Wznieś oczy swe.pdf

(85 KB) Pobierz
33608743 UNPDF
Wznieś oczy swe
szeroko, z namaszczeniem
Carl Tuttle
t�. Stefan Boro�
zob. 2 Krl 6,17
� � �
C
G
F G
C F/C
C
� � �
Wznie� o-czy
swe o-to
w chwa-le jest twój
Król.
Wznie� chwa-�y
� �
F G
C
F G
C
F
pie��, w u-wiel-
bie-niu �pie-waj
Mu:
Mi-�u - j�
Ci�,
o, Pa-nie
C
F G
d 7
G
C
mój,
al - le -
lu - ja,
b�o-go-s�a - wi�
Ci�.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Pieśni Chwały” nr 170- Lublin 1991
Późniejsze Wydania - Wydawnictwo Zakonu Pijarów - Kraków 1994
G
a 7 F
33608743.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin