Oj, Maluśki.pdf

(194 KB) Pobierz
28925629 UNPDF
Oj maluśki
pastora#ka góralska
! " # $
'
' 3
' ' ' ' (
3
# %
' ) ' ' ' ' (
ja-ko r"-ka-wic-ka,
# $
1. Oj, ma-lu!-ki, ma-lu!-ki, ma-lu! - ki,
! " # $
' ' 3
' ' ' 3
' ' ' ' (
# %
' ) ' ' ' '
(
al - bo - li tez ja-ko-by, ja-ko - by
ka-wa-#e-cek smyc - ka.
mrucz!c
' ' ' ' ' ' (
# $
! "
' ' (
' ' (
2. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by, siedzie$ by#o w niebie,
Wsak Twój Tatu! kochany, kochany, nie wygania# Ciebie.
3. Tam Ci w niebie s#uzy#y, s#yzy#y, prze!liczne Janio#y,
A tu lezys sam jeden, sam jeden jak ten palec go#y.
4. Tam kukio#ki jada#e!, jada#e! z czarnusk% i miodem,
Tu si" tylko zasila$, zasila$ musis samym g#odem
5. Tam se w niebie spija#e!, spija#e!, s#odkie ma#mazyje,
A tu si" Twa g"busia, g"busia gorzkich #ez napije.
6. Có& Ci oddam mój Panie, mój Panie, chyba me piosnecki,
Albo te& te moje, te moje lipowe skrzypecki.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne.
' ' '
28925629.003.png 28925629.004.png 28925629.005.png 28925629.006.png 28925629.001.png 28925629.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin