automaty komórkowe.pdf

(3703 KB) Pobierz
95747806 UNPDF
@BADC’E FHG C
ç J Ł8\_‘c˜]\.X[ZYP Ø \_\uR;h Ô Œ ° P
¸Tw v’w{ ݵ ß% ü þ‚   T •–“ a¢£ § É ƒ Š‡ 0 ˆ ! w Œ w Š w w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ž ’x
x Õ ;w ° x,w, ÷ ¡ ˙ •š€ ’§ _ ƒ | |"~ T~T ˜ 4 “¢¤§y + ‚Œ‘ ? a ;  µ ˙y , " § w Œ w Š w w w Š w w ž , ž
x Õ ;w v’w O¥S ° µ› " –‚í | ƒ ¶<   k wSº †‚ ”’•“ < ”–“— ¥Y ˜µ § É ƒ “˙ ° ¶, a|)~’ •š ¢ í à ¶,ƒ ˜ •å ~T }> ˜ ¶< w ž , Ü
x Õ ;w ‡ µ w, ÷ ¡ ˙ S €‚ ’Ý ¡ ˜ ‘µ‘ ˜ 4 w Š w Œ w Š w w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Ÿ Tx
IKIKJQ˝ \.X[hkR +‰ b ZHˇSP
x,x<w v’w a ”–“— ¥S a ô ıH¥ Ñ | ƒ ¶a   ï‚ ‹«   T •“ <¢£ ‚•š  0 ˆ ! w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Ÿ , Ÿ
x,x<w ‡ µ w“ Ó q ,}> ;| } ƒ ”’•š | } ƒ ˜µ §y , ˜ ° ƒ § %  µ”– } ¡ ;} ƒ ì w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ÜÕ
x,x<w ž ’w .|"¶< ¡ ¡~T } ˜ T a ô ı w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Ü ’x
I;efJ g…rqZYPS À …b)‘.pTZ[r gib P ¾ ˇSV P À łPYp4\f  r
x v¡w ° x,w“ß „ ‚   T •“ <¢£ ‚•š  „ T  µ˜µ€ , " §f ‘µ | –‚ , ›ö ~ w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Ü—
x v¡w œ Tw“˘Q a ˜ ; ”’•š | – µ€ , " –‚í„ T~T ˜µ‚ ,¢¤§ °› }> ˜ ¶< “Œ„µ §y “¶<| “¢ í  } “— ¥[ƒ ¶< w w w Š w w Üð
x v¡w ‡ µ w, ÷ ˛ ¶a ˜ •–“ ’ƒ>˙y ”’• )~T } ˜ Š‘ ;| } ƒ ’’ô› § É ƒ } >¥[ƒ<w æî Q~T ˜ 4 “¢¤§y } ˜ a~˛ ˜µ § É ƒ ?
I¡”oJ nV ¾ PSNY¿TP R;h
x œ ;w œ Tw> ä # ˜ 4 “˙y§ É }> ¤ Ó ] Û , Ý wKzu| ¥S Q  µ | –”’• / ªw w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ð a ž
x ‡4w ° x,w“zo ¡ ’’ô› § É ƒ u  µ ˙ É ƒ | ‚™ §f ? ¡ ’’ô› § ° ƒ “¶<| ˜ ;¶,ƒ w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ð
x ‡4w v’w n }% § É ƒ> § É“— ¥Y~ w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ¸, Õ
x ‡4w œ Tw“ Ó Y  µ› „«ˆ î n Ž Y äÑ ¥ ƒ ˙ °  w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w Š w w w Š w Š w Œ w Š w w w Š w w ¸, œ
I;¯fJ LOb ho‘cb Š LumoVqp 4\uZqrQ‘c˜ Ø …X.  ªp4\uV_\f ™ PS ò
95747806.001.png
Þ oJ #" à p’r•¿u\ p¡PS â uP; ™ P %$’& \.RTP•P.Wq¿.\u À …P ¿u`f  Nq\u À ˆ`uV Nq\ †Â r ‘c˜
( JoLO¿TP â ub RTZH\_^a Ú •V_\ ¾ ps Â× b ) Yp¡PS ò V_` †Â× ZYPSZQb ® P V_` * TZYb)‘.pTNq\ †Â× h—ˇQ\ I¡ Ò oI
95747806.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin