pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia.pdf

(5936 KB) Pobierz
ksiazeczka A5-2008-internet.indd
ROK ZA£O¯ENIA 2001
SERCE NA START
Pierwsza pomoc
w sytuacjach
zagrożenia życia
EDYCJA
3
I Ty też możesz pomóc! Nauka pierwszej pomocy krok po kroku
386814623.006.png 386814623.007.png
SERCE NA START to program edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia przeznaczony dla dzieci w wieku 5-15 lat
oraz ich nauczycieli. Jego wprowadzanie w Polsce koordynowane jest przez Fun-
dację Świat Dzieciom we współpracy z Polską Radą Resuscytacji.
Fundacja Świat Dzieciom powstała w 2003 roku, by wspierać działania
i projekty przyczyniające się do kreowania świata przychylnego dzieciom,
pełnego dobrej zabawy i mądrej nauki. Nasze działania skupiają się wokół
zagadnień bezpieczeństwa, edukacji i rozwoju świadomości kulturowej.
Chcielibyśmy przyczynić się do upowszechnienia wiedzy z zakresu ratownictwa
medycznego i udzielania pierwszej pomocy.
Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku. Celem i zadaniem Rady
jest rozwijanie i wdrażanie wiedzy na temat ratowania ludzkiego życia przez
poprawę standardów resuscytacji w Polsce oraz promocję i koordynację prak-
tycznej aktywności instytucji zainteresowanych realizacją metod resuscytacji
krążeniowo-oddechowo-mózgowej.
POMÓŻ NAUCZYĆ DZIECI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
ONE MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE TOBIE I TWOIM NAJBLIŻSZYM
Fundacja Świat Dzieciom od września 2005 roku wdraża program
SERCE NA START – pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
– przeznaczony dla dzieci w wieku 5–15 lat oraz ich nauczycieli
i wychowawców w przedszkolach, szkołach i gimanazjach
SWOJEGO PODATKU MOŻESZ PRZEKAZAĆ
NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Fundacja Świat Dzieciom
Nr KRS: 0000166322
ul. Chodkiewicza 21/6, 31–532 Kraków
tel.: 0.510.07.05.03
Konto FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM:
Bank DnB NORD
19 1370 1372 0000 1701 5055 5800
fundacja@swiat-dzieciom.pl
www.swiat-dzieciom.pl
386814623.008.png 386814623.009.png
Pierwsza pomoc
w sytuacjach
zagrożenia życia
EDYCJA
3
Nauka pierwszej pomocy krok po kroku
SERCE NA START
ROK ZA£O¯ENIA 2001
SERCE NA START – EDYCJA 3
1
386814623.001.png
Fundacja Świat Dzieciom
ul. Chodkiewicza 21/6, 31–532 Kraków
tel.: 0.510.07.05.03, fax: (0.12) 378.96.26
e-mail: fundacja@swiat-dzieciom.pl
www.swiat-dzieciom.pl
Polska Rada Resuscytacji
KSS im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31–202 Kraków
www.prc.krakow.pl
Tłumaczenie:
Joanna Smuła, Sylwia Wrona, Paulina Wyrostek
Redakcja:
Dagmara Wachna, Sylwia Wrona
Opracowanie graficzne:
Faktoria Wyrazu, sp. z o.o.; Jan Palacz
Druk i oprawa:
Firma AB; tel. (0.12) 413.27.05
ISBN 978-83-60305-22-6
© for Polish edition Polish Resucitation Council, 2006
Książka opracowana na podstawie materiałów British Heart Foundation
Tytuł oryginału:
Emergency life support skills for everyone
British Heart Foundation
14 Fitzhardinge Street, London W1H 6DH
www.bhf.org.uk
Resuscitation Council (UK)
5 th Floor
Tavistock House North
Tavistock Square
London WC1H 9HR
www.resus.org.uk
Created by John Brown Junior
The New Boathouse
136-142 Bramley Road, London W10 6SR
www.jbjunior.com
Photographs by John Englefield
Edited by Mary Richardson, Anthony Handley
Copyright © British Heart Foundation, 2003
2
SERCE NA START – EDYCJA 3
386814623.002.png
Spis treści
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Łańcuch przeżycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jeżeli poszkodowany jest przytomny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zatrzymanie akcji serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podsumowanie czynności resuscytacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zadławienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jeżeli podejrzewasz zawał serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krwawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SERCE NA START – EDYCJA 3
3
386814623.003.png 386814623.004.png 386814623.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin