Wznoszę dziś chwałę.pdf

(90 KB) Pobierz
33608744 UNPDF
Wznoszę dziś chwałę
G C
G
G C
� �
G
Wzno-sz�
� � �
� �
dzi� chwa-�� i
cze��. Pa-nie,
mój, Bo-�e w�ród
lu - du: �pie-wam
e
� � �
D C
� �
G
� �
G C
� �
� �
� � �
dzi� ra-do-sn�
pie��, g�os w�ród na -
ro - dów.
Two-ja
chwa-�a, Pa-nie i
G
G C
� � �
G
� �
� �
cze�� �wiat-�em
jest, t�-cz� na
nie - bie, przyjmwi�c
wdzi�cz-no�� m�, Pa-nie
A
D
C
G
� � �
mój, Ty� po-nad
� �
� �
g�os mój doCie - bie
�l�.
Wiel-bi�
Cie-bie Pa-nie
D
� �
D
�� � �
bem Two-ja
� �
nie - - -
chwa - �a wy -
pe� - nia ca - �y
G
�wiat.
D 7 C
G
� � �
mój, Ty� po-nad
D
� �
Wiel-bi�
Cie - bie Pa-nie
nie -
� �
bem. Two-ja
� �
D
G
� �
chwa - �a wy -
pe� - nia ca - �y
�wiat.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne
D
e
C
C
33608744.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin