Mizerna cicha 2.pdf

(98 KB) Pobierz
33833936 UNPDF
Mizerna cicha
s!. T. Lenartowicz
! " # $
F
$ $ $ $
$ $ $ $ $
sta-jen-ka li-cha,
$
$ $ $ $
$ ' $ $ (
&
F
1. Mi-zer-na, ci-cha
pe! - na nie-bies-kiej
chwa - !y.
! " & &
$ ' $ ' $ $ $
$ ' $ ' $ $ $
C
' $ $ $ $
1 $ $ )
& &
2 ) )
$
O-to le-"#-cy
przed na-mi $pi#-cy
w pro-mie-niach Je-zus
ma - !y.
ma- !y.
2. Nad Nim anieli w locie stan%li i pochyleni kl%cz#
Z w!osy z!otymi, z skrzyd!y bia!ymi, pod malowan# t%cz#.
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, ca!y $wiat orze&wiony.
M#dro$' M#dro$ci, (wiat!o$' (wiat!o$ci, Bóg Cz!owiek tu wcielony.
4. I oto mnodzy ludzie ubodzy radzi ogl#da' Pana,
Pe!ni natchnienia, pewni zbawienia upadli na kolana.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 69.1,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
C
B
F
F
F
33833936.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin