Zakończenie roku szkolnego.pdf

(130 KB) Pobierz
Zakończenie roku szkolnego
Wkońcunadełatawycekiwanachwilapreucniów,amianowicieałużonydłużywypocynek
ByłatodrugaklaaliceumWmojejklaiebyłaprelicnablondynkaByłaredniegowrotu,
niebiekooka,cupła,miaładoćporepierioraproteropuconewłoy,któreigałya
łopatkiPodobałamiiodpierwejklayogólniakaBardoctoitroiła,coprykuwałouwag
niejednegochłopakaMiałemniąnawetdobrykontaktPialimym,caamiipotykalimy,ale
niedochodiłodocego,ocymwartowpominaćTegodniatradycjąjetpójćenajomymina
jakąpipoakońceniuurocytociWerkawybrałaikoleżankamidopieriiJateż
wybrałemikolegamito jednejpieriiByłotomiłopdonepołudniePowyjciupierii
pożegnalimyiiroelimyJajecepoedłemdopożywcegorobićmałeakupyipodrode
obacyłemWerkkoleżankamiwparkuWyglądałynaadowolone– plotkowały,miałyi
UmiechnąłemidoniejiudałemidodomuOgodinie18niepodiewanieadwoniłteleon
DwoniłaWeronikaOdebrałem
- Takłucham
- No hej. Co robisz? - apytałaWerka
- nonicnudiamwdomuOglądampowtórkimecówty?
- No wiewłaciwietonicnierobiUciekłmiotatniautobuiniemamniektoawiećdodomu-
odpowiediałalekkomartwiona
- Icomaamiarterarobić?Chybanieotanienadworcu?- apytałemtrokliwie
- Notakwietrochgłupiomi pytaćCymogłabymdociebiedopókirodicepomnienie
pryjadą?- niemiałopytała
- NojaneChcetomożepryjćJaitakamnudpredtelewioremWicmiłobybyło
gdybywpadła- awtydonyodpowiediałem
Cułem,żewydaryico niewykłego,korotakchtniepryjdiedomniewkońcumiałem
wolnąchatWumietoniemiałainnegowyboruTylecaucekaćnadworcu
- TomiłoZajakie10minutpryjdTodoobacenia- powiediałauradowana
- No pa.
WyobrażałemobiekażdycenariuRówniedobremogłabytobyćwykłaromowaopiłcenożnej
lubjakieplotki,amożecowicejjakibliżykontaktNieukrywam,żeawemniepodniecała
cególniejejgrabnenogialałemnatympunkciePoupływiepewnegocauułyałem
dwonekdodrwiPobiegłemotworyćByłatoWeronikaNiewykleekownieubranaNo
wiadomoakońcenierokukolnegotowypadałobyiwytroić,aleonapotraiłaiwytroićw
wykłydieńpowedniWtendieńubrałaiwcarnąpódnickdoćkrótkąiobciłą,białą
bluknaguicki,cieliterajtopkicienkieicarnepilkiowyokociwydajemii,żeokoło10cm
Tenwidokbyłniewyklepodniecający
- Hej - prywitałaiemnąiprytuliłatakpopryjacielku
- No ceć- odpowiediałemiumiechnąłemidoniej- Nieprekadacito,żeoglądamtera
powtórkimecówligimitrów?
Pochwiliuwiadomiłemobie,żeachowałemigłupioPrychodidomniegoć,ajaoglądamlig
mitrów
- Nie, nie przeszkadzaMogtobąoglądaćjakimecdokładnieteraogląda?
- Finał2005rokuFCLiverpool- CMilanPamitamożeteparadyJeregoDudkaweriirutów
karnych?
- Jane,żetakNieamowitymectobyłZchciąobejrgojecera– powiediałaumiechnita
- Możenapijemyicegomocniejego?- apytałem
- A co proponujesz?
- Możewinawłanejrobotylubwhiky
- Zchciąpróbujetegowina- odpowiediałaadowolona
PoedłemdokuchnipowinoiklankiCułem,żemocnomitoiam widok jej mnie podnieca.
Próbowałemiopanowaćpryniej,alenictegoWidocniemójmógmainnepotrebyZ
podwiadomociąniewygramPryniołemdoalonuwinoiklankiPolałemdlanaobu
- Twoje zdrowie. Wypijmy za udane wakacje.
- Dokładnie.
Wypilimynara
- WieniejetłetewinkoMylałam,żetojakibimbercyco- byławyranieadowolona
- Nowiewartocaemuważaćnalekcjichemiihehe
Polałemnowuiwypilimy
- EjłuchajWerkaNiewiemjakci,alemiiniechcejużoglądaćtegomecuOglądamgojuż
diiajtreciraMożepoprotupogadamyobiewobodnie,powpominamyCotynato?
- No dobra,jak chcesz.
ZałożyłanogananogiacłapreglądaćjakiecaopimoMinibyniewinniepadłteleon
ZrobiłemtopremedytacjąUpuciłemteleonblikojejnógchyliłemiponiegoocierająciojej
nogiMmmtenpryjemnydotyktegowpaniałegonylonunajejgrabniutkichnóżkachNie
areagowałanatoPomylałem,żekorojetemyami,tocemuniepytaćjej,cypowoliłabyje
wymaowaćWkońcupotakimciżkimdniupewnieąmcone
- Pewniemconajetepodiiejymdniu
- NotrochNachodiłamididużoiwogóle
- korociboląnogitomożecijewymaujeJeżelichceocywicie- potanowiłemaryykowaći
apytaćotoZjednejtronymogłabymniemiećajakiegoboceńca,aledrugiejtronynie
miałemnicdotracenia,ackolwiekwieledoykaniaOdaweotymmaryłem
- NojakchcetochtniePrydałobyipotakimciżkimdniu- amiałaitrochJai
awtydiłem
- Topołóżinałóżku,ajaiajmmaażem
- Ok.
PołożyłaiZdjąłemjejpilkiDelikatnieodłożyłemnaiemiPowoliacąłemmaowaćjejtopki
MmmmbyłycieplutkieitakiemiłewdotykuOdtegomomentuobieuwiadomiłem,żechyba
jetemetyytąrajtopTenmateriałdiałałnamniebardomocnoMaowałemkażdypaluek
oobnoNatpniekciukamimaowałempitymiałai,ponieważjątołakotałoJanatonie
zwracałemuwagi,bobyłemkupionynajejtopkachNatpnieidąccorawyżejacąłemmaować
łydkiWpewnymmomenciepounąłemichybaadalekoZrobiłemtoniewiadomie,amianowicie
acąłemcałowaćjejtopyiłydki
- Co robisz? - pytałapoirytowaniem
- Prepraam,aleniemogłemipowtrymać- awtydiłemimocno
- NienonicniekodiCałkiemtopryjemne- amiałai
UlżyłomitrochNiewiediałemjakareaguje,amogłoitobyćmożelekońcyćWyranie
traciłemkontrolnadobą
DalejmaowałemicałowałemjejtopyPounąłemicoradalejacąłemjeliaćOnaicały
camiała,bojątołakotałoJaignorowałemtoirobiłemwojeWpełniwiadomierobiłem
kolejnykrokkupełnieniumoichantajiZacąłempodgryaćjejpalukiOnapodkocyła
akocenia,alejednocenieiamiała
- Przepraszam - awtydonypowiediałem
- NienonicniekodiheheBardopryjemnybyłtenmaażNaprawdpomógłmi
- Toicie,żemogłemwjakipoóbtobiepomóc- odpowiediałempodnieconyWmajtkach
tywniałmimocno
- Chceijecenapić?
- ChtniePolejtutroch
PolałemdlanaobuiwypilimyItakdwiekolejnekolejkiWinonarograłomocnoJa
wykorytywałemto,abypowoliprejmowaćinicjatywMiałemmocnyłebdopiciaOnanów
uiadłanogananog,ajaacąłemidoniejtulić
Niemiałanicpreciwkoiprytuliłairównieżdomnie
- WerkajakchcemożeuiąćminakolanaŁatwiejbdienamiprytulać
- No jak chcesz to ok - adowolonauiadłabokiemnakolana
MaowałemjejudaJejnogiwrajtopachbyłycholerniemiłewdotykuTakiprytulalimypar
minutNibyniechcący,ackolwiekpremedytacjąłapałemjąapierPopatryłanamnietroch
zdziwiona,alewidocniejejitopodobało,koroumiechnłaiJużamomaowanieudminie
wytarcałoPouwałemicoradalejMojarkawdrowałapodjejpódnicTambyłobardo
cieplutko i wilgotno.
- Prepraamtoniechcący- muiałemijako wytłumacyćTakieachowaniebyłochybaniena
miejscu.
- NienoniekodiRoumiemci- adowoleniemodpowiediała
- Cynieuważa,żedoćdunodiiajjet?Jużarawiecór,atucholerniegorącoiduno
- Notaklewumielubitaką pogod
- Jakciagorącotodejmijobiebluk,bojachybatakrobi- djąłemwojąkoulkiodłożyłem
nabokOnaiawtydiłaNiemiałoodpiłajedenguikJaodpiąłemkolejnyDalejiwyluowała
trochiodpiłaretguikówiodłożyłabluknabokByłalekkopijanałabyłebmiaładopicia,a
towcaleniemałailoćwina,jakątegodniawypilimy
NiemogłemipowtrymaćiacąłemmacaćjejpieripretanikMiałapiknycarnykoronkowy
tanikPodwiadomiepocałowałemjąw policekOnailekkoawtydiłainicniemówiąc
odwajemniłapocałunekJaacąłemcorawicejjącałowaćOnaodwajemniałairochyliłauta
JatoamorobiłemicałowalimyijyckiemCałująciWerkąprytulałemjąiniebdąc
tego wiadomyodpiąłemjejtanikZdjąłemgo,aleonaakryłapieriybko
- NowybacNiepanujnadobąMamwielkąochotnaciebieZróbmyto- powiediałemto
tanowcoWtymmomencienieobchodiłymnieżadnekonekwencjetegocorobi
- No dobrze - byłabardoawtydona- Podwarunkiem,żeiabepiecy
- NookMamjakiepreerwatywywuladiePodedłemdouladyiwyjąłempack
preerwatywOnaodłoniłatepikne,dorodnepieriZacąłemjecikaćOnaacłagłoniej
oddychać,cułemjakjejercemocniejbiłoCałowałemjejpieriNatpniejeliałemOnaamknła
ocy,rochyliłaerokoutaigłonooddychałaPodgryałemjejutkiWerkawydałaiebiejk
utkijejbyłytwarde,wicjątobardopodniecało,upełniejakmnieZdjąłemwojepodniei
otałemwamychbokerkachByłownichbardomałomiejca,awytkopretegotercącego
twardielachodiłemniżejcałującjąpobruchuNatpniepowoliuwałemjejpódnicki
odłożyłemnabokZotaław amychrajtopkachimajtkachMaowałemjejkroceprerajtopki,
tyłekteżKrocebyłobardociepłeiwilgotneZacąłemliaćokolicecipkiprerajtopkiCudownie
pachniałoZunąłemjejlekkorajtopkimajteckamiimaowałemjejmuelkByłabardo
wilgotnaNatpnieliałemjejmykByławygolonanaeropojrałemnaegarekibyłajuż
godzina 22:00.
- Októrejrodicepociebiepryjadą?
- Około23
Mielimytounkowoniewielecau,bomuiałaprecieżiogarnąćpotymjece Wicunąłem
bokerkiOnaiwypiłaNałożyłempreerwatywiwedłemwjejcipkdokońcaWydałaiebie
jkCoraybciejipenetrowałemOnajcałaitkałaPochwilipocułemkurceidoedłem
końcyłemwjejpochwieWyjąłemgo,djąłempreerwatywipocałowałemją
- Dikiatendień- adowolonapowiediałaiodwajemniłapocałunek
- Jarównieżdikuj
PolimypodprynicTamjeceimacalimyicałowalimyPowyjciupodprynica
wyuylimyiinadywelimydopokoju,wktórymuprawialimyex
- Pomócciiubrać?- pytałemjej
- Nomoże
ZakładałemjejmajtkinatpnierajtopyDalejonadokońcyłaiubieraćJateżiybkoubrałem
wjakidreJejrodicedwonili,żecekająnaniąwpoblikimparkinguPocałowalimyii
pożegnalimyi
- Jakcotocciejwpadaj– powiediałem
- Jeżelinajdcatochtnie
- To pa
- Pa
WyłamojegodomuTejnocydługomylałemotym,coiwydaryłotegowpaniałegodniaDo
tejporybyłtonajlepydieńwmoimżyciu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin