Ondine.LIMITED.DVDSCR.XviD-BLUNTROLA.txt

(45 KB) Pobierz
{4000}{4036}Jezu!
{4165}{4254}Jest tam kto?|Potrzebuj� pomocy.
{4284}{4335}Ty �yjesz!
{5064}{5136}Ju� dobrze.
{5311}{5391}B�dziesz �y�a.|Mo�esz stan�� na nogi?
{5493}{5571}No dobrze, po�� si�.
{5777}{5828}Co mnie wyci�gn�o?
{5904}{5985}Jeste� na �odzi.|Mojej.
{6046}{6102}Dlaczego?
{6106}{6160}Mo�e ty mi powiesz?
{6164}{6222}Dobrze?
{6331}{6403}Przecie� umar�am.
{6449}{6516}Teraz �yjesz.
{6521}{6641}- Jak to mo�liwe?|- Nie wiem. Z�apa�a� si� w sie�.
{6670}{6723}Sie�?
{6737}{6821}Ton�a�, opi�a� si� wody.
{6850}{6920}Nie pytaj mnie.
{6932}{6977}- Co? Zimno ci?|- Tak.
{6981}{7006}Chod�.
{7010}{7085}Z�ap mnie.|Do g�ry.
{7376}{7417}Okryj si� kocem,|chcesz aspiryn�?
{7421}{7500}- Nie.|- Czemu nie?
{7511}{7549}Nic mi nie b�dzie.
{7553}{7596}Po czym� takim, powinien ci�|zobaczy� lekarz.
{7600}{7620}Nie!
{7624}{7661}Nie chc�.
{7665}{7706}Nikogo nie chc� widzie�.
{7710}{7817}- To co? Mam znikn��?|- Ty mi nie przeszkadzasz.
{7821}{7898}Nie przeszkadzam ci?
{7912}{7955}To mi�o.
{7959}{8029}- Co?|- Wi�kszo�ci ludzi nie cieszy m�j widok.
{8033}{8097}- Nie zaliczam si� do nich.|- Czemu nie?
{8101}{8185}Bo wy�owi�e� mnie z wody.
{8189}{8243}Tak?
{8266}{8386}Jezu! Naprawd� nie chcesz,|�eby kto� ci� zobaczy�.
{8465}{8528}Jak masz ma imi�?
{8532}{8578}Nie wiem.
{8582}{8635}Straci�a� pami�� w tej topieli?
{8639}{8656}Mo�e.
{8660}{8707}Zdarza si�.
{8711}{8765}- Tak?|- Jak kto� si� uderzy w g�ow�.
{8769}{8872}Nic nie wie, p�ki|mu pami�� nie wr�ci.
{8968}{9043}A ty jak si� nazywasz?
{9047}{9101}Syracuse.
{9105}{9170}M�wi� na mnie Circus.
{9174}{9206}- Czemu?|- Co?
{9210}{9296}Dla �miechu, �e niby|jestem pajacem.
{9300}{9400}- Klaunem w cyrku?|- Co� w tym stylu.
{9467}{9545}Syracuse... Syracuse.
{9575}{9639}Zabior� ci� do szpitala,|na nabrze�u mam w�z.
{9643}{9695}Nie!
{9699}{9752}Jeste� nielegaln� imigrantk�?
{9756}{9802}- Co?|- Przyp�yn�a� tu wp�aw z Arabii?
{9806}{9904}- To dopiero by�by wyczyn.|- Musz� i��.
{9908}{9967}Naprawd� chcesz uton��?
{9971}{10063}- Nie mog� umrze� drugi raz.|- Tym razem mo�e ci si� uda�.
{10067}{10157}Prosz�, nie chc� do szpitala.
{10314}{10427}Znam jedno miejsce.|Nikt ci� tam nie zobaczy.
{10452}{10509}Chod�.
{10762}{10806}Czyj to dom?
{10810}{10859}Nale�a� do mojej mamy.
{10863}{10900}Mieszka�a tu?
{10904}{10984}Tak, by�a samotniczk�.
{11000}{11101}Tak jak ty.|Nie przepada�a za lud�mi.
{11112}{11169}Czemu?
{11176}{11251}Lubi�a si� w��czy�.
{11274}{11315}Gdzie jest teraz?
{11319}{11377}U Pana.
{11423}{11484}Czyli nie �yje?
{11488}{11522}Tak.
{11526}{11619}- Tak jak ja.|- Ty nie umar�a�.
{11627}{11715}Nie, ale mo�e|powinnam by�a.
{11761}{11829}Masz. To moje|drugie �niadanie.
{11833}{11941}Przez ten dziwaczny|po��w, zapomnia�em zje��.
{11945}{12006}Dzi�kuj�.
{12096}{12169}Mog� ci� zostawi�?
{12173}{12214}- Skoro musisz.|- Musz�.
{12218}{12290}Musz� gdzie� i��.
{12300}{12355}Okej.
{12731}{12782}Okej?
{13114}{13159}- Czeka na ciebie.|- Przepraszam, co� mi wypad�o.
{13163}{13221}- Wizyta jest na 18. Stresuje si�.|- Wiem, wynagrodz� jej to.
{13225}{13304}Jak si� czuje moja c�reczka?
{13308}{13348}- Jedziemy.|- Pa, mamo.
{13352}{13469}- Musia�e� to spieprzy�, co?|- Taka moja natura.
{13660}{13725}Hop do g�ry.
{13755}{13852}- Przydarzy�y ci si� cuda i dziwy?|- Czemu zawsze o to pytasz?
{13856}{13891}Nie wiem, Annie.
{13895}{13937}To takie pobo�ne �yczenie.
{13941}{13957}�yczenie?
{13961}{14090}Tak, �e mog�o si� przydarzy�|co� dziwnego lub cudownego.
{14126}{14208}Nie, tato, �adnych cud�w, ani dziw�w.
{14212}{14258}To dobrze.
{14262}{14281}RUCHOME DIALIZY
{14285}{14350}Dzie� dobry.
{14375}{14449}- Jest pan doktor?|- Nie, w�a�nie wyszed�.
{14453}{14491}My�la�em, �e go zastan�.
{14495}{14579}Co� si� wydarzy�o w Cork.
{14601}{14644}Jak d�ugo tym razem?
{14648}{14720}Jak zwykle, p�torej godziny.
{14724}{14764}Ma co� do czytania?
{14768}{14853}Nie. Mo�e opowiem|jej histori�.
{14857}{14951}W razie czego,|b�d� na zewn�trz.
{15050}{15115}No, pr�dzej.
{15150}{15169}Co pr�dzej?
{15173}{15248}Opowiedz mi histori�.
{15252}{15310}Dobrze.
{15357}{15488}- Dawno, dawno temu...|- Czy wszystko musi by� dawno temu?
{15504}{15607}Tak si� zaczynaj� wszystkie opowie�ci.
{15611}{15709}- To by�o w dobrych czasach?|- Tak.
{15730}{15807}To by�y dobre czasy.
{15849}{15911}I z�e te�.
{15989}{16039}Jak si� czujesz, rybko?
{16043}{16095}Nie przejmuj si� mn�.
{16099}{16161}M�w dalej.
{16239}{16307}Dawno, dawno temu...
{16311}{16375}�y� sobie rybak.
{16379}{16459}Wyci�ga� sieci z wody.
{16488}{16565}To by� zwyk�y dzie�.
{17027}{17092}- I?|- Co i?
{17107}{17150}Kim ona by�a?
{17154}{17227}- Jak to kim?|- Syren�?
{17231}{17260}Nie.
{17264}{17302}Nie syren�.
{17306}{17385}- No to mo�e selkie?|- Co to jest selkie?
{17389}{17484}Morska rusa�ka, co �piewa|na foczej skale.
{17488}{17533}Kto ci tego naopowiada�?
{17537}{17572}Pani w szkole.
{17576}{17647}Rusa�ka wychodzi z morza.|Zrzuca focz� sk�r�.
{17651}{17762}I zamieszkuje na l�dzie, p�ki|morze zn�w jej nie wezwie.
{17766}{17883}Tamta nie mia�a foczej sk�ry,|je�li o to chodzi.
{17899}{17985}I chyba pami�ta�a,|�e si� topi�a.
{17989}{18040}I?
{18056}{18107}I?
{18118}{18155}To wszystko.
{18159}{18236}To kiepska historia.
{18243}{18304}Mo�e tak.
{18354}{18417}Pami�tasz t� rzecz, kt�r�|zam�wili�my z CRC?
{18421}{18506}- Jak� rzecz?|- Poka�� ci.
{18596}{18655}No i co?
{18687}{18766}Musisz oszcz�dza� si�y,|p�ki co.
{18770}{18842}- Dobrze?|- Okej.
{19028}{19132}- Teraz mo�na zaszale�, co, Annie?|- Tak.
{19192}{19260}Popatrz, Alex!
{19338}{19381}Nie trz�sie.
{19385}{19463}- Tatu� ci kupi�?|- Nie, CRC.
{19467}{19537}To �adnie.|Jak ci si� uda� po��w, Circus?
{19541}{19624}- Syracuse.|- Syracuse, jak tam po��w?
{19628}{19656}Jak zwykle.|Do zobaczenia.
{19660}{19693}- Kiedy?|- Jutro.
{19697}{19729}Rozmawia�e� z lekarzem?
{19733}{19781}- Nie by�o go.|- Bo si� sp�ni�e�, g�upku.
{19785}{19853}- Pajacu.|- Tak, tak, pajacu.
{19857}{19900}Robili�my badania.|Potrzebuje nowej nerki.
{19904}{19956}- Musi by�... jak to si� m�wi?|- Zgodno�� tkankowa.
{19960}{20008}- Rozumiesz co to znaczy?|- �e musi by� ten sam rodzaj.
{20012}{20101}Grupa krwi, t�paku.|To �adna filozofia.
{20105}{20170}Do widzenia!
{20794}{20858}Jeszcze tu jeste�?
{20862}{20904}S�dzi�e�, �e mnie nie b�dzie?
{20931}{20985}S�dzi�em, �e mi si� przy�ni�o.
{20989}{21043}�ni�o ci si�, �e wy�owi�e�|mnie z wody?
{21047}{21119}Co� w tym gu�cie.
{21197}{21279}- A wi�c nadal �nisz?|- To p�aszcz mojej matki?
{21283}{21342}Przepraszam.|Musia�am wypra� sukienk�.
{21346}{21390}Nie pasuje.
{21394}{21445}- Nie?|- Nie.
{21449}{21510}Moja matka by�a t�ga.
{21514}{21569}I nieforemna.
{21573}{21660}- Nieforemna?|- Nie jak ty.
{21701}{21741}Te� potrafi� by� nieforemna.
{21745}{21812}Jak omu�ki.
{21907}{21991}- P�yniesz na po��w?|- Tak.
{21995}{22040}Mo�e z�api� drug�.
{22044}{22107}Drug� tak� jak ja?
{22111}{22211}Tak, pewnie roi si�|od nich w morzu.
{22246}{22282}- Mog� p�yn�� z tob�?|- Nie.
{22286}{22369}- Czemu?|- Chyba nie chcesz, �eby kto� ci� widzia�?
{22373}{22434}Mog� si� schowa�.
{22438}{22483}To przynosi pecha.
{22487}{22565}- Kobieta na �odzi?|- Ryby nie bior�.
{22569}{22641}Ostatnio dobrze ci si� wiod�o?
{22645}{22699}Nie.
{22789}{22863}No dobra, wskakuj.
{23053}{23104}Co tam �piewa�a�?
{23108}{23149}Piosenk�.
{23153}{23237}- I pami�ta�a� j�?|- Tak.
{23272}{23354}Przypomnia�a� sobie|jak si� nazywasz?
{23358}{23408}Mo�esz mnie nazywa� Ondine.
{23412}{23452}�adne imi�.|Co znaczy?
{23456}{23524}"Wodna panna".
{23548}{23636}Ondine znaczy "wodna panna"?
{23682}{23764}Ondine by�a nimf� wodn�.
{23777}{23807}Kiedy?
{23811}{23875}Dawno temu.
{23980}{24071}Chcesz pom�c?|Przenie� j� tam.
{24131}{24186}- Do licha!|- Zgadza si�.
{24190}{24228}Kto� je okrad�?
{24232}{24310}Mam nadziej�, �e nie.
{25375}{25417}O bo�e!
{25421}{25457}Co?
{25461}{25521}Robisz mi kawa�?
{25525}{25593}Nic podobnego.
{25630}{25697}Co narobi�a�?
{25713}{25797}- �piewa�am.|- Tak, wiem.
{25827}{25892}Zejd� no tu.
{26080}{26174}Za�piewaj jeszcze raz, dobrze?
{26619}{26710}Jezu!|Przynosisz mi szcz�cie.
{26714}{26740}Szcz�cie?
{26744}{26829}- Nie mam go za du�o.|- Ka�demu przyda si� szcz�cie.
{26833}{26914}Ale nie ka�dy je miewa.
{26928}{26969}Mo�e nadesz�a twoja kolej?
{26973}{27001}Przyda�oby si�.
{27005}{27065}No dobra, chod� tu.
{27069}{27116}Pomo�esz mi spina� szczypce.
{27140}{27247}�ci�nij go kolanami,|�eby nie dziabn��.
{27253}{27321}I zawi� o tak.
{27366}{27435}- Co z nimi zrobisz?|- A jak ci si� zdaje?
{27439}{27523}- Zjesz?|- Nie. Sprzedam.
{27545}{27582}Zawsze tyle ich �owisz?
{27586}{27658}Nie, to rzadko��.
{27707}{27756}Dobra.
{27760}{27827}Prosz�, �ci�nij.
{27831}{27886}Masz.
{27976}{28027}To nie przez t� pie��.|Niemo�liwe.
{28031}{28129}- Nie.|- Ju� by�y w pu�apkach.
{28271}{28322}Musz� j� tu postawi�.
{28777}{28865}Czemu je wrzucasz z powrotem?
{28869}{28930}B�d� na czarn� godzin�.
{28934}{29005}Reszt� sprzedam.
{29070}{29131}- Du�o za nie dostaniemy.|- My?
{29135}{29210}Mia�a� sw�j udzia�.
{29224}{29256}�piewa�a� przecie�.
{29260}{29307}Tylko nie �piewaj dla ka�dego.
{29311}{29401}Wsiadaj. Dostaniemy|po 10 euro za funt.
{29405}{29489}Nie chc� nikogo spotyka�.
{29499}{29569}Spotka�a� mnie.
{29573}{29643}Ciebie jednego.
{29667}{29725}Dobrze.
{29893}{29950}- Cze��, Mary.|- Cze��, Circus.
{29954}{30049}- O, powiod�o ci si� dzisiaj.|- Tak, dla odmiany.
{30053}{30132}- A m�wili, �e w og�le nie ma homar�w.|- Tak m�wili?
{30156}{30244}- Dzi�kuj� bardzo.|- Prosz�.
{30529}{30567}Pom�c ci w czym�, Circus?
{30571}{30617}Tracie, czy to by|na ciebie wesz�o?
{30621}{30658}Mam przymierzy�?
{30662}{30717}Okej.
{31370}{31438}Troch� ciasna tutaj.
{31442}{31510}- Przynajmniej nie jeste� urojona.|- Co?
{31514}{31568}Nic, wezm� j�.
{31572}{31616}Dla kogo?
{31620}{31651}Dla Annie.
{31655}{31713}Nie b�dzie pasowa�o na Annie.
{31717}{31785}Kiedy� b�dzi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin