Kołysanka.pdf

(254 KB) Pobierz
33833932 UNPDF
Kołysanka
'()*+
s". ks. J. Szymik
m. ks. W. Wolny
0
4
3
& & &
blues
"
e
& & & & & & & & & &
H 7
, , ,
% % % %
% % % %
2 % & & &
& & & & & &
& & " & & & & . & &
/ / / / / / / /
1
# $
% %
!
"
,
%
&
%
&
,
%
,
%
2
gitara
(x)
"
!
# $
-
% %
-
-
-
-
"
e
&. & & & & . & &
6
& & & & & & &
& & & & && &
!
5
.
,
,
%
,
%
%
6
"
3 % &
& &
%
& & &
%& 2 & & & 6 &
!"ób dzi# "o !em
,
,
!
1. Pa nie mój,
-
Je zu mój,
-
-
"
e
% & %
&
10
& & & & &
&" & & &. & &
& & & %
&
& & &
& & & & & &
!
&
& &
&
,
%
,
%
,
%
10
"
& & %
& %
-
-
!
&
,
%
Two im.
-
"
/ / / / / V
& & & &
&
&
14
1
4
1
&
1
&
& & &
& & & & & &
!
&
5
5
1
1
3
,
,
%
%
14
"
& & &
3 % 2 7 & 6 & &
Je zu mój,
%& 2 & &
3 2
!
,
%
Panie mój,
-
-
#pij,
(x) - w pierwszych taktach mo!na w tle
da$ p"acz dziecka nagrany na ta#mie. Znakomity efekt.
F
a
33833932.001.png 33833932.002.png
2
Ko"ysanka
"
e
H 7
& &" & & & & &
18
& & & & & & &
& & & & & & &
!
5
5
,
%
,
%
,
%
18
"
,
%
&
%
%
% & & 7 &
,
%
3 %
6 & & 6 & %
&
7 &
malusie%ki
!
#pij,
a
- - -
"
a
C h
e
23 5
!
& & & &
& & & &
&
& &
2
& & & & & & &
% %
,
& &
4
3
,
%
1
23
"
& 7 & %
& &
2 & &
8 & 2 & &
zie mi, ko chaj
% %
7 & 2 7 & 7 &
za #nij ju!, ocz ka
&
!
,
j&.
%
-
-
zmró!, #nij o
- -
2. Panie mój, Jezu mój, serce moje !"óbkiem Twym
Panie, mój, Jezu mój, #pij, #pij, malusie%ki za#nij ju!.
Anio" Ci' uko"ysze Bo!ym snem...
3. Panie mój, Jezu mój, pusto dzi# bez Ciebie jest
Panie mój, Jezu mój, #pij, #pij, malusie%ki za#nij ju!.
R&czk& Tw& pob"ogos"aw wszystkim nam...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Fantastyczne śpiewanie” - śpiewnik autorski Witolda Wolnego str. 6
Editiones Societatis Christi - Poznań 1988
33833932.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin