Historyczne Bitwy 112 - Hastings 1066.pdf

(3947 KB) Pobierz
Hastings 1066
757738711.002.png
Dom Wydawniczy Bellona prowadzi sprzedaż wysyłkową swoich
książek za zaliczeniem pocztowym z 20-procentowym rabatem od
ceny detalicznej.
Nasz adres:
Dom Wydawniczy Bellona
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel.:620-27-01 (Dział Wysyłki)
infolinia: 0-801-12-03-67
Internet: www.bellona.pl
Opracowanie graficzne serii: Jerzy Kępkiewicz
Ilustracja na okładce: Bartłomiej Drejewicz
Redaktor prowadzący: Kornelia Kompanowska
Korektor: Ewa Bojarczuk
© Copyright by Jacek Soszyński, Warszawa 2003
© Copyright by Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003
ISBN 83-11-09678-3
757738711.003.png
HISTORYCZNE BITWY
JACEK SOSZYŃSKI
HASTINGS 1066
Dom Wydawniczy Bellona
Warszawa 2003
757738711.004.png
WSTĘP
Wydarzenia opowiedziane w tej książce, jak przystało na
średniowieczny romans, rozegrały się między władcami sąsia­
dujących państw — Królestwa Anglii i Księstwa Normandii,
do których sporadycznie dołączali królowie Danii i Norwegii.
Historię tę, być może, trafniej należałoby określić sagą niż
romansem. Większość jej bohaterów miała bowiem swe
korzenie w Skandynawii, a jej akcja rozwija się wokół odbytej
przed prawie tysiącem lat wyprawie po bogactwa, ziemie,
znaczenie i chwałę — słowem spełnione są prawie wszystkie
warunki, by mówić o sadze.
Jak we wszystkich sagach, osnowa konfliktu jest prosta: na
północno-zachodnich obrzeżach kontynentu europejskiego leżą
Wyspy Brytyjskie, bogate w ziemię orną, lasy i zwierzynę,
o łagodnym, sprzyjającym rolnictwu klimacie, zamieszkałe
przez pracowitych i wszechstronnie uzdolnionych mieszkań­
ców. Wyspy te, wyposażone przez naturę w łatwo dostępną
linię brzegową, od zarania dziejów stanowiły łakomy kąsek
dla wszelkiego rodzaju najeźdźcóow. Jedni z nich ograniczali
się do zwyczajnego rabunku, inni zaś dążyli do zaboru ziem
i podporządkowania sobie rodzimej ludności. Jako pierwsi
historyczni agresorzy wystąpili Rzymianie. Po ich odejściu
rodzima ludność celtycka przez krótki tylko okres cieszyła się
757738711.005.png
spokojem. W V i VI wieku z terenów dzisiejszych północnych
Niemiec i Półwyspu Jutlandzkiego przybyły germańskie
plemiona Anglów, Jutów i Sasów. Gdy ci z kolei zadomowili
się na zagarniętych obszarach, w VIII wieku pojawili się nowi
napastnicy — mieszkańcy Skandynawii zwani wikingami lub
Normanami. Początkowo były to tylko typowe wypady rabun­
kowe, później jednak Ludzie Północy zapragnęli zawładnąć
Królestwem Anglii bez reszty. Prób było wiele, ale ostatecznie
udało się to dopiero Wilhelmowi, który z tego powodu
przeszedł do historii z przydomkiem Zdobywcy. O jego to
sukcesie zadecydowała właśnie bitwa pod Hastings.
Przedstawmy głównych aktorów opisanych poniżej wyda­
rzeń. Przede wszystkim wymienić należy wspomnianego już
wcześniej księcia normandzkiego Wilhelma Zdobywcę, zwy­
cięzcę spod Hastings. W drugiej kolejności pojawi się król
Anglii Harold II — syn wszechwładnego możnowładcy God-
wina, dominującego na anglosaskiej scenie politycznej od
śmierci Kanuta Wielkiego w 1035 r. i wytrwale torującego
swym synom drogę do tronu. Harold zasiadł na tronie jako
ostatni anglosaski władca wyspy, a jego krótkie panowanie
skończyło się nagle na skutek śmierci króla pod Hastings.
Następnie wspomnieć należy o królu Anglii Edwardzie Wyz­
nawcy, którego meandry polityczne oraz bezdzietna śmierć na
początku 1066 r. uruchomiły całą lawinę wydarzeń. Na koniec
pozostaje wymienić norweskiego monarchę-awanturnika Haral­
da Hardradę, którego nieszczęsna wyprawa po tron anglosaski
jemu samemu przyniosła śmierć, a jego anglosaskiemu imien­
nikowi, najprawdopodobniej, zgubę pod Hastings.
Rok 1066 to jedna z najlepiej znanych dat w dziejach
Anglii. Najwięcej wagi przykładają do niej sami Brytyjczycy,
traktując ją jako narodową klęskę. W pamięci wyspiarskiego
narodu dzień 14 października 1066 roku, kiedy to na polach
pod Hastings obcy książę pokonał rodzimego króla, stał się
symbolem całego, dużo dłużej przecież trwającego, procesu
podboju Anglii, nominalnie przez Normanów, ale tak naprawdę
757738711.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin