Do szopy hej pasterze.pdf

(106 KB) Pobierz
33833917 UNPDF
Do szopy hej pasterze
s". A. Gwo&dziowski
! " # $
F
% % % %
C
% % ' F
% % %
do szo - py,
%
% %
1. Do szo - py,
hej, pas-te - rze,
bo tam cud:
! " %
F
%
% % %
% % ' F
% %
%
% %
Syn Bo - !y
w !"o-bie le - !y,
by zba - wi#
ludz-ki ród.
! "
% %
( % % % %
C
% % %
( % ( %
' F
%
Ref. $pie - waj - cie,
a-nio-"o - wie,
pas - te - rze,
graj-cie Mu,
! " %
% %
( % % % %
C
% % %
i da - ry
%
% ' F
k"a - niaj - cie
si% kró-lo - wie,
z"ó!-cie Mu.
2. Padnijmy na kolana, to Dzieci% - to nasz Bóg.
Witajmy swego Pana, mi"o'ci z"ó!my d"ug.
3. Bóg, Stwórca wiecznej chwa"y, Bóg, godzien wszelkiej czci,
Patrz, w szopie tej zbutwia"ej jak s"odko oto 'pi.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 54,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
C
B
)
F
F
33833917.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin