Submodalnosci.pdf

(312 KB) Pobierz
78178983 UNPDF
78178983.002.png
© Copyright for Polish edition by Marcin Wróbel & ZloteMysli.pl
Data: 17.03.2008
Tytuł: Submodalności
Autor: Marcin Wróbel
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
78178983.003.png
SPIS TREŚCI
WITAJ! . .............................................................................................4
To dopiero początek! . .......................................................................................................6
Zaczynamy! . ......................................................................................................................7
AUDIO + VIDEO = KINESTETYKA . ...................................................9
INSTALUJ POZYTYWNE EMOCJE, GDY
...................14
SIĘ
BUDZISZ
SUBMODALNOŚCI — Marcin Wróbel
Witaj!
str. 4
Witaj!
Na początek pragnę wyjaśnić Ci, czym jest NLP (definicja za http://
wi
pedia.org
):
Programowanie neurolingwistyczne (ang. neuro-linguistic
programming , NLP) to dyscyplina, która ma swój początek w psy-
choterapii.
Wyjaśnijmy skrót NLP :
Neuro — od neurologia , wiedza o tym, jak funkcjonuje mózg, wy-
korzystywana w NLP jako podstawa teoretyczna.
Lingwistyczne — od lingwistyka , nauka o strukturach komuni-
kacyjnych i językowych.
Programowanie — rozumiane jako budowanie powtarzalnych
procedur, dających pożądane rezultaty.
Programowanie neurolingwistyczne zwraca szczególna uwagę
na sposób, w jaki powstawiają i zmieniają się wzorce postrzegania
i myślenia. Poprzez modyfikację wzorców zachowań można uzyskać
określony efekt. Oznacza to, że jeżeli ktoś posiada jakąś umiejętność,
to każda osoba może się jej nauczyć.
Taką modyfikację nazywamy w NLP modelowaniem, czyli badaniem
zachowań, przekonań i wartości osoby w powiązaniu z daną jej cechą
lub działaniem, którego właściwości chcielibyśmy przejąć.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Wróbel
pl.
ki
78178983.004.png
SUBMODALNOŚCI — Marcin Wróbel
Witaj!
str. 5
Innymi technikami NLP są:
Metafory — pozwalające spojrzeć na rzeczywistość z innego punktu
widzenia.
Kotwiczenie — stwarzanie odruchowych emocjonalnych powi-
ązanych przyczynowo-skutkowych z bodźcem. Bodźcem może być
dotyk, obraz, dźwięk itp.
Trans, czyli hipnoza . Trans jest szeroko używany w NLP, zarówno
w formie jawnej indukcji, jak i wplatania sugestii w codzienny język
(tzw. model Miltona ).
Linia czasu — linia, na której umysł człowieka organizuje w prze-
strzeni przeszłość oraz przyszłość. Z linii czasu korzysta wiele tech-
nik, takich jak zmiana historii osobistej, wzmacnianie zasobów,
projektowanie przyszłości, future-pacing i inne, które dzięki zmie-
nianiu subiektywnego odczucia czasu pozwalają dotrzeć do oso-
bistych zasobów (doświadczeń i stanów emocjonalnych) oraz prze-
nieść je w przyszłość.
Swish pattern — metoda tworzenia skojarzeń pomiędzy sytuacją
odbieraną negatywnie a sytuacją, w której ma się poczucie komfortu,
za pomocą szybkiego przeskakiwania w myślach pomiędzy wyobra-
żeniami tych dwóch sytuacji. Zdaniem zwolenników NLP — metoda
ta jest pomocna przy budowaniu pewności siebie, leczeniu lęków
oraz zwalczaniu uzależnień.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Wróbel
78178983.005.png 78178983.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin