Wywyższam Cię.pdf

(105 KB) Pobierz
33608741 UNPDF
Wywyższam Cię
Sandra Corbett
t�um. Ludmi�a Rapanowicz
F
F/E
d
� �
B
B/C
Wy -
wy� - szam Ci� Ty�
wiel - ki Bóg,
Ty� je-dy - ny
4
F C
C 4
F
F/E
d
� �
d/C
� �
� �
Pan, po -
ko - ju Pan! Wy -
wy� - szam Ci�,
zaw-sze Cie-bie
8
F/C C C/B
B/F F F/E
� �
d/C
B
� �
chwa - li� chc�, chc�
wiel - bi� Ci�.
Ty� spra-wied-li -
wo� - ci� m�.
12
C 4 C
F
F/E
d
� � � �
d/C
F
Wy-
wy�-szam Ci�, Ty�
wiel-ki Bóg,
Ty� je-dy-ny
Pan.
17
Fine
F 9
F F/E
d
d/C
1. Przy -
cho -
2. Chc�
dz�
�y�
dzi�,
tak,
by
by
wiel -
wiel -
bi�
bi�
Ci�,
Ci�,
21
B
B/C
F B/C C
F 9 F F/E
� �
d d/C
przed
o -
tro-
czy��
nem
mnie,
ko -
po-
rz�
mó�
si�.
mi.
Twój
Jak
po -
z�o -
kój
to
na
prze-
mnie
p�aw,
sp�y -
spraw
wa
bym
tu
móg�
25
� �
C 4
C C/B
� �
a
� � � �
d
z ca-
z ra-
�ej
do�-
si-
ci
�y
ser-
wiel-
ce
bi�
dr�y.
Ci�.
Du-
Ty�
sz�
naj-
da -
wy�-
j�
szy
Ci
Pan,
i
je -
ser -
dy -
ce
ny
swe,
Bóg,
B
C C/B
� �
d
� �
� �
prag-
z To-
n�
b�
Pa -
nikt
nie
nie
s�u -
zrów -
�y�
na
Ci.
si�.
Mój
W o-
naj -
bec -
wy� -
no� -
szy
ci
cel
Twej
zaw-
wci��
sze
prze-
a d
� � �
g 7
g 7 /C
F B/C C
D.S.
� �
wiel -
by -
bi�
wa�
Ci�
chc�
wci��
rz�
blis -
w twarz
ko
Cie -
gl� -
bie
da�
by�.
Ci�.
Wy-
twa -
o-
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Pieśni Radości” nr 300
Instytut Wydawniczy Agape - Warszawa.
d/C
B
d
B B/CC
B
a d
a
33608741.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin