Pieśń o zmowie złych duchów przeciw Jezusowi (Blycharz).pdf

(182 KB) Pobierz
(Finale 2006 - [Pie\234\361 o zmowie z\263ych duch\363w przeciw Jezusowi])
Pie Ļı o zmowie złych duchów przeciw Jezusow t.: Ļ w. Efrem
m.: Q
Pa ı s
-
k Ģ Ļ mier ę gło
-
si
-
cie,
a Ň przyj
-
dzie,
ła - mi Ģ c
chleb,
z kie - li - cha
pi - j Ģ c
Je - go
Krew!
1. Grzech wybaczony
tak
czy -
po -
nił
wie -
-
-
dział:
dzi
bo nowym stworzeniem u -
-
-
-
-
lu -
-
-
dlu Ň ej nie mog ħ by ę
w swym Ciele i Krwi
tym,
Syn
czym
Ma -
jes -
-
-
tem,
i.
ry -
-
-
2. Łakoma Ļ mier ę za wy ła, mówi Ģ c:
ju Ň umiem po Ļ ci ę , cho ę dot Ģ d tego nie znałam.
Oto Jezus zbiera wokół sie bie tłumy,
lecz jego uczta post mi za powiada.
3. Sił swych ostatkiem Ļ mier ę za wołała,
we własne sieci za pl Ģ tana:
Ten jeden człowiek us ta zamyka
mnie, co zamykałam us ta wielu.
4. Piekło zawsty dzo ne rzekło:
Pow Ļ ci Ģ gn Ģę musz ħ sw Ģ chciwo Ļę , || oto teraz czas głodu.
Ten, co wsławił si ħ na godach,
szat ħ zmarłych przemienia w Ň ycie, || jak wo d ħ w wino.
702806322.022.png 702806322.023.png 702806322.024.png 702806322.025.png 702806322.001.png 702806322.002.png 702806322.003.png 702806322.004.png 702806322.005.png 702806322.006.png 702806322.007.png 702806322.008.png 702806322.009.png 702806322.010.png 702806322.011.png 702806322.012.png 702806322.013.png 702806322.014.png 702806322.015.png 702806322.016.png 702806322.017.png 702806322.018.png 702806322.019.png 702806322.020.png 702806322.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin