Lewatywa z kawy przy Terapii Gersona.pdf

(25 KB) Pobierz
Microsoft Word - Lewatywa z kawy przy Terapii Gersona.doc
Lewatywa z kawy (prawdziwej)
I.
1. Zagotowa ę 2 litry wody destylowanej,
wsypa ę 3 du Ň e ły Ň ki mielonej kawy, gotowa ę 15 min.
Ostudzi ę do tem. 42 stopni, wla ę do worka (gumowego),
do ko ı cowki przewdu gumowego (ok 20 cm od ko ı ca jest zało Ň ony zaciskacz).
Wla ę Castor oil (olej rycynowy), odpi Ģę zaciskacz, zrobi ę lewatyw ħ le ŇĢ c na prawym boku.
Nale Ň y pami ħ ta ę aby worek był zawieszony do Ļę nisko,
wtedy płyn wnika do jelit powoli, uczucie w tym momencie nie jest miłe,
poniewa Ň temperatura płynu jest 42 stopnie - robi si ħ ciepło.
2. Ten płyn trzyma ę 10 -12 min. cały czas le ŇĢ c na prawym boku, oddychamy ustami bardzo gł ħ boko.
Podczas oddychania pracuje przepona i masuje Ň Ģ dek, w Ģ trob ħ i jelita.
Płyn wnika we wszystkie miejsca jelit i wypłukuje pozostałe tam cz ħĻ ci strawionego po Ň ywienia.
Ma si ħ wra Ň enie, Ň e jelita grubiej Ģ .
3. Po lewatywie trzeba zarzy ę tzw "zdrowe bakterie"
a. Acidopleilus
b. Bifidus
c. Feacalis
Bakterie te ułatwiaj Ģ trawienie i wytwarzaj Ģ vitamin ħ "A", "K" i "B12".
II.
Robi ę lewatyw ħ na pocz Ģ tku
(w zale Ň no Ļ ci od schorzenia i zanieczyszczenia organizmu).
Wariant 1.
3 tygodnie - 3x dziennie,
po 2-ch tyg. przerwy powtórzy ę tj. nast ħ pne 3 tyg - 3 x dziennie.
(przy chorobach nowotworowych zalecany jest ten wariant)
Wariant 2.
7 dni - 3 x dziennie, po 7 dniach powtórzy ę .
Nast ħ pnie robi ę oczyszczenie przez lewatyw ħ - jak wy Ň ej,
1 x w miesi Ģ cu - 3 dni - 2 x dziennie.
(w czasie, kiedy robi si ħ ten zabieg oczyszczaj Ģ cy
dobrze jest zrobi ę sobie głodówk ħ i pi ę soki z warzyw i owoców,
Ļ wie Ň o zrobione przed wypiciem,
nie przechowywa ę na zapas Ļ wie Ň o zrobionego soku w lodówce).
W czasie tego oczyszczenia wykluczy ę absolutnie
a. mleko, sery, jaja, mi ħ so
b. wszystkie tłuszcze zwierz ħ ce i margaryn ħ
c. nic sma Ň onego
d. nie spo Ň ywa ę zimnych potraw i nie pi ę zimnych napojów
e. wykluczy ę cukier i słodycze, ciasta, torty
f. wykluczy ę sól, biał Ģ mak ħ i produkty - białe pieczywo.
To oczyszczenie jest zalecane szczególnie w ci ħŇ kich chorobach,
bardzo skuteczne przy chorobach nowotworowych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin