Komandosi Imperium - Legion 501 - Traviss Karen.pdf

(1707 KB) Pobierz
1035904773.003.png
Komandosi Imperium
1035904773.004.png 1035904773.005.png
LEGION 501
KAREN TRAVISS
Przekład
Anna Hikiert
Andrzej Syrzycki
Redakcja stylistyczna
Magdalena Stachowicz
Korekta
Jolanta Gomółka
Elżbieta Steglińska
Ilustracja na okładce
Greg Knight
Skład
Wydawnictwo AMBER
Jacek Grzechulski
Druk
Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o.
Tytuł oryginału
Star Wars 501st: An Imperial Commando Novel
Published by Random House Publishing Group
Copyright © 2010 Lucasfilm Ltd. & TM.
All Rights Reserved.
Used Under Authorization.
For the Polish translation
1035904773.006.png
Copyright © 2010 by Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.
ISBN 978-83-241-3697-1
Warszawa 2010. Wydanie I
Wydawnictwo AMBER Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 63
tel. 22620 40 13,22620 81 62
www.wydawnictwoamber.pl
Legionistom z Dune Sea Garrison, z Legiom 501 oraz Mando Mercs Toma PROLOG
RAPORT WYWIADOWCY (fragment)
KLASYFIKACJA: poufny
DO WIADOMOŚCI: dyrektora Imperialnego Wywiadu
NADAWCA: nadzorca Sekcji J506
DOTYCZY: szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
Z ubolewaniem meldują, że kilka problemów dotyczących zagrożenia dla bezpieczeństwa młodego
Imperium pozostaje nierozwiązanych.
Należy do nich niewielka, ale niepokojąca liczba sklonowanych żołnierzy, którzy zdezerterowali z
oddziałów specjalnych dawnej Republiki. Niemożliwe, abyśmy się nie dowiedzieli, że stali się
ofiarami działań zbrojnych. Do tej grupy należą: 1. Sklonowani żołnierze z serii Zero: N-5, N-6,
N-7, N-10, N-11 i N-12. Są to niezwykle niebezpieczni komandosi, szkoleni do udziału w brudnych
operacjach. Ich lojalność zawsze stawiano pod znakiem zapytania ze względu na ich silne
przywieranie do szkolącego ich sierżanta Kala Skiraty.
2. Sklonowani komandosi z serii Alfa: A-26 i A-30 (innych uważa się za zaginionych, ale być może
rzeczywiście zginęli na polu jakiejś bitwy). Są równie niebezpieczni i - gdyby uznał pan za
konieczne wspomnieć o tym Imperatorowi - szkoleni tak, żeby mogli odgrywać role
jednoosobowych armii.
3. Nieznana liczba komandosów Republiki - przynajmniej trzy pełne lub częściowe drużyny.
Są ekspertami w dziedzinie sabotażu i skrytobójstwa.
4. Mandaloriańscy najemnicy i wojskowi doradcy na usługach Brygady do Operacji Specjalnych
WAR, Wielkiej Armii Republiki. Byli szkoleniowcami zaginionych klonów. Są to: Kal Skirata,
1035904773.001.png
Walon Vau, Mij Gilamar i Wad’e Tay’haai.
5. Do znanych ściganych Jedi - inaczej mówiąc do tych, których śmierci nie potwierdzono po
wydaniu Rozkazu Sześćdziesiątego Szóstego - należy generał Bardan Jusik. Wyniki przesłuchań
kilku padawanów Jedi, jakich dokonano przed ich egzekucją, sugerują, że Jusik wyrzekł się statusu
Jedi i dołączył do Mandalorian w charakterze najemnika. Chyba nie muszę podkreślać
szczególnego zagrożenia, jakie stanowi dla nas użytkujący Moc Mandalorianin.
Gdzieś na wolności przebywa także więźniarka doktor Ovolot Qail Uthan, którą porwano z
ośrodka odosobnienia Republiki. Bez względu na to, czy to sprawka byłych Separatystów, czy też
związanej ze Skiratą grupy przemysłowych szpiegów na usługach nieznanego żądnego zysku
mistrza klonowania, badaczka pozostaje zagrożeniem dla Imperium ze względu na swoje prace nad
FG-36, ukierunkowaną na określony genom bronią biologiczną która miała atakować klony Fetta.
Uthan jest obywatelką Gibadana, a Gibad wciąż jeszcze nie uznał obecnego zawieszenia broni.
Zalecenia:
1. Należy kontynuować poszukiwania brakującego personelu oddziałów specjalnych.
2. Należy zorganizować akcję odwetową przeciwko Gibadowi zarówno jako najbardziej
prawdopodobnemu źródłu technicznego poparcia dla doktor Uthan w zakresie terrorystycznej
broni biologicznej, jak i dla udzielenia lekcji rządom innych planet, które wciąż jeszcze nie uznają
naszej władzy.
3. Należy dokładnie przesłuchać tych sklonowanych komandosów Imperium, których kolegów z
drużyny nie możemy się doliczyć - dotyczy to na przykład byłej Drużyny Omega - z uwagi na to, że
ich lojalność może być wątpliwa. Jeżeli się okaże, że pozostają lojalni, powinniśmy ich
wykorzystać do odnalezienia byłych kolegów.
4. Powinniśmy się spodziewać, że podczas przyszłych operacji wojskowych przeciwko rebeliantom
i malkontentom natkniemy się na klony z byłych oddziałów specjalnych byłej Republiki.
Należy się upewnić, że szturmowcy Imperium potrafią stawić czoło wyjątkowemu zagrożeniu ze
strony tego rodzaju nieprzyjaciół.
Przekazane tego dnia przez nadzorcę Sektora J506, funkcjonariusza H. F. Mariganda ROZDZIAŁ 1
Zawsze będziemy mieć do czynienia z malkontentami i osobnikami, którzy sprawiają kłopoty. Żyją
tylko po to, żeby się sprzeciwiać. Większość nie życzy sobie wprowadzonego niedawno
galaktycznego zawieszenia broni, bo nie pozwala im to żywić nadal drobnych, ale głęboko
zakorzenionych pretensji, które nadają sens ich życiu. Gdyby przypadkiem zwyciężyli, na zawsze
pozostaną pogrążeni w bezsensownej desperacji.
Imperator Palpatine po uzyskaniu informacji, że mimo końca Wojen Klonów na wielu planetach nadal
kryją się przeciwnicy imperialnej władzy Komercyjny frachtowiec „Róg Obfitości”, terminal
1035904773.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin