534-didache-nauka-dwunastu-apostoow.pdf

(343 KB) Pobierz
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10 - Zmieniony środa, 27 października 2004 21:12
Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom 1
"Pierwsi Świadkowie" - red. W. Zega w tłum. A. Świderkówna; przyp. ks. M. Starowieyski; wyd
; wyd. II; (s. 33-44)
Dwie drogi
I.
1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci 2 - i wielka jest różnica między nimi. 2.
Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył
3
, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego
4
, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu
5
.
3.
A oto czego uczą nas te słowa: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się
za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców
6
. Jakaż to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?
7
Wy natomiast miłujcie tych, którzy was nienawidzą
8
, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół.
4.
Powstrzymuj się od umysłowych
9
i cielesnych pożądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi
10
, a będziesz doskonały. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące
11
. Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz
12
. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu
13
1 / 15
302990356.003.png
 
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10 - Zmieniony środa, 27 października 2004 21:12
, bo żądać go nie możesz.
5.
Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj
14
, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami..
Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto
bierze!
15
Jeśli bowiem bierze dlatego, że potrzebuje, nic mu nie można zarzucić; jeśli jednak nie
potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i po co. Wsadzony do ciemnicy, odpowie
za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż ostatni grosz zwróci
16
.
6.
Powiedziano jednak jeszcze na ten temat: "Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich,
aż będziesz wiedział, komu dajesz"
17
.
II.
1. A oto dalsze zalecenia nauki: 2. Nie zabijaj 18 , nie cudzołóż 19 , nie uwodź młodych
chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij
20
, nie zajmuj się magią ani czarami
21
, nie zabijaj dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu
22
, nie pożądaj własności twego bliźniego
23
.
3.
Nie przysięgaj fałszywie
24
, nie składaj fałszywego świadectwa
25
, nie złorzecz
26
, nie pamiętaj uraz
27
.
4.
Nie bądź nieszczery w myślach ani w słowie
28
2 / 15
302990356.004.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10 - Zmieniony środa, 27 października 2004 21:12
, gdyż nieszczerość jest pułapką śmierci
29
.
5.
Niech twe słowa nie będą ani kłamliwe, ani próżne, lecz odpowiadające czynom.
6.
Nie bądź chciwy ani zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych
zamysłów przeciw bliźniemu twemu.
7.
Nie miej w nienawiści żadnego człowieka, lecz jednych napominaj, módl się za nich, a innych
jeszcze kochaj ponad własne życie.
III.
1. Dziecko moje 30 , stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne. 2. Nie
unoś się gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy,
ani popędliwy, gdyż z tego wszystkiego dochodzi do zabójstw.
3.
dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom, namiętność bowiem wiedzie do rozpusty.
Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo z tego wszystkiego rodzi się
cudzołóstwo.
4.
dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami,
ani astrologią, ani oczyszczeniami
31
, nie patrz na to ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek
bałwochwalstwu.
5.
dziecko moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży, nie bądź też chciwy
ani goniący za próżną sławą, gdyż wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości.
6.
dziecko moje, nie krytykuj, to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądź zbyt pewny siebie
ani nieżyczliwy, ponieważ z tego wszystkiego rodzi się oszczerstwo.
7.
Ty natomiast bądź cichy, gdyż cisi posiądą w dziedzictwo ziemię
32
.
8.
Bądź cierpliwy, miłosierny, życzliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaźnią na słowa, które
słyszałeś
33
.
9.
Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja dusza nie wiąże się
3 / 15
302990356.005.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10 - Zmieniony środa, 27 października 2004 21:12
z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych.
10.
Wszystko, co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc że nic się nie dzieje bez Boga.
IV.
1. dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo Boże, pamiętaj dniem i nocą i czcij go, jak samego
Pana, bo gdziekolwiek jest głoszone panowanie Jego, tam jest i Pan. 2. szukaj codziennie
towarzystwa świętych, abyś mógł znaleźć oparcie w ich słowach
34
.
3.
Nie powoduj rozłamów
35
, lecz staraj się godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby
36
, gdy trzeba karcić błędy.
4.
Nie trwóż się rozważając, czy stanie się tak, czy inaczej.
5.
Nie wyciągaj rąk do brania i nie cofaj ich, gdy sam masz dawać
37
.
6.
Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich grzechów
38
.
7.
Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, przekonasz się bowiem kiedyś, kto cię [za
wszystko] hojnie wynagrodzi
39
.
8.
Nie odwracaj się od potrzebującego
40
, lecz dziel się wszystkim z bratem twoim, a nie mów, że jest to twoja własność, jeśli bowiem
macie wspólny udział w nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach
doczesnych
41
.
9.
Nie trzymaj twojej ręki z dala od syna lub córki twojej, lecz już od dzieciństwa ucz ich bojaźni
Bożej
42
4 / 15
302990356.001.png
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Wpisany przez -
środa, 27 października 2004 21:10 - Zmieniony środa, 27 października 2004 21:12
.
10.
Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj nigdy
poleceń ze złością, aby nie przestali bać się Boga, który jest nad nimi i nad nami. Nie
przychodzi On powoływać ludzi według zewnętrznych pozorów, lecz przychodzi do tych, którzy
ducha już przygotował.
11.
A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom Boga, z szacunkiem
i należną bojaźnią
43
.
12.
W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy
44
i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem. Taka jest droga życia.
V.
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy,
cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe
świadectwa 45 , obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość,
chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej
bojaźni 46 . 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy
kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem
sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają
marność 47 , gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich,
obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą
przez poronienie to, co Bóg powołał do życia 48 .
Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi
sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich
wszystkich!
VI.
1. Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyż taki człowiek uczy cię inaczej niż bóg
tego chce. 2. Jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana 49 , będziesz doskonały; jeśli nie
możesz, czyń, co możesz. 3. Co
do pożywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się bezwzględnie od ofiar
składanych bożkom
50
, jest to bowiem kult bogów martwych.
5 / 15
302990356.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin