Niedzwiecki -Poznaj smak szachow cz2.pdf

(1782 KB) Pobierz
59208727 UNPDF
59208727.006.png 59208727.007.png 59208727.008.png 59208727.009.png 59208727.001.png 59208727.002.png 59208727.003.png 59208727.004.png
Serdeczne podziękowania dla Pana Władysława z Chicago
za pomoc w wydaniu niniejszej książki składa
Autor
tomik II
Mat w dwóch posunięciach
Książkę dedykuję Rodzicom - Honoracie i Janowi.
Marek Niedźwiecki
Wydawnictwo: P.W. „Placówka”
Radom 2006 r.
59208727.005.png
Korekta: Wojciech Warchoł
© Copyright by Marek Niedźwiecki
Książka przeznaczona jest dla początkujących
i zaawansowanych szachistów oraz sympatyków
gry szachowej.
ISBN-83-89258-15-3
Wydawca: P. W. „Placówka”
26- 600 Radom, ul. Chałubińskiego 17
tel. (048) 363 32 88
Skład i druk:
Virgo Poligrafia
26- 600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6
tel. (048) 363 38 44
www.virgo.net.pl
Wstęp
Przygotowując pierwszy tom publikacji „Poznaj smak szachów” nie miałem żad-
nego problemu ze wstępem. Wiedziałem co należy przekazać Czytelnikowi i poten-
cjalnemu szachiście. Przed wydaniem II tomu dość długo zastanawiałem się z jakich
funduszy mam go zaprezentować.
A jednak – rozmyślania, rozmyślania – i samo życie przyniosło mi rozwiązanie
odnośnie spraw finansowych. Był to prawdziwy cud!!! Choć sprawy merytoryczne
i przekazanie ich Czytelnikom drukiem, osobom nie związanym na co dzień z szacha-
mi, spędzały mi sen z oczu. Ale po kolei.
We wrześniu br. byłem na wczasach w niewielkiej miejscowości Dębki nad pięk-
nym, modrym Polskim Bałtykiem. Tam, spokój, głucha cisza i tylko szum niewielkich
morskich fal uderzających o brzeg piaszczystej plaży. Sielanka! I cóż ją zakłóciło?
– Informacja, wstrząsająca informacja!
Otóż przed wyjazdem zamieściłem na stronie internetowej Polskiego Związku
Szachowego, Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego „Miłość – Od-
waga – Pokój”. Jednym z celów owego turnieju jest uczczenie 28. rocznicy wyboru
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Następnego dnia po ukazaniu się owej informacji
otrzymałem telefon od obywatela Stanów Zjednoczonych pana Władysława, który
zaoferował mi pulę nagród, jeśli zorganizuję konkurs rozwiązywania zadań szacho-
wych. Swoje warunki motywował tym, że nasz rodak Papież Jan Paweł II również grał
w szachy i w ramach rozwijania umiejętności umysłowych układał bardzo ciekawe
zadania szachowe publikując je jako Karol Wojtyła. W tej sytuacji bez zbędnych dy-
wagacji wyraziłem zgodę na warunki, które mi pan Władysław przedstawił.
W trakcie następnej rozmowy telefonicznej z panem Władysławem zaproponowa-
łem, że zadania będą pochodziły z publikacji „Poznaj smak szachów. Tomik I. Mat
w jednym posunięciu” i ewentualnie z „Tomiku II. Mat w dwóch posunięciach”, który
przekazuję Czytelnikom i zainteresowanym naszym przyszłym szachistom. Wyraził
na to zgodę. Choć pan Władysław z Chicago ze swej wrodzonej skromności - chce
być anonimowym darczyńcą, to szanuję jego wolę i tak warunki druku publikacji,
jak i szkolenia młodego narybku szachistów w pełni zaakceptowałem i spełniam. Bo
dzięki wspaniałemu gestowi pana Władysława możliwość ta została uwieńczona ni-
niejszym wydawnictwem.
Tomik, który jest w ręku Czytelnika, zawiera trudniejsze zadania do rozwiązania.
Ale, wydaje mi się, że z tymi problemami każdy Czytelnik zainteresowany szachami
sobie poradzi. Bez problemu! Zadania z tomiku I, a także tomiku II znajdują się i są
publikowane w miesięczniku „Roszada”. Choć dochodzą do mnie głosy od stałych
Czytelników, że owe zadania są zbyt łatwe.
Czytelnicy chcieliby zadania nieco trudniejsze. Jednak ideą mojej publikacji
i drukowanych zadań szachowych jest zróżnicowany stopień trudności. Owe zadania
nie powinny być trudne, gdyż są przeznaczone dla młodych ludzi rozpoczynających
przygodę z szachami. Nie mniej jednak moim pragnieniem było i jest by adepci sztuki
szachowej rozwiązywali zawiłości planszy za pomocą pionków, figur i uwierzyli po-
tencjałowi drzemiącemu w ich umysłach, zadając „mat królowi” przeciwnika. Umie-
jętności zdobyte podczas rozwiązywania zadań wykorzystywać praktycznie w trakcie
gier, tocząc bitwę pionek z pionkiem, figura z figurą, twarzą w twarz z przeciwnikiem,
siedząc po drugiej stronie szachownicy.
I taki cel oraz idea przyświeca moim publikacjom z zadaniami szachowymi.
Zadowoleni z odniesionych zwycięstw poznacie prawdziwy smak szachów!
Autor
Zgłoś jeśli naruszono regulamin