Produkty i narzedzia wskazowki i porady.pdf

(66 KB) Pobierz
Microsoft Word - Czesc XVIII - Produkty i narzedzia wskazowki i porady.doc
PRODUKTY I NARZ Ħ DZIA
1.PROSZKI AKRYLOWE:
JEST ICH WIELE NA RYNKU W WIELU KOLORACH.STOSUJġC NP.NATURALNY
BEņ+BIAŁY
OTRZYMAMY TZW. PEMANENTNY FRENCH.JESLI CHCEMY TAKI WŁANIE SOBIE
ZROBIĘ,
A NASTĦPNIE FORMUJEMY CZUBEK PAZNOKCIA. PŁYTKĦ PAZNOKCIA FORMUJEMY
W TEN SAM
SPOSÓB WYBRANYM PREZ SIEBIE INNYM KOLOREM MASY AKRYLOWEJ
NP.RÓņOWYM ,
NATURALNYM LUB INNYM.
2.LIQUID:
JEST TO PŁYN , KTÓRY RAZEM Z PROSZKIEM AKRYLOWYM TWORZġ KULECZKI
MASY AKRYLOWEJ.
MYSLĦ, ņE WIĦCEJ CHYBA NIE TRZEBA WYJASNIAĘ.
3.PRIMER:
JEST TO WYTRAWIACZ PAZNOKCIA.
MA ODCZYN KWASNY I WYTRAWIA LEKKO PŁYTKĦ PAZNOKCIA.TRZEBA DELIKATNIE
SIĦ Z NIM
OBCHODZIĘ, ZWIĦKASZ PRZYCZEPNOĺĘ PAZNOKCIA
4.SZABLONY:
WIADOMO :-)
5.P Ħ DZELKI:
NO CÓņ , NA RYNKU JEST DUņY WYBÓR PĦDZLI DO AKRYLU.RÓņNE KSZTAŁTY I
WIELKOSCI
DLA MNIE NAJLEPSZY JEST 100% KONINSKI OVAL. DOBRY PĦDZELEK MUSI MIEĘ
ŁADNE
I GIĦTKIE WŁOSIE DOBRZE SIĦ UKŁADAJġCE.NIE MOGġ WYSTAWAĘ ņADNE WŁOSKI.
DOBRY PĦDZELEK TO POŁOWA SUKCESU W KŁADZENIU AKRYLEK, WIĦC TRZEBA
PĦDZELEK TO INDYWIDUALNY WYBÓR MANIKIUņYSTKI ALE NA POCZġTEK LEPIEJ
WYBRAĘ CHYBA OWALNY , NIE PŁASKI. (MOJE PRYWATNE DOWIADCZENIA)
PÓZNIEJ MOņNA PRÓBOWAĘ POEKSPERYMENTOWAĘ Z INNYMI.
WSKAZÓWKI I PORADY
NALEņY NAJPIERW BIAŁġ KULECZKĦ MASY AKRYLOWEJ NAŁOZYĘ NA SZABLON,
W NIEGO ZAINWESTOWAĘ I DBAĘ .
2. DBAĘ O P Ħ DZELEK TO ZNACZY ODPOWIEDNIO GO CZYSCIĘ.MOZNA KUPIĘ
1. PRIMER JEST KONIECZNY, DZIEKI NIEMU NASZE PAZNOKCIE BĦDġ SIĦ TRZYMAC
JAK BETON.
SPECJALNE PŁYNY DO CZYSZCZENIA PĦDZELKÓW, ALE Z REGUŁY
ALE PRZY DŁUņSZYM STOSOWANIU ACETON WYSUSZA I NISZCZY WŁOSIE.
W ņADNYM WYPADKU NIE WOLNO SKUBAĘ ANI OBCINAĘ WŁOSIA ,
3. JESLI AKRYLKI CI ODPADAJ ġ TO NAJCZESTRZġ PRZYCZYNġ JEST:
-ZA SŁABE ZMATOWIENIE PAZNOKCI PRZED POŁOņENIEM AKRYLU.
-URAZY MECHANICZNENP.UDZERZENIE O COS, PRZYTRZASNIĦCIE ITP.
-PODCHODZġCE POWIETRZE POD AKRYL, CZEGO WINġ MOņE BYĘ NP.
ZA GRUBA WARSTWA AKRYLU PRZY NASKÓRKU.
4. JESLI POJAWIġ SIĦ POD AKRYLEM
ZIELONE PLAMKI
, TO NALEņY
ZDIġĘ AKRYL I ODCZEKAĘ Aņ ZIELONE ZGINIE. MOņESZ TEņ GO SPIŁOWAĘ
TE PLAMKI NAJCZĦSCIEJ POJAWIAJġ SIĦ JAK PODCHODZI POWIETRZE
JELI NIE SCIġGNIESZ PAZURKA TO BAKTERIE MOGġ ROZPRZESTRZENIĘ SIE
ALE OGÓLNIE ZIELONE PLAMKI TO NIC ZBYT GROņNEGO,BARDZO ŁATWO SIĦ
I NIE ZAŁOņYĘ SWOJEJ MALUTKIEJ , PRYWATNEJ CHODOWLI :-)
JELI BĦDZIESZ ZIELONE PLAMKI SPIŁOWYWAC PILNIKIEM , TO
OCZYWISCIE WSZYSTKIE NARZ Ħ DZIA A TAK ņ E R Ħ CE POWINNY
BY Ę ZDEZYNFEKOWANE PRZED CZYNNOCIAMI ZWI ġ ZANYMI Z
KŁADZENIEM
PAZURKÓW !!!!!
5. NAWET NA NAJBARDZIEJ
OBGRYZIONE PAZNOKCIE MOņNA POŁOņYĘ
TRZEBA PO PROSTU BARDZO DOKŁADNIE PRZYŁOņYC SZABLON DO
PAZNOKCIA JELI NIE MA SIE POD CO WŁOņYĘ.MUSISZ BARDZO PRECYZYJNIE
PRZYŁOņYĘ DO SAMEGO BRZEGU. DOBRZE PRZYKLEIĘ , UŁOņYĘ PROFIL
A PRZY NAKŁADANIU MASY , TRZYMAĘ PAPIEREK ABY SIĦ NIE ZSUNġŁ.
PO CHWILI STWARDNIEJE I NIC JUņ NIE SPADNIE.
6. SCI ġ GANIE AKRYLU .
DLA MNIE NAJLEPRZA METODġ JEST LEKKIE
Z GÓRY (TAK ABY NIE USZKODZIĘ PAZNOKCIA POD SPODEM) ,
POTEM PRZYKŁADAM WACIK NASġCZONY ACETONEM I ZAWIJAM FOLIġ
PAZNOKCIE ROBIġ SIĦ ''GUMOWATE'' I ŁATWO JE USUNġĘ NP. PATYCZKIEM.
W TEN SPOSÓB NIE NISZCZYMY SWOICH NATURALNYCH PAZNOKCI.
7. PAZNOKCIE AKRYLOWE, Z LAKIEREM CZY BEZ , WARTO SYSTEMATYCZNIE
NATŁUSZCZA Ę . NAJLEPIEJ NA NOC, OLIWKġ PIELĦGNACYJNġ.
CZYSCI SIĦ GO W LIQUIDZIE. MOņNA TEņ CZYSCIĘ GO ACETONEM
BO PĦDZEL STRACONY !!
-ZŁE ODTŁUSZCZENIE PAZNOKCI
BEZWZGLĦDNIE
Z PAZNOKCIA I GO ZDEZYNFEKOWAĘ.
ZIELONE PLAMKI TO N I E G R Z Y B I C A !!!
POD PRODUKT I DOSTAJE SIĦ WODA! WTEDY BAKTERIE MAJġ RAJ...
PO CAŁEJ PŁYTCE PAZNOKCIA A NAWET WCHODZIĘ W GŁġB Aņ DO PALCA.
ICH POZBYĘ W ODRÓņNIENIU OD GRZYBICY NA PRZYKŁAD.
ACZKOLWIEK LEPIEJ PILNUJ , ņEBY DOBRZE ZAŁOņYĘ AKRYL
BEZWZGLĦDNIE TRZEBA JE WYRZUCIĘ!!!
AKRYL.
SPIŁOWANIE
SPOņYWCZġ ALBO JESZCZE LEPIEJ ALUMINIOWġ NA OK 15-20 MIN.
PORADY I BŁ Ħ DY – AKRYL:
B
akryl kolorowy:
o
kulka jest zbyt twarda: zbyt mało liquidu
o
motywy wzoru s Ģ zbyt lej Ģ ce: zanim nało Ň ysz drugi kolor pierwszy musi
lekko wyschn Ģę ;
B
Tips akrylowy odpada :
o
złe przygotowanie płytki paznokcia
o
niewła Ļ ciwe przyklejenie tipsa;
o
zbyt słaba „linia stresu”, mo Ň e warto j Ģ wzmocni ę
B
Co po Ļ ci Ģ gni ħ ciu akryli:
o
najlepsze s Ģ oliwki i od Ň ywki z wyci Ģ giem z mirry. Wciera si ħ je w macierz
paznokcia – miejsce wyrastania paznokci.
B
Jaki pilnik do przygotowania płytki:
o
najlepiej ziarnisto Ļ ci 180, 150.
B
Kropelki do zabarwiania liquidu:
o
Dodaje si ħ do naczynka z liquidem, daje super efekty w poł Ģ czeniu z
prze Ņ roczystym akrylem, mo Ň e te Ň uwydatnia ę kolorowe akryle.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin