Wkoło tańczy świat.pdf

(182 KB) Pobierz
33608718 UNPDF
Wkoło tańczy świat
�����
I. Olsson
t�. A. Kowalczyk
a
a
F
G 7
a
G
e
wst�p fort.
2
1. Ma -
C 5+
� � �
� � � � � �
rzy - �em o szcz�-�ciu, by
Bóg mi je da�, ma -
rzy-�em o s�a-wie, by
11 � �
G 7
� � � �
C 5+
� � �
a 7
� � �
wiel-kim si� sta�. Pra -
gn�-�em przy-ja-ció�, by
kto� ko-cha� mnie, a
wci�� nie wie-dzia-�em,
15
� �
� �
E 7
� �
F
f
� �
�e Bóg
ko-cha mnie, ja
cie-sz� Go. Cu -
do-wnie jest wie - dzie�
19
C
e
� �
� �
F
� �
to. Ref. Wko-�o
ta�-czy �wiat, se-rce
we mnie gra, bo
Bóg ko-cha w�a - �nie
23
G 7
� � � �
� � � � �
� �
F
� � �
� �
� �
mnie. Wko-�o
ta� - czy �wiat, se-rce
we mnie gra, bo
Bóg ko-cha w�a - �nie
27
G 7
� � �
C
� � �
C 5+
� � � �
� �
d 7
� �
G 7
� �
mnie. La, la,
la...
� � � � � �
� �
� �
32
C
� � �
C 5+
a
f
C
37
E
� � �
a f
� �
e
� �
a
� �
� �
Wko-�o
ta�-czy �wiat, se-rce
we mnie gra, bo
1
d 7
C
C
C
f
a
a
e
C
33608718.001.png
2
Wko�o ta�czy�wiat
42
F
� �
G 7
� �
� �
Bóg ko-cha w�a - �nie
mnie. 2. Wiem,
�e to jest ten dzie�, bym móg�
45
C 5+
� �
� �
� �
G
� �
� �
wci�� wzra - sta� w Nim, nie przy -
pad-kiem Bóg da� mi
szan-s�, by �y�. Ko-cham
48 � � � � � �
C
C 5+
� �
a 7
� � � �
� �
s�o�-ce i gó-ry, i
pta-ki, i �miech.
Bóg Oj-cem mo-im
jest. Dla
Nie-go je - stem
53
E
F f
C
� �
cen - ny tak, On
chro - ni mnie jak
kwiat.
Ref. Wko - �o
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Życie twe muzyką jest” nr 5, Katowice 1990.
C
d 7
C
f
33608718.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin