Matko Odkupiciela 2.pdf

(88 KB) Pobierz
33841151 UNPDF
Matko Odkupiciela
! " " # $
s#.: Hermanus Contractus, XI w.
m.: Org.
$ $ $
% $ % $
& &
$ $
$ $
1. Mat
Gwiaz
-
ko
do
Od
Mor
-
-
ku
ska,
- - -
-
pi
do
cie
nie
la,
ba
z nie
!cie"
-
wiast
ko
naj
naj
-
-
s#aw
pro!
-
-
! " "
-
$
$
-
& &
niej
ciej
' '
$ $
$
& &
-
-
sza.
sza.
Ty! jest prze chod ni$
- -
bra m$
-
! " " $ $
$ $ $ $ % $ % $
Ty! je dy n$ na
$
$
& &
do ra ju wiecz
-
- -
ne go,
- - -
! " " &
&
$ $ $ $
cz#o wie ka grze
& &
szne go.
dzie j$
-
- -
- -
2. Racz pod%wign$&, prosimy, lud upadaj$cy,
W grzechach swych uwik#any, powsta& z nich pragn$cy,
Ty! cudownie zrodzi#a !wiatu Zbawiciela,
Ty! sama wykarmi#a Twego Stworzyciela.
3. Panno przedtem i potem, z !wiata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzi'cznym pozdrowieniem,
Racz si' wstawi&, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj si' s#ugami Twoimi.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 399. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
33841151.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin