Tajemnice meskiego umyslu.pdf

(560 KB) Pobierz
208429815 UNPDF
208429815.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 23.02.2009
Tytuł: Tajemnice męskiego umysłu (fragment utworu)
Autor: Piotr Mart
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
208429815.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................6
Kim jestem i dlaczego napisałem tę książkę? . .................................................................6
Dla kogo jest ta książka? . .................................................................................................8
Dla kogo nie jest przeznaczona ta książka? . ....................................................................8
....................................................................................9
Po co Ci przyjaźń z mężczyzną, jeśli jesteś jego partnerką? . ........................................10
Wiosna związku . ..............................................................................................................11
Lato związku . ...................................................................................................................11
Jesień związku . ................................................................................................................12
Zima związku . ..................................................................................................................12
Zima w związku, gdy partnerów łączy przyjaźń . ...........................................................13
JAK DOCHODZI DO ROZPADU ZWIĄZKU NIEOPARTEGO NA
PRZYJAŹNI? . ...................................................................................15
Typ mężczyzny A . ............................................................................................................16
Typ mężczyzny B . ............................................................................................................17
Typ mężczyzny C . ............................................................................................................19
Z SIŁĄ SPADAJĄCEJ KROPLI WODY . .............................................22
KOBIETA, MĘŻCZYZNA I ICH PODSTAWOWE POTRZEBY
PSYCHOLOGICZNE .........................................................................24
MĘŻCZYZNA ZORIENTOWANY NA EGO . .......................................26
KOBIETA ZORIENTOWANA NA UCZUCIA ......................................27
JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM MĘŻCZYZNY? . ................................28
PRZYKŁAD MĘŻCZYZNY JAKO NAJMŁODSZEGO CZŁONKA
RODZINY .........................................................................................35
BUDOWANIE MĘSKIEGO EGO . ......................................................38
Spytaj się go o radę . ........................................................................................................38
A gdy mężczyzna nie darzy Cię sympatią? . ...................................................................39
JAK PODERWAĆ MĘŻCZYZNĘ Z PRACY? . .....................................40
PROCES BUDOWANIA MĘSKIEGO EGO . ........................................41
Etap pierwszy . .................................................................................................................41
Etap drugi . .......................................................................................................................41
Etap trzeci i ostatni . .......................................................................................................42
KURS ŻYCIA, CZYLI OD KOGO ZALEŻNE JEST SZCZĘŚCIE
JAK MOTYWOWAĆ MĘŻCZYZNĘ? . .................................................43
CO CHCE SŁYSZEĆ MĘŻCZYZNA? . ..................................................51
JAK POCIESZYĆ MĘŻCZYZNĘ
PRZYJACIELA?
..............................55
HIERARCHIA A PRZYJAŹŃ . ............................................................59
SEKRET, KTÓRY POZWALA DOWOLNIE WPŁYWAĆ NA
MĘŻCZYZNĘ . ..................................................................................68
MAGIA POZYTYWNYCH SŁÓW:
DOWODY NAUKOWE . .....................................................................74
JAKA JEST KOBIECA NATURA, A JAKA JEST JEJ NATURA
WYPACZONA? . ................................................................................77
Racjonalizm buduje, a krytyka rujnuje . .........................................................................77
Ćwiczenie . .......................................................................................................................79
KRYTYCZNE UWAGI, KTÓRE NIE WNOSZĄ NICZEGO
POZYTYWNEGO . .............................................................................81
Ćwiczenie . .......................................................................................................................82
Ćwiczenie drugie . ...........................................................................................................83
Zdania budowane z okolicznikiem czasu . .....................................................................84
JAK CZYTAĆ W JEGO MYŚLACH? ..................................................86
BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE . .............................................88
Jak pomóc mu w emocjonalnej przeprawie? . ...............................................................89
Ćwiczenie emocjonalnej przeprawy . ..............................................................................91
JAK ROZPOZNAĆ PRZYGNĘBIENIE U
MĘŻCZYZNY?
....................96
O AKCEPTACJI RZECZY KILKA: BŁĄD, JAKIEGO POWINNAŚ
UNIKAĆ ...........................................................................................99
STUDIA PRZYPADKÓW . ................................................................103
Przypadek 1.: Dlaczego mężczyzna kłamie? . ...............................................................103
Przypadek 2.: Kiedy budować obraz jego ego, a
kiedy tego nie robić?
.....................................106
Przypadek 5.: Kiedy kobieta w związku narusza hierarchię . ......................................107
Przypadek 7.: Kiedy mężczyzna nazywa kobietę „kobitką” . .......................................109
Przypadek 8.: Mój ojciec jest alkoholikiem i
mężczyźnie agresję
znęca się nade mną
..............................110
.......................113
Przypadek 10.: Gdy mężczyzna nie odzywa się od miesięcy . ......................................115
kiedy mu podziękować
-
......................104
Przypadek 4.: Kiedy kobieta wzbudza w
Przypadek 9.: Kiedy pochwalić mężczyznę, a
TESTY . ............................................................................................119
Czy jesteście przyjaciółmi? . ..........................................................................................119
PODSUMOWANIE ..........................................................................125
DEKLARACJA . ...............................................................................126
ZAKOŃCZENIE . .............................................................................128
BIBLIOGRAFIA . .............................................................................129
Zgłoś jeśli naruszono regulamin