!readme.txt

(0 KB) Pobierz
Mapy Fagarase a Retezatu najdete i na

http://mapy.xrs.net

a to i s interaktivnim webovskym rozhranim, cestopisy a fotkami ...

******************************************************

Maps mountains Fagarsh and Retezat you will find also in

http://mapy.xrs.net 

there is too interactive web-interface, travel books and fotos.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin