Kiedyś tam.pdf

(125 KB) Pobierz
86375187 UNPDF
Kiedyś tam
blues w klimacie gospel
$%&'
s#. ks. Witold Wolny i ks. Jerzy Szymik
m. ks. W. Wolny wg zas#yszanego kiedy! tam bluesa
! " " " " # #
) )
)
* E +
) ) )
H 7
) ) +
)
)
1. Kie-dy! tam
na zie-mi"
przy-szed# Pan,
! " " " "
) )
)
* +
) ) , )
na-dzie-j"
E
) ) +
)
+
kie-dy! tam
przy-niós# nam,
! " " " " +
) ) ) , )
kie-dy! tam
E 7
+
, ) ) , )
na-ro-dzin
A
)
)
) +
nad-szed# dzie$,
! " " " " + ) ) ) )
a
* E
- . ) ) )
)
E
H 7
0
) /
+
na-ro-dzi# si",
na-ro-dzi# Pan.
2. Cicha noc, !wi"ta jedyna noc.
Wszystko !pi, w b#ogim spokoju !pi.
Tobie cze!% chc" jak pasterze nie!%
Jezusie nasz, witamy Ci".
3. Lulaj&e, Jezusie pere#ko
Lulaj&e, Jezu pie!cide#ko.
Lulaj&e, utulaj Matko p#acz.
Jezusie nasz, witamy Ci".
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Fantastyczne śpiewanie” - śpiewnik autorski Witolda Wolnego str. 6
Editiones Societatis Christi - Poznań 1988
H 7
86375187.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin