Bauer - DZIENNIKARSTWO WOBEC NOWYCH MEDIÓW.pdf

(567 KB) Pobierz
DZIENNIKARSTWO
WOBEC NOWYCH MEDIÓW
Seria
DZIENNIKARSTWO
I ŚWIAT MEDIÓW
pod redakcją
Zbigniewa Bauera
i
Edwarda Chudzińskiego
Studium Dziennikarskie
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Zbigniew Bauer
DZIENNIKARSTWO
WOBEC NOWYCH MEDIÓW
HISTORIA TEORIA PRAKTYKA
UNIVERSITAS
© Copyright by Zbigniew Bauer and Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2009
ISBN 97883–242–1001–5
TAiWPN UNIVERSITAS
Recenzenci
prof. dr hab
Tomasz Goban-Klas
prof. dr hab
Wiesław Godzic
Projekt okładki i stron tytułowych
Sepielak
www.universitas.com.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin