Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej.pdf

(4384 KB) Pobierz
Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej
Koordynacyjne zdolności motoryczne
w piłce nożnej
Opracował Krzysztof Lipecki
644403828.051.png 644403828.054.png
Ryc. 1. Model struktury wpływów najistotniejszych czynników na wynik sportowy (Ważny 2000)
Wyposażenie
organizm
trenującego
Wynik
Trening
sportowy
osobnika
Pozatreningowe
środowiska
genetyczne
Integrator –
czynniki
644403828.055.png
Tabela 1. Orientacyjna ocena wpływu niektórych zdolności motorycznych, wskaźników
morfofunkcjonalnych i intelektu na rezultatywność w różnych dyscyplinach sportu
(Nikituszyn, Guba 1998)
Dyscyplina
sportu
Piłkaręczna 2
2
1
2
3
2
1
1
Tenis stołowy 1
2
1
1
2
2
1
1
Tenis ziemny
2
3
1
1
3
2
2
1
Koszykówka 2
3
3
2
3
3
2
1
Hokej
2
2
2
1
3
2
1
1
Rugby
3
3
3
1
2
3
1
1
Piłka nożna 2
3
2
2
3
3
2
1
Objaśnienie: 0 –brak wpływu, 1 –nieznaczny wpływ, 2 –średni wpływ, 3 –znaczny wpływ
644403828.056.png 644403828.001.png 644403828.002.png 644403828.003.png 644403828.004.png 644403828.005.png 644403828.006.png 644403828.007.png 644403828.008.png 644403828.009.png 644403828.010.png 644403828.011.png 644403828.012.png 644403828.013.png 644403828.014.png 644403828.015.png
Koordynacja ruchowa –to proces sterowania i regulacji ruchów,
którego zewnętrznym wyrazem jest przede wszystkim precyzja i
ekonomia wykonywanej czynności
Proces sterowania czynnościami ruchowymi sprowadza się do przetwarzania
informacji płynących z tele- i prioprioreceptorów i ich przekazania do aparatu
wykonawczego (ruchowego).
Procesy regulacji polegają na doskonaleniu lub korygowaniu czynności dzięki stale
nowym informacjom.
Koordynacyjne zdolności motoryczne –to właściwości
psychomotoryczne określające gotowość do optymalnego sterowania i
regulacji czynności ruchowych
644403828.016.png 644403828.017.png 644403828.018.png 644403828.019.png 644403828.020.png 644403828.021.png 644403828.022.png 644403828.023.png 644403828.024.png 644403828.025.png 644403828.026.png 644403828.027.png 644403828.028.png 644403828.029.png 644403828.030.png
Najważniejsze KZM w piłce nożnej
Zdolność dostosowania i przestawienia działań ruchowych
pozwala na wdrożenie optymalnego programu działania a także jego zmianę w
razie dostrzeżenia lub przewidywania zmiany sytuacji
sposób prowadzenia piłki, przyjęcia, uderzenia
piłki, zwodu, odbioru piłki – adekwatnego do
miejsca i warunków na boisku;
improwizacja w wykonaniu zwodów w grze w
1x1;
gra przeciwko różnym przeciwnikom
(lewonożnym, obunożnym, silnym fizycznie,
niskim, wysokim itp.);
gra na różnych pozycjach
gra w różnych systemach i ustawieniach na
boisku
gra na różnych boiskach itd.
644403828.031.png 644403828.032.png 644403828.033.png 644403828.034.png 644403828.035.png 644403828.036.png 644403828.037.png 644403828.038.png 644403828.039.png 644403828.040.png 644403828.041.png 644403828.042.png 644403828.043.png 644403828.044.png 644403828.045.png 644403828.046.png 644403828.047.png 644403828.048.png 644403828.049.png 644403828.050.png 644403828.052.png 644403828.053.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin