Techniki manipulacji w praktyce.pdf

(2397 KB) Pobierz
208438272 UNPDF
208438272.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli. pl
Data: 15.11.2007
Tytuł: Techniki manipulacji w praktyce (fragment utworu)
Autor: Sergiusz Kizińczuk
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna, Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
208438272.002.png
SPIS TREŚCI
*** ...................................................................................................
4
1.
POWITANIE .................................................................................
6
2.
MANIPULACJA NIEJEDNO MA IMIĘ... .....................................
10
3.
ZAMIAST WSTĘPU – TROSZKĘ TEORII ....................................
17
4.
DLACZEGO ULEGAMY MANIPULACJI? ....................................
34
czy własnych korzyści .....................................................................................
42
Zasada odwzajemniania lub wdzięczności
......................................................
44
Zasada symboli autorytetu
..............................................................................
46
Zasada lubienia i sympatii
...............................................................................
49
Zasada społecznego dowodu słuszności
.........................................................
50
Zasada zaangażowania i konsekwencji
...........................................................
52
Zasada niedostępności (wyjątkowości)
...........................................................
53
5.
POTĘGA I MAGIA SŁÓW
............................................................
55
6.
TECHNIKI MANIPULACJI W PRAKTYCE
..................................
67
7.
SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
....................................................
114
8.
OBRONA PRZED MANIPULACJĄ
.............................................
139
9.
ZAKOŃCZENIE
.........................................................................
144
Zasada maksymalizacji własnego zysku
TECHNIKI MANIPULACJI W PRAKTYCE – darmowy fragment – kliknij po więcej
Sergiusz Kizińczuk
str. 4
***
Zanim zaczniesz czytać niniejszą publikację – uświadom sobie, że
między wywieraniem wpływu, perswazją, hipnotycznym marketin-
giem czy manipulacją tak naprawdę nie ma absolutnie żadnej istot-
nej różnicy! Cel jest zawsze ten sam – przekonać drugą osobę, by po-
stępowała zgodnie z naszymi założeniami. Różnice tkwią jedynie
w nazwie.
Równie dobrze mógłbyś powiedzieć „wpuszczanie w kanał”, „w mali-
ny” itd., choć to już brzmi znacznie mniej elegancko. Wywieranie
wpływu czy perswazja brzmią bardziej elegancko niż manipulacja, to
fakt, ponadto manipulacja sugeruje oszustwo, lecz
cel jest jednak zawsze ten sam, zaś granica między oszustwem a ma-
nipulacją jest niekiedy naprawdę trudna do wychwycenia.
Mimo iż w publikacji tej znajdziesz wiadomości z wielu dziedzin,
m.in. psychologii, socjologii, Programowania Neurolingwistycznego
(NLP), a nawet fizjologii, publikacja ta nie jest podręcznikiem z żad-
nej z tych dziedzin. Ja jedynie sygnalizuję istnienie pewnych zjawisk.
Zainteresowanych odsyłam do fachowych publikacji z powyższych
dziedzin.
Te metody istnieją – bez względu na to, co o nich myślisz...
Przeczytanie tej książki sprawi, że nauczysz się perfekcyjnie manipu-
lować innymi ludźmi, samemu pozostając odpornym na manipula-
cję.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sergiusz Kizińczuk
***
 
Manipulacja to cecha równie stara jak nasz gatunek.
Manipulacja – łacińskie manipulatio
to manewr, fortel, podstęp.
Słowo manipulacja najprawdopodobniej pochodzi
od łacińskiego manus pellere ,
co oznacza mieć kogoś w ręku .
A mieć kogoś w ręku –
to znaczy kierować jego zachowaniem...
I to kierować niekiedy nawet wbrew jego woli...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin