Chalker Jack L. - Świat Studni 03 Poszukiwanie.pdf

(903 KB) Pobierz
7241750 UNPDF
7241750.001.png
J ACK L.C HALKER
P OSZUKIWANIE
TytułoryginałuQuestfortheWellofSouls
7241750.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ......................... 2
Wojnyw ´ SwiecieStudni,cz˛e´s´cII ................. 5
Kirbizmith,sze´sciok˛atnapołudnieodOverdark ........... 6
Makiem ........................... 9
StrefaPołudniowa ....................... 15
StrefaPółnocna ........................ 23
Glathriel ........................... 29
Dasheen ........................... 37
Glathriel ........................... 42
StrefaPołudniowa ....................... 50
Glathriel ........................... 54
Agitar ............................ 58
Everoduwybrze˙zyEcundo ................... 61
Nocha ............................ 69
Ecundo ........................... 75
Hookl ............................ 81
Wuckl ............................ 86
Oolakash .......................... 96
Wuckl ............................100
Niedalekogranicymi˛edzyEcundoiWuckl .............105
Hygit,głównyportWuckl ....................110
Mucrol ...........................116
StrefaPołudniowa .......................128
BiuroOrtegi,StrefaPołudniowa .................136
AmbasadaYax,StrefaPołudniowa ................139
Yugash,apotemMasjenada ...................143
DrogaprzezOyakotdogranicyPugeesh ..............149
Wohafa ...........................158
Bozog,kosmodrompi˛e´cgodzinpó´zniej ..............165
Kompleksstartowy,czterygodzinypó´zniej .............172
Bozog,kosmodromnast˛epnegodnia ................181
2
NapokładziewahadłowcaNowaHarmonia .............185
NowePompeje ........................191
Podrugiejstroniemostu ....................200
StronaSpodnia ........................206
Wierzchołek .........................213
StronaSpodnia ........................220
Wierzchołek .........................222
StronaSpodnia ........................226
Napokładziewahadłowca ....................237
BezimiennagwiazdawM-51 ..................243
DODATEKI:RASYPÓŁKULIPOŁUDNIOWEJ ..........249
DODATEKII:RASYPÓŁKULIPÓŁNOCNEJ ...........253
3
Atak˙zekupami˛ecitych,którzyumarli...
JohnaW.Campbellajuniora,
którynauczyłmniepisarskiegorzemiosła,
AugustaW.Derletha,
któryzawszewykazywałzainteresowanie,
ClarkaAshtonaSmitha,
którymiewałprzedziwne,zara´zliwesny,
SeaburyaQuinna,
któryotaczałtak˛asam˛aopiek˛aprzyjaciół,jak˛a
przyjacielejego,
EdmondaHamiltona,
cudownegoczłowieka,któremupodobałasi˛eStudnia,
RonaEllika,
którypowinien˙zy ´ ctakdługo,bytozobaczy ´ c,
H.BeamaPipera,
którynigdyniebyłnadmierniezaj˛ety,
itymdwóm,niechc˛acymsi˛epodporz˛adkowa´cnikomu,
indywiduom—H.P.LovecraftowiiStanleyowiG.Wein-
baumowi,którzynawiedzalitepola,zanimprzyszedłem
na´swiat.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin