Niedzwiecki -Poznaj smak szachow cz1.pdf

(1477 KB) Pobierz
59208204 UNPDF
59208204.002.png 59208204.003.png 59208204.004.png
2
59208204.005.png
tomik I
Mat w jednym posunięciu
Książkę dedykuję Rodzicom - Honoracie i Janowi.
Marek Niedźwiecki
Wydawnictwo: P.W. „Placówka”
Radom 2006 r.
3
59208204.001.png
Korekta: Wojciech Warchoł
© Copyright by Marek Niedźwiecki
Książka przeznaczona jest dla początkujących
i zaawansowanych szachistów oraz sympatyków
gry szachowej.
ISBN-83-89258-13-7
Wydawca: P. W. „Placówka”
26- 600 Radom, ul. Chałubińskiego 17
tel. (048) 363 32 88
Skład i druk:
Virgo Poligrafi a
26- 600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6
tel. (048) 363 38 44
www.virgo.net.pl
4
Wstęp
Tomik powstał po analizie wielu partii szachowych zamieszczonych w mie-
sięcznikach „Szachy” i „Szachista” w latach od 1976 do 1996.
Autor starał się wybrać jak najwięcej partii szachowych rozegranych przez polskich
szachistów. Są wśród diagramów zadania szczególne np. zakończenie kompozycji
ułożonej przez Karola Wojtyłę (naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II)
lub zakończenie partii rozegranej przez Borzuja i Fiedora, opisanej w poemacie
„Szachy” Jana Kochanowskiego.
Gra w szachy nie tylko jest związana z rozgrywaniem partii szachowych ale
polega także na ciągłym rozwiązywaniu wielu zadań szachowych o różnym stopniu
trudności. Każdy w ten lub podobny sposób doskonali swoje umiejętności szachisty.
Tak i ja rozpocząłem przygodę z szachami.
Ot! Kilka lat wstecz, będąc chory i ze znużenia sięgnąłem po książkę. Trafi łem na
publikację zbioru zadań szachowych, które w rezultacie dla mnie okazały się bar-
dzo łatwe.
Skąd ona się wzięła w moim księgozbiorze? Do dziś nie wiem.
Pozostanie to słodką tajemnicą mojej małżonki.
Od szczęśliwego wyciągnięcia ręki po ową publikację rozegrałem już szereg par-
tii szachowych. Ba! W trakcie rozgrywek widzę szachownicę w wielu wymiarach,
ciekawe możliwości kombinacyjne, a moje rozgrywane partie stały się bardziej in-
teresujące.
Pamiętam jak kilka lat wstecz, w radomskim Seminarium Duchownym, odby-
wały się szachowe mistrzostwa Polski duchowieństwa. Wówczas to w przerwie między
rundami, w trakcie rozmowy z Sędzią Głównym dowiedziałem się od niego jak jeden z
naszych czołowych szachistów polskich na początku swojej kariery rozwiązywał za-
dania szachowe i w jakiej ilości – było to dla mnie zaskoczeniem. Braki debiutanta sza-
chisty kompensował zmysłem kombinacyjnym. I w ten sposób dopracował swój reper-
tuar szachisty oraz podniósł swoje umiejętności. Dzięki zmysłowi kombinacyjnemu,
uzyskanemu poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, osiągał doskonałe wyniki
w turniejach.
Fakty te skłoniły mnie do opracowania i opublikowania w trzech niewielkich
tomikach zadań dla szachistów i możliwości ich rozwiązań.
Jak należy korzystać z tomiku I?
Otóż zadania powinno się rozwiązywać samemu, bez korzystania z pomocy
rozwiązań zamieszczonych w publikacji. Jeśli nie możecie od razu rozwikłać jakiegoś
zadania, należy powrócić do niego następnego dnia.
Nie sądzę by zadania tomiku I sprawiły czytelnikom większe trudności bowiem są
bardzo łatwe.
Bardziej skomplikowane będą w tomiku II „Mat w dwóch posunięciach”
a także w tomiku III „Mat w trzech posunięciach”.
Jestem przekonany, że po rozwiązaniu wszystkich zadań zamieszczonych w tym i ko-
lejnych tomikach poczujecie prawdziwy smak szachów!
Życzę powodzenia i wiele radości z odniesionych zwycięstw przy szachownicy.
Autor
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin