Barka (ver.1) +++.pdf

(101 KB) Pobierz
Barka
PÓJDŹ ZA MNĄ
Wstęp
t.: ks. St. Szmidt, sdb
muz.: C. Gabarani
harm.: ks. Zb. Malinowski, sdb

A
  
 





B







1. Pan
kie-
dyś
sta-
nął
nad
brze-
giem,
szu -
kał
lu -
dzi
     

 
   


 

 
 
go -
to -
wych
pójść
za
Nim,
by
ło-
wić
  
  

 
 
 




 

 



677715782.012.png 677715782.013.png 677715782.014.png 677715782.015.png 677715782.001.png


 



ser -
ca
słów
Bo -
żych
pra -
wdą.
      
  


  
 

to
Ty
mnie
spoj -


O
Pa
-
nie,
na
rza
-
łeś

 


  
   


rze-


Two -
je
u-
sta
dziś
wy-
kły
me
i
-
mię
   
 

 


  

 

677715782.002.png 677715782.003.png 677715782.004.png 677715782.005.png 677715782.006.png
 

po-
zo-
wiam
na


swo -
ba -
rkę
sta-
brze -
gu
,
,
 

 


 

  
 



ra -
zem
z To -
no -
wy
za-
cznę
dziś
łów
  




 

 
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
  
3. Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego z zapałem,
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wyjedziemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.



 
 
Zakończenie

677715782.007.png 677715782.008.png 677715782.009.png 677715782.010.png 677715782.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin