co�,|na co nigdy bym nie wpad�.
{18752}{18827}{y:i}Nikt o tym nie m�wi, ale...
{18863}{18890}Got�wk� czy kart�?
{18890}{18951}{y:i}...bycie gejem jest kosztowne.
{18951}{18975}Kart�.
{18986}{19030}{y:i}Poszed�em wi�c do pracy.
{19030}{19174}{y:i}Ale nie starczy�o,|aby homasi� si� tak,  jak chcia�em.
{19203}{19249}{y:i}Bez studi�w...
{19301}{19341}{y:i}...wyb�r mia�em...
{19376}{19414}{y:i}...ograniczony.
{19463}{19494}Moje plecy!
{19520}{19593}�e te� musia�em si�|po�lizgn�� na oleju...
{19593}{19633}Nie dotykajcie!
{19676}{19725}{y:i}Nie mia�em wyboru.
{19778}{19829}{y:i}Zosta�em przest�pc�.
{19842}{20001}{y:i}Fikcyjne ubezpieczenia, karty, paszporty;|sprzeda� przejrza�ych pomidor�w.
{20001}{20060}{y:i}Byle zarobi�.
{20061}{20103}{y:i}A przede wszystkim,
{20103}{20143}{y:i}nikogo nie krzywdzi�em.
{20143}{20265}- Pan Evans. Mog� zobaczy� dow�d?|- Naturalnie!
{20470}{20495}I jak?
{20508}{20539}Podoba si�?
{20570}{20595}Pi�kny.
{20632}{20695}- Nie podoba si�.|- Podoba!
{20695}{20740}- K�amiesz.|- Nie!
{20740}{20784}Co z nim nie tak?
{20784}{20808}Z�oto?
{20910}{20958}Dlatego ty masz nierdzewny.
{20958}{21104}- Z�oty jest dla mnie, g�uptasku.|- Czemu mi to robisz?
{21124}{21183}Weso�ych �wi�t.
{21184}{21251}{y:i}- Cze��, Deb!|- Co u Jimmy'ego?
{21251}{21275}Dobrze.
{21278}{21323}Dosta�a� prezent?
{21362}{21403}Nie mog� tego przyj��.
{21403}{21491}- Niby czemu?|- Bo nie tego chce Pan.
{21491}{21561}- Powiedzia� ci to?|- Nie.
{21561}{21627}{y:i}- Tak to zabrzmia�o.|- Nieprawda.
{21627}{21716}- Nie m�wi�, �e...|- Mamo, patrz!
{21841}{21939}- Witaj, pi�kna Stello!|- Masz go�ci.
{22580}{22633}Gdzie te schody?!
{22773}{22899}{y:i}Koniec ko�c�w, by�em glin�|i wiedzia�em, czym jest wi�zienie.
{22899}{22927}Ja pier...
{22930}{22987}{y:i}Ani my�la�em tam p�j��.
{22987}{23020}{y:i}Mia�em plan.
{23041}{23105}{y:i}Wszystko mia�o si� uda�.
{24158}{24189}Przepraszam.
{24205}{24249}Czemu mi nie powiedzia�e�?
{24249}{24351}Nie mog� p�j�� do wi�zienia.|Nie mog�!
{24351}{24402}Dobrze, ju� dobrze.
{24487}{24562}Powiem im, �e si� obudzi�e�.
{25145}{25236}Chyba szuka swojego prawdziwego ja.
{25267}{25314}Co dok�adnie zrobi�?
{25314}{25392}Jest poszukiwany w Teksasie...
{25463}{25681}Czy te kradzie�e maj� co� wsp�lnego|z jego orientacj�?
{25733}{25777}Co ty pieprzysz?
{25778}{25842}Te kradzie�e...|Steven!
{26498}{26531}Steven, nie!
{26554}{26647}Zr�b to, a ju� mnie nie zobaczysz!
{26681}{26706}Serio!
{27069}{27173}{y:i}Po kilku apelacjach|i stratach osobistych,
{27173}{27230}{y:i}trafi�em do wi�zienia.
{27811}{27836}Cze��.
{27845}{27927}Witaj w wi�zieniu.|Jestem Steven.
{27927}{28008}Nie b�j si�, nic ci nie zrobi�.
{28008}{28043}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin